Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Powiat Toruński

Slider

 • Ranking ZPP - powiat toruński w krajowej czołówce!

  Powiat toruński od lat plasuje się w krajowej czołówce dorocznego Rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich.

  W czasie XXIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP w Warszawie podsumowano wyniki Rankingu i uhonorowano przedstawicieli nagrodzonych samorządów. Nagrodę z rąk Prezesa ZarząduZwiązku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna odebrał Starosta Toruński Mirosław Graczyk. Warto przypomnieć, że powiat toruński znów jest pierwszy w województwie i zajął znakomite 7. miejsce w Polsce!!!

  Więcej o wynikach rankinku tutaj.

 • Wiosna na nadwiślańskich łęgach

  Takie widoki można podziwiać podróżując Wiślaną Trasą Rowerową. To ogólnopolski projekt łączący osiem województw, którego celem jest utworzenie 1200-klilometrowgo szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Wisły. W województwie kujawsko-pomorskim biegnie oboma brzegami rzeki, począwszy od granicy woj. mazowieckiego w okolicach Włocławka i Dobrzynia nad Wisłą, aż do granicy woj. pomorskiego w okolicach Grudziądza i Nowego.

  Została zaprojektowana z myślą o rowerzystach, którzy choć poznać krajobrazy i zabytki centralnej Polski, dlatego łączy się z wieloma innymi szlakami rowerowymi oraz przebiega w pobliżu stacji kolejowych. Dzięki temu szlak doskonale nadaje się zarówno na długie wyprawy z sakwami, jak i na krótkie wycieczki za miasto. Technicznie trasa jest łatwa a jej pokonanie jej nie powinno sprawić trudności żadnemu rowerzyście. Więcej informacji tutaj. Zapraszamy! :)

 • Unia dofinansuje kolejne powiatowe projekty

  Powiat toruński od lat aktywnie wykorzy­stuje środki unijne, przygotowując projek­ty w tych dziedzinach, które wspiera UE.

  Z początkiem stycznia wystartował pro­jekt „Powiatowi zawodowcy”. W marcu powiatowy EU-geniusz rozpocznie przygodę „W naukowym labiryncie”. Nowością w tym projekcie są zajęcia z wy­korzystaniem łazików marsjańskich ReMY oraz zajęcia z programowania z wykorzysta­niem klocków Lego i robotów.

  Rozpoczęła się także budowa kolejnych dróg rowerowych – 8 km nowej asfaltów­ki połączy Leszcz przez Brąchnowo i War­szewice z Kończewicami. Kolejne trasy są w przygotowaniu, podobnie jak nowe pra­cownie zawodowe w ZSP w Chełmży i ZS, CKU w Gronowie.

  Więcej informacji tutaj.

 • Co wiecie o powiecie?

  Co wiecie o powiecie?
  Etap II – gminny – Konkursu „Wiedza o Powiecie Toruńskim” już za nami.
  12 kwietnia 2018 r., odpowiadając na pytania o wydarzenia i ważne zagadnienia dotyczące powiatu toruńskiego rywalizowało ze sobą 63 uczniów.
  Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym i gminnym, pobudzanie zainteresowania terenem powiatu toruńskiego oraz pogłębianie wiedzy na temat historii i kultury tych ziem.

  Do powiatowego finału kwalifikuje się 27 uczniów z 8 gmin powiatu toruńskiego biorących udział w Konkursie. Na powiatowy finał – we wtorek 8 maja – najlepsi przyjadą do Starostwa.

  Więcej informacji tutaj.

 • Budżet obywatelski powiatu toruńskiego

  Zakończono weryfikację i liczenie oddanych głosów na zadania zgłoszone w III edycji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego, których realizacja planowana jest w 2018 roku. Pod głosowanie poddano 44 projekty – 27 z puli lokalnej i 17 z puli powiatowej.

  Łącznie wpłynęło 1971 kart do głosowania, na których oddano łącznie 16 742 głosy. Najwięcej, bo 2204 mieszkańców oddało swój głos na realizację zadania z puli powiatowej „Jezioro możliwości – cykl koncertów nad akwenami wodnymi powiatu toruńskiego”.

  Przypominamy, iż na realizację budżetu obywatelskiego 2018 przeznaczono kwotę 250 tys. zł - 120 tys. zł w puli lokalnej i 130 tys. zł w puli powiatowej. Głosami mieszkańców powiatu do relizacji wybrano łącznie 28 zadań, czyli o 7 więcej niż w roku ubiegłym: 17 z puli lokalnej i 11 z puli powiatowej. Bieżące informacje dotyczące budżetu tutaj.

