Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Grafika przedstawiająca osoby niepełnosprawne

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne żyją wśród nas: w domach, w szkołach czy w zakładach pracy. Spotykamy je też na ulicy, w parku, kościele, sklepie czy teatrze. Nie musisz czuć się niezręcznie w obecności osoby niepełnosprawnej. A jeżeli kiedykolwiek będziesz miał wątpliwości, co do tego, jak się zachować czy też co powiedzieć takiej osobie – po prostu ją o to zapytaj! 

 • DPS Wielka Nieszawka - sprzęt rehabilitacyjny

Kolejne zakupy dla powiatowych DPS-ów!

W ramach przypomnienia, Powiat Toruński – w roku 2020 – przystąpił do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • 21.11.2023 Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

We wtorkowy poranek Starostwo Powiatowe w Toruniu gościło dyrektorów i kierowników wszystkich powiatowych placówek oraz jednostek pomocy społecznej. Spotkanie odbyło się w związku z obchodzonym 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego. 

 • SRPS powiat toruński v3-1_edited
 • grafika_z_okazji_dnia_zdrowia_psychicznego
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health) na początku lat dziewięćdziesiątych. Od tamtej pory odbywa się cyklicznie, a każdy z nich ma inny motyw – tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka”.


W ramach Dnia Zdrowia Psychicznego, obchodzonego co roku 10 października, organizowane są szerokie akcje informacyjne i edukacyjne, dzięki których zwracamy szczególną uwagę na fakt, że osoby cierpiące na choroby psychiczne w dalszym ciągu doświadczają naruszeń praw człowieka, jak np. wykluczanie z życia społecznego, przemoc czy dyskryminacja.

Kolorem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest fioletowy.
 • medical-g7c80e46bb_1280

Wsparcie osób starszych do końca października

Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” został wydłużony do 31 października 2023 roku!

 • Dzień Walki z Depresją

Dzień Ofiar Przestępstw i Światowy Dzień Walki z Depresją

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw, następnie, 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która obecnie zaliczana jest do jednych z najczęściej występujących na świecie.

 • 2023-02-17-dom-swiatla

Porady prawne w ramach projektu partnerskiego

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, podopieczni Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie, mogą liczyć na pomoc prawną. Powiat Toruński jako partner projektu gwarantuje im porady, których udziela mecenas Monika Kochowicz. W lutym zaplanowano kolejny dyżur.

Powiat Toruński realizując umowę o partnerstwie z 12 lutego 2022 roku na rzecz realizacji projektu „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 gwarantuje opiekunom osób niepełnosprawnych porady radcy prawnego.

Zadaniem Powiatu jako partnera projektu było zatrudnienie radcy, który będzie odpowiadał za indywidualne doradztwo w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczeń społecznych i ochrony praw lokatorów.

Porad udziela radca prawny Starostwa Powiatowego mecenas Monika Kochowicz w siedzibie Starostwa przy ul. Towarowej 4-6. Pierwszy dyżur Pani mecenas odbył się 24 czerwca, kolejny 2 grudnia, ostatni zaplanowano na wtorek 28 lutego 2023 roku. Porady będzie można uzyskać od godz. 9:00 do 11:00.

fot. Agnieszka Niwińska

drukuj (Porady prawne w ramach projektu partnerskiego)

 • autor: Alina Paga
 • 74155

Kolejne porady prawne w ramach projektu partnerskiego

Opiekunowie osób niepełnosprawnych korzystający z usług Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie, mogą liczyć na pomoc prawną. Powiat Toruński jako partner projektu gwarantuje im porady, których udziela mecenas Monika Kochowicz. W grudniu zaplanowano kolejny dyżur.

Powiat Toruński realizując umowę o partnerstwie z 12 lutego 2022 roku na rzecz realizacji projektu „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 gwarantuje opiekunom osób niepełnosprawnych porady radcy prawnego.

Zadaniem Powiatu jako partnera projektu było zatrudnienie radcy, który będzie odpowiadał za indywidualne doradztwo w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczeń społecznych i ochrony praw lokatorów.

Przez okres trwania umowy przewidziano 6 godzin porad prawnych, z czego 4 w roku 2022.

Porad udziela radca prawny Starostwa Powiatowego mecenas Monika Kochowicz w siedzibie Starostwa przy ul. Towarowej 4-6. Pierwszy dyżur Pani mecenas odbył się 24 czerwca. Kolejny zaplanowano na piątek (2 grudnia) w godzinach od 12:00 do 14:00.

drukuj (Kolejne porady prawne w ramach projektu partnerskiego)

 • autor: Adrian Aleksandrowicz
 • grafika

Dalej wspieramy seniorów

Projekt jest wprost związany z przeciwdziałaniem zagrożeń jakie niesie rozpowszechnianie się COVID-19. Te działania zwiększają bezpieczeństwo podczas wykonywania codziennych czynności, a tym samym przyczyniają się do zapobiegania i przeciwdziałania nowym zakażeniom koronawirusem. W ramach projektu wsparciem zostały objęte między innymi domy pomocy społecznej oraz środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie powiatu toruńskiego w zakresie przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa dla osób świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych, ale też dla podopiecznych. W ramach zadania przewidziano również zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz materiałów i środków do dezynfekcji celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w czasie pandemii i możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla mieszkańców.

