Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Inni w postrzeganiu świata, równi w potrzebach - integracja poprzez sztukę

Tytuł projektu

Inni w postrzeganiu świata, równi w potrzebach - integracja poprzez sztukę

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Dane finansowe

Wartość projektu - 49.645,00 zł

Źródła finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

1.03.2012 - 31.08.2012

Opis projektu

Cel

Aktywizacja społeczna mieszkańców DPS w Pigży

Grupa docelowa

Osoby niepełnosprawne psychicznie w stopniu umiarkowanym (8 kobiet i 7 mężczyzn) - mieszkańcy DPS w Pigży

Główne działania

 • warsztaty rękodzieła i sztuki plastycznej
 • warsztaty muzyczne
 • aktywna integracja:
  • wyjazdy uczestników projektu do ciekawych miejsc na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pod względem architektonicznym i zabytków kultury,
  • wyjazdy do ośrodków kultury współczesnej w Toruniu i Bydgoszczy

Osiągnięte rezultaty

Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywnego spędzania czasu, wzrost samooceny i wiara we własne możliwości – to efekty uczestnictwa w projekcie i dowód na to, że niepełnosprawność psychiczna nie musi oznaczać izolacji społecznej i wyobcowania.

 • Aktywni bez ograniczeń
 • Aktywni bez ograniczeń 1
 • Aktywni bez ograniczeń 2
 • Zajęcia Warsztatowe
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.