Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • logotypy Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu

„Cyfrowy Powiat”

Program/Poddziałanie

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Dane finansowe

Wartość projektu:  328 695,00 zł (dofinansowanie 100%)

Okres realizacji projektu

12.10.2022 – 31.10.2023 r.

 

Opis projektu

Cel

Zwiększenie zdolności Starostwa Powiatowego w Toruniu i jego jednostek organizacyjnych do wykorzystywania technologii cyfrowych oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa cyfrowego w zakresie realizowanych teleinformatycznie usług publicznych.

Adresaci działań

 • Starostwo Powiatowe w Toruniu
 • Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego
 • Dom Pomocy Społecznej w Browinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach
 • Dom Pomocy Społecznej w Pigży
 • Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku.

Główne działania

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

Moduł 1. Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych

 • zakup przełączników rdzeniowych i dofinansowanie do macierzy dyskowej dla Starostwa Powiatowego w Toruniu
 • zakup serwera, 3 switchy, 5 zapór sieciowych, 3 zestawów komputerowych, 5 laptopów, 4 tabletów dla CUW PT, DPS-ów oraz ŚDS-ów

Moduł 4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

 • przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Toruniu.

 

Planowane efekty realizacji projektu

 • inwestycje sprzętowe w serwerownię i sieć LAN Starostwa umożliwią znaczący wzrost wydajności oraz zwiększą zakres przetwarzanych danych. Przełoży się to na jakość i efektywność pracy użytkowników, wpłynie na znacznie większą liczbę obsłużonych spraw klientów składanych drogą elektroniczną, a jednocześnie pozwoli wdrożyć nowe usługi
 • diagnoza cyberbepieczeństwa pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych Starostwa, istotnych dla właściwego funkcjonowania urzędu
 • uzupełnienie braków sprzętowych dla CUW PT, DPS-ów i ŚDS-ów wpłynie znacząco na funkcjonowanie tych jednostek w trzech obszarach: bezpieczeństwo danych i sieci informatycznych, obsługa podopiecznych (mieszkańców domów), dostęp podopiecznych do cyfrowych usług.

 

 • baner programu Cyfrowy Powiat
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.