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie psychiczne jako „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka”. Wg WHO zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20 proc. społeczeństwa i sytuacja będzie się pogarszać. Nadmiar obowiązków, niepokojące wiadomości w środkach masowego przekazu, problemy rodzinne lub zawodowe – to wszystko wpływa na obniżenie nastroju i powoduje stres, który wpływa na naszą równowagę psychofizyczną.

 • ramka_pomocowa

Działając wspólnie, budzimy nadzieję!

10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

Ten dzień wykorzystuje się do zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem samobójstw. Rocznie w Polsce ginie dwa razy więcej osób w wyniku samobójstw niż w wypadkach samochodowych. Są one najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów. To poważny problem w dziedzinie zdrowia publicznego, a zapobieganie temu jest bardzo trudnym zadaniem.

 • 2021-06-17 Poradnia i DPS Dobrzejewice_dron (38)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobrzejewicach liczy na Wasze głosy!

Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach przeszła do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."
 
1 września wystartował plebiscyt internetowy finałowych inwestycji. Oczywiście liczymy na Państwa głosy.
 • DJI_0138

Konkurs na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

Więcej informacji oraz lista wymaganych dokumentów pod adresem:

https://www.bip.powiattorunski.pl/7013,oferty-pracy-w-jednostkach-organizacyjnych?tresc=85086

drukuj (Konkurs na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą)

 • autor: Jacek Stasiewski
 • dom swiatla

Obsługa prawna w ramach projektu partnerskiego

Opiekunowie osób niepełnosprawnych korzystający z usług Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie, mogą liczyć na pomoc prawną. Powiat Toruński jako partner projektu gwarantuje im sześć godzin porad, których udzielać będzie mecenas Monika Kochowicz.

 • projekt

Wsparcie dla seniorów potrwa dłużej

Projekt pod nazwą "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" będzie kontynuowany aż do końca czerwca 2022 r.

Dzięki środkom z projektu możemy zakupić testy na obecność koronawirusa dla osób świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych, ale też dla naszych podopiecznych.

 • Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania. Dlatego tak ważna jest integracja, solidarność, dostępność.

 • Plakat

Pomoc dla bezdomnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Akcja Zima 2021/2022”.

 • 2021-11-22 Dzień Pracownika Socjalnego (44)

Święto wszystkich pracowników służb społecznych

To właśnie oni pomagają tym, których codzienne problemy przygniatają, i tym, którzy nie radzą sobie w życiu ani finansowo, ani organizacyjnie. Pomagają rodzinom przezwyciężyć trudne życiowe sytuacje. Wspierają osoby, które mimo przeszkód chcą się usamodzielnić i uczestniczyć w życiu społecznym. Pracują w miejscach, gdzie kumulują się ludzie problemy i życiowe tragedie. Na co dzień stykają się z biedą, frustracją i bezsilnością. Zdarza się, że wykonują swoje zadanie z narażeniem życia i zdrowia.

 • kwiaty

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich osób pracujących na rzecz potrzebujących pomocy, składamy serdeczne życzenia oraz podziękowania.

 • Gramy Przeciwko Rakowi Chelmza

O profilaktyce i chorobie w Chełmży

Ewa, Dorota, Beata, Edyta, Hania i Ewa – podopieczne Akademii Walki z Rakiem Fundacji „Światło” wzięły udział w spotkaniu w Chełmży, które zorganizowano w ramach kampanii „Gramy Przeciwko Rakowi”. W sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury zaprezentowano spektakl „Mówię do Was”, po którym mieszkańców zaproszono na krótką dyskusję ze świadkami choroby nowotworowej.

Chełmża była trzecim przystankiem na trasie kampanii, którą władze samorządowe Powiatu Toruńskiego organizują wspólnie z Fundacją „Światło”, Akademią Walki z Rakiem i Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.

 • 2021-10-12 Gramy Przeciwko Rakowi - Łubianka (36)

Zagraliśmy w Łubiance

Drugie spotkanie w ramach kampanii „Gramy Przeciwko Rakowi” zorganizowano w Bibliotece-Centrum Kultury w Łubiance. Po prezentacji spektaklu „Mówię do Was” amazonka Hanna Wiśniewska i „boska matka” Urszula Wąder opowiedziały o swojej chorobie.

W dyskusji na temat choroby i profilaktyki wzięły udział także Magdalena Smorowska – psycholog i psychoonkolog z AWzR oraz Alicja Górna – ekspert od zdrowego odżywiania z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

 • Światopwy Dzień Zdrowia Psychicznego_www

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego

Celem tego programu jest promowanie zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych jak i zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej. Każdy z nas przeżywał w swoim życiu stany obniżonego samopoczucia z powodu nadmiaru obowiązków, nie radzenia sobie z problemami rodzinnymi czy zawodowymi. Ważne więc, by nie bagatelizować nasilenia objawów lub pojawienia się symptomów problemów psychicznych u siebie lub osób nam bliskich.

 • 2021 10 04 Gramy przeciwko Rakowi_Obrowo (41)

Zagraliśmy w Obrowie przeciwko rakowi!

W auli Szkoły Podstawowej w Obrowie oficjalnie zainaugurowano kampanię „Gramy Przeciwko Rakowi”. W programie spotkania znalazła się prezentacja spektaklu przygotowanego przez podopieczne Akademii Walki z Rakiem Fundacji „Światło” oraz rozmowa o chorobie, życiu z nią i po niej. Nie zabrakło także występów grupy seniorów i grupy teatralnej z Obrowa.

 • Webinaria dla seniorów

Webinaria dla Seniorów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rusza z kolejnym cyklem webinariów poświęconych tematyce senioralnej. W ramach całego cyklu zaplanowanych jest 6 spotkań online w tematyce nowych technologii, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów, gadżetów dla osób starszych oraz treningów pamięci. Nie zabraknie również treści związanych z aktualną sytuacją pandemiczną, a dokładnie przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji wśród osób starszych, dotkniętych samotnością podczas pandemii COVID-19.

 • punkt szczepień Lubicz (14)

Szczepienia w Lubiczu pod nowym adresem

23 lipca 2021 r. Punkt Szczepień Powszechnych w Lubiczu przenosi się za Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki do przychodni Citomed przy uyl. Paderewskiego 3 w Lubiczu Górnym.

Dotychczas zaszczepiło się w nim 17 800 osób!

Pacjenci mogą szczepić się w przychodni bez wczesniejszej rejestracji:

 • od poniedziałku do środy w godzinach 8:00-14:00
 • w czwartki w godzinach 8:00-17:00
 • w piątki w godzinach 8:00-14:00.
 • Logo programu Kordian

Kordian - profilaktycznie dla serca

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w Programie Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego.

Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian są bezpłatne.

Celem programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji osób obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną.

 • szczepimy_ sie_w domu A4

Zaszczep się w domu

Szczepionki firm Pfizer oraz Johnson&Jonhson są dostępne w ramach programu szczepień bez wcześniejszej rejestracji organizowanych przez Lecznice Citomed. Z myślą o mieszkańcach Torunia i powiatu toruńskiego, którzy z przyczyn zdrowotnych mają problemy z poruszaniem się, uruchomiono możliwość podania szczepionki w prywatnych domach.

 • 106-0617_IMG

Nasze dps-y skutecznie korzystają z grantów

Niemal tysiąc Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i hospicjów skorzystało do tej pory z unijnego wsparcia w projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W naszym powiecie o kolejną dotację ubiegały się Domy Pomocy Społecznej w Pigży i w Wielkiej Nieszawce.

 • 2021-07-01 Konferencja Prasowa - Dom Światła (33)

Światła tu nie zabraknie!

Dom dziennej opieki i oddział opieki wytchnieniowej dla mieszkańców powiatu toruńskiego będą funkcjonować w ramach Domu „Światła” w Grębocinie. Ośrodek, który prowadzić będzie Fundacja „Światło” jest pierwszą tego typu placówką na terenie powiatu. 1 lipca 2021 roku Starosta Toruński Marek Olszewski odwiedził plac budowy.

 • IMG_0593

Uroczyste otwarcie PPP w Dobrzejewicach

W poniedziałek 21 czerwca w Dobrzejewicach uroczyście otwarto nową siedzibę filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Budynek co prawda do użytku oddano już w grudniu ubiegłego roku, ale ze względu na epidemię dopiero teraz można było dokonać uroczystego otwarcia. Uroczystości połączone były z odbiorem zmodernizowanego DPS „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, którego remont prowadzony był równolegle z budową nowej siedziby PPP.

 • Powiat Dobrych Ludzi - konferencja prasowa (40)

Akcja "Powiat Dobrych Ludzi" ruszyła!

Od 13 czerwca do 31 sierpnia w 9 lokalizacjach na terenie powiatu toruńskiego odbędzie się 11 akcji oddawania krwi. Organizatorzy kampanii Powiat Dobrych Ludzi promowali ideę honorowego krwiodawstwa podczas konferencji prasowej 15 czerwca.

Konferencja w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się dzień po Międzynarodowym Dniu Krwiodawstwa. Był to idealny moment, aby zainaugurować kampanię, która ma promować ideę honorowego krwiodawstwa i integrować społeczność krwiodawców w całym powiecie.

 • Plakat

Tydzień Świadomości Czerniaka

Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów po raz kolejny przeprowadziła kampanię edukacyjną „Znamię! Znam je?”, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków oraz budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 • szpital_dziś

Zakaz odwiedzin w szpitalu zniesiony

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Chełmży zdecydowała się znieść zakaz odwiedzin u pacjentów. Wprowadzone zasady nie dotyczą jednak oddziału położniczego i porodów rodzinnych.

Ze względu na stabilną sytuację pandemiczną, dyrekcja szpitala postanowiła złagodzić przepisy zabraniające odwiedzin u pacjentów przebywających w placówce.

 • plakatnastrone-jpg

Powiat Dobrych Ludzi - warto oddawać krew!

Od 13 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku w powiecie toruńskim odbędzie się aż 11 akcji promujących oddawanie krwi. Starostwo Powiatowe w Toruniu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy i organizatorzy zbiórek w gminach zapraszają do wzięcia udziału w kampanii „Powiat Dobrych Ludzi”. To pierwsza akcja na taką skalę w naszym powiecie!

 • IMG_1080

Za nami kolejna dystrybucja materiałów i środków ochrony indywidualnej!

W czwartek 20 maja Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przekazał kolejną partię środków dezynfekujących i ochrony indywidualnej z projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 • logotypy projektu

Wsparcie osób starszych

Powiat toruński, przystąpił do realizacji projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenian się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".

Beneficjentami projektu są:
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
• Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
• Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • logo

Kolejna edycja „Informatora dla Seniora”

Jest już siódme wydanie Informatora dla Seniora – publikacja o kujawsko-pomorskiej infrastrukturze pomocowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej dedykowanej osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

 • poradnik

Z psychiatrią na TY! Poradnik dla dzieci i młodzieży

Do Rzecznika Praw Pacjenta dociera wiele pytań ze strony rodziców i opiekunów młodych pacjentów doświadczających kryzysów psychicznych, dotyczących leczenia, postępowania z pacjentem oraz próśb, gdzie szukać pomocy. Również młodzi pacjenci chcą być bardziej świadomi swojej sytuacji wynikającej z choroby.

 • teleopieka

Rusza rekrutacja do teleopieki

Gminy województwa kujawsko-pomorskiego – partnerzy w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” przygotowują się do rekrutacji lub już rekrutują uczestników. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami: 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu.

 • Chełmża punkt szczepień (10)

Ruszyły dodatkowe Punkty Szczepień Masowych w powiecie

Ruszyły dodatkowe Punkty Szczepień Masowych w powiecie. Obok dotychczasowych 11 punktów szczepień powstały dwa duże, zlokalizowane w hali sportowej w Chełmży oraz w hali sportowej w Lubiczu Górnym.

 • pobrane (1)

Trwa Europejski Tydzień Szczepień

Europejski Tydzień Szczepień (European Immunization Week - EIW) jest inicjatywą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym roku obchodzony będzie w dniach 26 kwietnia - 2 maja, pod hasłem „Zapobiegać. Ochraniać. Uodporniać”.

 • szczepienia

Zadbaj o wątrobę – zbadaj się!

Pojawia się kolejna szansa, by zatroszczyć się o swoje zdrowie i skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych umożliwiających wczesne wykrycie wirusa zapalenia wątroby typu B i C, a także zabezpieczyć siebie i bliskich przed następstwami choroby.

 • IMG_0823

Kolejne punkty szczepień w powiecie toruńskim

Trwają przygotowania do rozpoczęcia szczepień masowych w powiecie toruńskim. W czwartek (8 kwietnia) odbyła się wideokonferencja Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego z samorządowcami z miasta i gminy Chełmża, gminy Lubicz, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu, prezesem Szpitala Powiatowego w Chełmży, dyrekcją Lecznic Citomed, a także kierownikiem regionalnym Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia Neuca Med. Spotkanie dotyczyło organizacji i przygotowań Punktów Szczepień Masowych na terenie powiatu toruńskiego pod względem sanitarnym, spełniania warunków technicznych, postępowania z odpadami i zapobiegania chorobom zakaźnym.

 • plakat

„Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim”

Już jest zaktualizowany „Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim”.

 • 729x308

Światowy Dzień Zdrowia

Od 1950 r. w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W 2021 roku hasło Światowego Dnia Zdrowia to Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof! Powszechne ubezpieczenie zdrowotne! Motyw przewodni związany jest z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co V-2.

 • 2021-03-30 Dodatkowe punkty masowych szczepień (3)

Dodatkowe punkty szczepień w powiecie toruńskim

Podczas dzisiejszej wideokonferencji Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego z samorządowcami, Prezesem Szpitala Powiatowego w Chełmży i Zarządem Citomedu ustalono lokalizacje Punktów Szczepień Masowych na terenie Powiatu Toruńskiego. Obok dotychczasowych 11 punktów szczepień powstaną dwa duże, zlokalizowane w hali sportowej w Chełmży oraz w hali sportowej w Lubiczu Górnym.

 • plakatA3-RP-3

Weź udział w Programie Wczesnego Wykrywania Raka Płuca

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zaprasza o udziału w Programie Wczesnego Wykrywania Raka Płuca. Aktualnie rekrutowani są uczestnicy z grupy ryzyka na badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej z makroregionu północnego (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie).

 • 67700

Budowy i rozbudowy placówek opieki społecznej

W nadchodzącym roku poza edukacją powiat zainwestuje także w opiekę społeczną. Wiele bdzie się działo w powiatowych placówkach. Sztandarową inwestycją najbliższych miesięcy w tej sferze będzie niewątpliwie budowa od podstaw nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych (11)

Powołano nową Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Toruniu w obecności Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jacka Skorulskiego odbyło się powołanie i jednocześnie pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 • 2021 03 04 zmodernizowana kuchnia w DPS Pigża (9)

Nowa kuchnia w DPS w Pigży

W czwartek 4 marca Starosta Toruński Marek Olszewski odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Pigży, by ocenić efekty zakończonego właśnie remontu tamtejszej kuchni.

 • 2020-12-22 Odebranie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach (39)

Kontynuacja projektu!

Projekt pod nazwą "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" będzie kontynuowany aż do końca czerwca. W ramach przyznanych środków możemy zakupić testy na obecność koronawirusa dla pracowników opieki społecznej, ale też dla podopiecznych.

 • luxmed-mammografia

Przebadaj się – bezpłatne badania mammograficzne

Wraz z początkiem 2021 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet. Badanie jest bezpłatne – w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

 • szczepimy się

Szczepienia przeciwko COVID-19

Dzisiaj, 25 stycznia rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów, które odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Każdy senior zainteresowany szczepieniem przeciwko koronawirusowi zostanie zaszczepiony. Z powodu braku szczepionek nie ma obecnie wolnych terminów. Aby seniorzy nie musieli wielokrotnie dzwonić i szukać wolnych miejsc i terminów, uruchomiono nowe funkcjonalności, które mają pomóc starszym osobom:

 • 2020-09-24 PCPR - Przekazanie Laptopów (4)

Podsumowanie 2020 – opieka społeczna

Rok 2020 był trudny dla wszystkich, szczególnie jednak dla opieki społecznej, której pracownicy musieli się zmierzyć z nieznanym dotąd zagrożeniem i zupełnie nowymi zadaniami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – realizując działania powiatu w obszarze szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej – udziela wsparcia niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu, osobom wymagającym specjalistycznego poradnictwa, umieszczenia w prowadzonych przez powiat domach pomocy społecznej, czy skierowania do środowiskowych domów samopomocy. Jednocześnie pełniąc funkcję organizatora pieczy zastępczej na terenie powiatu prowadzi kompleksową organizację i obsługę spraw z zakresu rodzicielstwa zastępczego. Wystąpienie pandemii i wprowadzane w związku z nią ograniczenia stanowiły utrudnienie – nie mogły jednak przeszkodzić w realizacji tych ważnych zadań. Wobec czego, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, w nowych realiach funkcjonowania, Centrum realizowało swoją misję.

 • DPS Pigża

Za nami kolejny projekt wspierający domy pomocy społecznej!

Tym razem mowa o projekcie pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. O grant ubiegały się Domy Pomocy Społecznej w Browinie, Pigży i Wielkiej Nieszawce.

 • mapa

Światowy Dzień AIDS

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony - od 1988 roku - jako Światowy Dzień AIDS. Jest to czas bardzo szczególny, nie tylko przypominający ludziom o wciąż nie zwalczonej epidemii i szerzeniu wiedzy na jej temat, ale także okres, w którym myślimy o bliskich dotkniętych chorobą. Problem HIV i AIDS na świecie jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego.

 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (15)

Dzień Pracownika Socjalnego

W piątkowy poranek z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Starostwo zaprosiło dyrektorów i kierowników powiatowych placówek i jednostek pomocy społecznej. Z rąk Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego, Wicestarosty Michała Ramlaua i Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego Pawła Polikowskiego odebrali listy z podziękowaniem za pełne poświęcenia i skuteczne działania w czasie epidemii – która stanowi szczególne zagrożenie dla mieszkańców – i życzeniami dalszych sukcesów, pomyślności oraz wytrwałości.

 • 729x308

Od 28 listopada nowe zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa

Uwaga‼️ Od soboty, 28 listopada następują zmiany w obowiązujących do tej pory obostrzeniach‼️
Podjęto decyzję o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska.

 • DJI_0019

Dla naszych DPS-ów

Wczoraj, 16 listopada, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął dystrybucję sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Otrzymaliśmy: 10 urządzeń do oczyszczania powietrza, 9 urządzeń do dezynfekcji poprzez natrysk oraz 16 lamp bakteriobójczych.

 • 2020-11-09 ZOL (63)

Drugi budynek ZOL-u w Browinie na ukończeniu

W poniedziałek 9 listopada Starosta Toruński Marek Olszewski oraz Wicestarosta Michał Ramlau, w towarzystwie Prezesa Leszka Plucińskiego, przedstawiciela wykonawcy oraz inspektora nadzoru, odwiedzili plac budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie.

Powstaje tam drugi budynek, w którym już wkrótce stanie kolejnych 30 łóżek dla pacjentów wymagających całodobowej opieki medycznej.

 • wspieraj seniora

#WspierajSeniora

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer? A może Ty jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach? To na Ciebie czeka Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Więcej informacji TUTAJ.

 • logo granty z ROPS

1,6 mln na walkę z COVID w DPS-ach

Formalności sfinalizowane - otrzymaliśmy środki w formie grantów na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 !

Powiat toruński przystąpił do projektu pod nazwą „Pomagamy skutecznie”, wnioskując o  maksymalną kwotę – aż 1 669 426,50 zł (w tym dofinansowanie z UE: 1 406 992,65 zł), którego celem jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Logo zdrowie człowiek profilaktyka

Profilaktyka chorób zakaźnych to dobra praktyka CSR

Profilaktyka chorób zakaźnych to dobra praktyka CSR i przykład efektywnej współpracy międzysektorowej.

Szeroka dyskusja na ten temat odbyła się 21 października podczas debaty online pt. „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu”, zorganizowanej w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka. Obecni podczas debaty eksperci ds. zdrowia, przedstawiciele pracodawców i praktycy samorządowi udowadniali, że projekty prozdrowotne stanowią doskonały kierunek działań CSR i warto je wdrażać szczególnie teraz, w dobie pandemii COVID-19.

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego_kwadrta

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października to szczególna data – w tym czasie na całym globie obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na problematykę zaburzeń psychicznych oraz dążenie do promowania właściwych postaw wobec osób zmagających się z nimi.

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20 proc. ludności. Najpowszechniejsza jest depresja – cierpi na nią 100 milionów osób na całym świecie i co dziesiąty Polak.

 

 • mapa

Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w naszym regionie

Zarząd Województwa przyjął dokument „Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim” jako kluczowy element Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2022.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi szybkiej i kompleksowej opieki psychologiczno-psychiatrycznej oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

 • Logo

Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi, w którym szczególnie warto pamiętać o bezpłatnych badaniach mammograficznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanych przez NFZ.

 • DPS Dobrzejewice WIZUALIZACJA II

DPS w Dobrzejewicach zyska nowe oblicze

23 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Toruńskim a firmą LUPUSS sp. z o.o. z Warszawy na modernizację Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Dobrzejewicach.

Wykonawca wyremontuje i pomaluje elewację DPS, balkony, balustrady i ogrodzenie. Modernizacja obejmie także chodniki i drogi wewnętrzne w obrębie obiektu. Teren wokół budynku zostanie uporządkowany m.in. poprzez usunięcie uschniętych oraz chorych drzew i krzewów.

 • Zmiana warty w DPS Dobrzejewice

Zmiana warty w DPS Dobrzejewice

W środę 5 sierpnia Wicestarosta Toruński Michał Ramlau w imieniu Zarządu złożył na ręce Ewy Łaszewskiej podziękowania za pełnienie przez minione cztery miesiące obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach. Od dziś placówką pokieruje zwycięzca konkursu na tę posadę – Alfred Józefiak.

 • 2020 07 30 100 urodziny w DPS w Wielkiej Nieszawce_Joanna Ziółkowska (2)

"Dwieście lat!" zaśpiewali w DPS w Wielkiej Nieszawce

30 lipca 2020 roku pani Joanna Ziółkowska, mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, świętowała swoje setne urodziny. Dołączyła tym samym do grona rówieśników uhonorowanych marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dla najstarszych mieszkańców regionu, świadków odradzającej się ojczyzny.

Z gratulacjami i życzeniami dobrego zdrowia u Jubilatki pojawił się także wicestarosta toruński Michał Ramlau. W imieniu marszałka Piotra Całbeckiego medal wręczył seniorce radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jacek Gajewski. Na uroczystość przybył również wójt Gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki.

 • 2020-07-29 Dyrektor DPS Dobrzejewice_Kasprowicz_emerytura (8)

Pożegnanie po latach

W środę 29 lipca przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Toruńskiego oraz pracowników Starostwa pożegnali odchodzącego na emeryturę wieloletniego pracownika i dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, pana Mieczysława Kasprowicza.

- Dziękując za współpracę chcę zapewnić, że będzie Pan u nas zawsze mile widzianym gościem. Wierzę, że czas do tej pory przeznaczany na wykonywanie licznych służbowych obowiązków, teraz z przyjemnością poświęci Pan rodzinie i swoim zainteresowaniom. - powiedział Starosta Toruński Marek Olszewski wręczając dyrektorowi Kasprowiczowi okolicznościowy list, kwiaty i pamiątkowy upominek.

 • plakat_www

Przebadaj się!

Tętniak Aorty Brzusznej (TAB) to poważna choroba, zwłaszcza jeśli jest nierozpoznana odpowiednio wcześnie. Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych zachęca do bezpłatnego poddania się badaniu USG, które wykrywa niebezpieczeństwo odpowiednio wcześnie, by zareagować.

To bezpieczne i bezbolesne badanie polega na przesuwaniu małej głowicy po brzuchu osoby badanej i trwa zaledwie około 10 minut. Wystarczy umówić się na wizytę - wśród placówek realizujących program jest także Szpital Powiatowy w Chełmży.

 • Badanie_kolonoskopowe_w_Centrum_Onkologii__fot._Tymon_Markowski_dla_UMWKP

Bezpłatna kolonoskopia

Jeszcze blisko 13 tysięcy mieszkańców regionu może skorzystać z bezpłatnych badań kolonoskopowych w ramach marszałkowskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Badania realizuje dziewiętnaście wybranych w konkursie placówek medycznych w całym województwie.

 • rodzina1

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Rodzicielstwo zastępcze to niezwykle ważna forma opieki, dająca dzieciom szansę na prawdziwy dom. To szansa dla dziecka na funkcjonowanie w warunkach domowych. W sytuacji kiedy jego rodzina biologiczna z różnych powodów nie może wypełniać swoich obowiązków, należy stworzyć dziecku najlepsze warunki, najbardziej zbliżone do jego codziennego funkcjonowania. Dziecko nie jest niczemu winne, a każde potrzebuje miłości, akceptacji oraz bezpieczeństwa. Chce rodziców, którzy bezwarunkowo te potrzeby zaspokoją.

 • Wizualizacja projektu

Windą do Poradni

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży w okresie letnio-jesiennym zostanie zbudowana winda wraz z dostosowaniem dojścia i terenu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych. Planowane roboty budowlane są zasługą wielomiesięcznych starań powiatu toruńskiego o pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Slider-IMG-znamie-znam-je

Znamię? Znam je! Tydzień Świadomości Czerniaka

W dniach 24-30 maja 2020 roku już po raz drugi w Polsce organizowany jest „Tydzień Świadomości Czerniaka”. To dobry moment, by podjąć kilka prostych i skutecznych działań profilaktycznych.

Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów prowadzi kampanię edukacyjną „Znamię! Znam je?”, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków oraz budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W akcję aktywnie włączył się m.in. Zespół Szkół, CKU w Gronowie, który przekazał uczniom złote zasady profilaktyki czerniaka.

 • DPS w Browinie po termomodernizacji

Sytuacja w powiatowych domach pomocy społecznej

Od chwili, kiedy pojawiły się pierwsze sygnały o epidemii w Polsce, w dps-ach wdrożono szczególne procedury bezpieczeństwa. Odwołano możliwość odwiedzin, zaopatrzono placówki w środki ochrony bezpośredniej. W kwietniu dps-y zawarły umowy z Laboratorium Medycznym Vitalabo na badania profilaktyczne pracowników. 

Podczas jednego z takich badań uzyskano 1 wynik dodatni u pracownika DPS w Browinie. Osoba zakażona od razu została przetransportowana do izolatorium, a jej rodzina jest w kwarantannie. Żaden z mieszkańców nie ma objawów choroby. Sanepid wdrożył w placówce odpowiednie procedury. Dom jest zaopatrzony w zapas środków ochrony osobistej i preparatów do dezynfekcji. 

 • Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu utrzymuje ciągłość funkcjonowania, jednakże do czasu odwołania stanu epidemii wywołanej COVID-19 wprowadza zmiany organizacyjne.

 

 • Pracownicy DPS Pigża z przyłbicami ze Starostwa

Powiatowe wsparcie dla DPS-ów

Od momentu pojawienia się w Polsce problemów związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Zarząd Powiatu z wielką uwagą monitoruje sytuację w domach pomocy społecznej. Podejmowane są działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i personelowi placówek. W celu zapobiegania zagrożeniom zostały bezwzględnie wdrożone procedury i rekomendacje wydane przed odpowiednie służby i organy państwa.

 • PPP w Chełmży

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży doczeka się windy

W ubiegły piątek, 29 listopada, Starostwo Powiatowe w Toruniu  złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prac dostosowujących budynek, w którym mieści się poradnia oraz Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz mających problemy z poruszaniem się.

 • 2019-11-22 Dzień Pracownika Socjalnego (55)

Dzień Pracownika Socjalnego

W piątkowy poranek, na zaproszenie Zarządu Powiatu, do Starostwa Powiatowego w Toruniu przybyli dyrektorzy i kierownicy wszystkich powiatowych placówek i jednostek pomocy społecznej na uroczyste śniadanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (2)

Podsumowanie projektu „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was”

Wczoraj (05.11.2019 r.) w Warszewicach odbyło się ostatnie już spotkanie integracyjne podsumowujące realizację projektu „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was”. Burmistrza Chełmży Marek Kuffel, radni powiatowi, dyrektorzy domów pomocy społecznej i oczywiście uczestnicy projektu.

 • 2019-10-21 PCPR (2)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej tematem wizyty studyjnej w PCPR

21 października 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zorganizowało wizytę studyjną dla pracowników instytucji z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z województwa kujawsko-pomorskiego.
Podczas wizyty zaprezentowane zostały dobre praktyki w zakresie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej szczególnie realizowanych na szeroką skalę w dwóch edycjach projektu pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • 2019-10-22 Projekt DPS Nie jesteśmy anonimowi_Zamek Bierzgłowski (36) - Kopia

Zamkowe tajemnice i lokalne legendy w powiatowym projekcie

Gęsta mgła, która zasnuła powiat we wtorkowy poranek 22 października, nie przeszkodziła uczestnikom projektu „Nie jesteśmy anonimowi – ...” w przybyciu na kolejne projektowe spotkanie – tym razem do gotyckiego zamku w Zamku Bierzgłowskim.

 • Projekt Nie jesteśmy anonimowi

Kolejna odsłona projektu w DPS w Browinie

U mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie jak zwykle dużo się dzieje. Początek nowego tygodnia to początek prac nad kolejnym projektem. 7 października 2019 r. mieszkańcy Domu rozpoczęli prace nad nowym zadaniem w ramach projektu „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was”.

 • Browinki na przeglądzie dorobku twórczego seniorów

„Browinki” na XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Twórczego Seniorów

6 października 2019 r. zespół „Browinki” uczestniczył w XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Twórczego Seniorów w Wąbrzeskim Domu Kultury. Występy zespołu „Browinki” zdobyły wielkie uznanie organizatorów jak i publiczności. Zaprezentowane zostały dwie piosenki pt. „Zabierz mnie stąd” oraz „Góralska zabawa”, za które zespół otrzymał puchar oraz dyplom.

 • Jubileusz DPS Browina

70 lat minęło! Historia DPS w Browinie na filmie

Zapraszamy w podróż sentymentalną ;) 70 lat minęło - historia i działalność Domu Pomocy Społecznej w Browinie na przestrzeni lat 1949-2019.

 • Jubileusz DPS Browina

Jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Dom Pomocy Społecznej w Browinie utworzony został w 1949 roku i jest najstarszym DPS-em prowadzonym przez powiat toruński. Dzisiaj uroczyście świętuje swoje 70-lecie.

 • Żegnaj lato na rok - biesiada w Pigży

„Żegnaj lato na rok” biesiada w DPS w Pigży

Mieszkańcy powiatowych domów pomocy społecznej lubią bardzo aktywnie spędzać czas. Dowodem na to jest ostatnia impreza pt. „Żegnaj lato na rok”. Odbyła się ona 19 września w Domu Pomocy Społecznej w Pigży. W gościnę wybrali się również mieszkańcy DPS w Browinie.

 • Projekt Nie jesteśmy anonimowi - tym razem na Barbarce

"Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was" tym razem na Barbarce

6 września br. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Browinie w ramach projektu "Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was" brali udział w warsztatach plastyczno-muzycznych, które odbywały się w plenerze na terenie Osady Leśnej Barbarka.

 • Projekt Nie jesteśmy anonimowi

Nie są anonimowi - jeżdżą, uczą się i zwiedzają

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Browinie w ramach projektu "Nie jesteśmy anonimowi - żyjemy wśród was" biorą udział w wielu ciekawych zajęciach i wyjazdach.

 • Rusza budowa ZOL

Rusza rozbudowa ZOL w Browinie

Demografia jest nieubłagana - w naszym regionie przybywa seniorów. Rośnie także liczba osób starszych, wymagających stałej, specjalistycznej opieki długoterminowej. Tymczasem miejsc, w których można ją uzyskać brakuje. Dlatego już dziś Szpital Powiatowy w Chełmży rusza z rozbudową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie.

 • Projekt Nie jesteśmy anonimowi

Druga odsłona powiatowego projektu pn. „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was”

Za nami druga odsłona powiatowego projektu pn. „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was”, której organizatorem był Dom Pomocy Społecznej w Pigży. Tym razem uczestnicy projektu oraz goście spotkali się „w cieniu Bierzgłowskiego Koźlaka” w Gminie Łubianka. Uroczystość podzielona była na część biesiadną, która odbyła się na terenie rekreacyjnym wsi Bierzgłowo przy dziennym domu pobytu dzięki gościnności wójta Jerzego Zająkały, sołtysa oraz kierownictwa placówki.

 • P1010067

Zjazd Rodzin w Domu Pomocy Społecznej

W ostatnią sobotę, 8 czerwca 2019 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Browinie odbył się coroczny Zjazd Rodzin. Imprezę otworzyła Dyrektor Domu Anna Woźniak-Margol oraz Starosta Toruński Marek Olszewski witając wszystkich zebranych i życząc im udanej zabawy oraz miłego spędzenia czasu z najbliższymi.

 • Uniwersytet III Wieku

„Z poezją, muzyką i tańcem świat piękniejszy”

W ramach projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu grupa z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowała program słowno-muzyczno-taneczny pt. „Z poezją, muzyką i tańcem świat piękniejszy”. Program zaprezentowano 27 i 29 maja b.r. pensjonariuszom Domów Pomocy Społecznej w Browinie, Pigży i Dobrzejewicach.

 • Projekt Nie jesteśmy anonimowi

Nie chcą być anonimowi – będą poznawać ludzi i świat

Nowy powiatowy projekt „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was” jest kontynuacją dotychczasowych działań skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, które są mieszkańcami domów pomocy społecznej (DPS) lub korzystają z usług środowiskowych domów samopomocy (ŚDS).

 • Aktywny Samorząd

PCPR ogłasza nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Dofinansowanie można przeznaczyć na likwidację barier transportowych, likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidację barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej.

 • Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

„Browinki” na Przeglądzie Piosenki Osób Niepełnosprawnych

Zespół wokalno-instrumentalny „Browinki”, w skład którego wchodzą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Browinie nie próżnuje. 12 kwietnia 2019 r. muzycy uczestniczyli w VI Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon 2019”. W tym roku w Przeglądzie udział wzięło ok. 200 osób niepełnosprawnych z całego regionu.

 • Browina na kiermaszu wielkanocnym

DPS w Browinie na kiermaszu wielkanocnym

Jak co roku w okresie przedświątecznym mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Browinie uczestniczyli w XXVIII Wystawie Rękodzieła Artystycznego Osób Niepełnosprawnych pn. "My też potrafimy". Kiermasz i wystawa rękodzieła zlokalizowane zostały w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.