   

Aktualności

 • Powiat przyjazny przedsiębiorcom
  Powiat przyjazny przedsiębiorcom

  Powiat przyjazny przedsiębiorcom

  19 kwietnia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu zjechali przedsiębiorcy z całego powiatu na specjalnie dla nich przygotowane seminarium dotyczące wchodzących już w maju w życie nowych przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, tzw. RODO.
 • Ranking ZPP - powiat toruński w krajowej czołówce!
  Ranking ZPP - powiat toruński w krajowej czołówce!

  Ranking ZPP - powiat toruński w krajowej czołówce!

  W czasie XXIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP w Warszawie podsumowano wyniki Rankingu i uhonorowano przedstawicieli nagrodzonych samorządów.
 • Inwestycyjna machina z unijnym przyspieszeniem
  Inwestycyjna machina z unijnym przyspieszeniem

  Inwestycyjna machina z unijnym przyspieszeniem

  Po uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski funduszy unijnych ruszyły z kopyta przygotowywane przez powiat projekty. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne umożliwią m.in. wymianę systemu ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Browinie, budowę kolejnych tras rowerowych oraz modernizację powiatowych szkół.

Powiat

Urząd

Edukacja

Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Toruński

Powiat Toruński jest organem prowadzacym następujące szkoły:

1. Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (zobacz film)

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży (zobacz film)

3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

4. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach

 

Rekreacja

 • Rekreacja

Odwiedzając powiat można skorzystać z wielu atrakcji jakie przygotowały dla turystów poszczególne gminy. Liczne lasy i jeziora zachęcają do czynnego wypoczynku: wędkowania, zbierania grzybów, wycieczek pieszych i rowerowych, a przede wszystkim poznawania tradycyjnej i gościnnej wsi.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy organizuje natomiast zawody stanowiące system całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie sportowym każdemu dziecku. Młodzi ludzie startują w eliminacjach gminnych, następnie przechodząc rywalizację powiatową trafiają na zawody wojewódzkie. Poszczególne szczeble mistrzostw przeprowadzane są przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego: Gminny, Miejski, Powiatowy i Wojewódzki.

Powiat skupia również grono lokalnych artystów ludowych, organizując cykliczne majowe spotkania tych osób w Skłudzewie. Mają one na celu upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie kultury i sztuki. Jest to ważna uroczystość kulturalna będąca możliwością spotkania i prezentacji twórczości regionalnych artystów ludowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z szeregiem publikacji opracowanych i wydanych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Projekty UE

 • Zajęcia ze spawania w ZS CKU w Gronowie

Powiat toruński oraz jego jednostki organizacyjne od 2004 r. wykorzystują środki unijne. Pod względem ich absorpcji uznawany jest za jednego z liderów w województwie kujawsko-pomorskim.

W ciągu minionych 11 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, powiat pozyskał fundusze na realizację ponad 60 projektów z obszaru edukacji, zdrowia, infrastruktury, rynku pracy. Ich łączną wartość  szacuje się na 150 mln zł.

W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat zrealizowanych i aktualnie prowadzonych projektów.

 

 

Zdrowie

Powiat odpowiedzialny jest za prowadzenie domów pomocy społecznej oraz za opiekę nad dziećmi umieszczo­nymi postanowieniami sądów rodzinnych w rodzinach zastępczych. Dużym obszarem naszej działalności jest także wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie orzecznictwa oraz udzielania pomocy finansowej w codziennym funkcjonowaniu, rehabilitacji oraz zatrudnieniu. W przypadku ochrony zdrowia zgodnie z wdrożoną w 1999 roku reformą powiat przejął prowadzenie szpitali powiatowych.

Przyjmując 16 lat temu w/w zadania przejęliśmy 5 jednostek, w tym 4 domy pomocy społecznej. Powiat stał się organem założycielskim dla SPZOZ w Chełmży, który prowadził szpital oraz przychodnie lekarskie w Chełmży i Łysomicach.

Początki powiatu to zderzenie z problemami funkcjonowania szpitali. Dyskusja o ograniczeniu ich liczby i likwidacji Szpitala w Chełm­ży, była powodem podjęcia radykalnych działań. Jako pierwsi w województwie założyliśmy spółkę, która bez zadłużeń prowadzi opiekę szpitalną. Nastąpiła także zmiana zakresu świadczeń: rezygnacja z prowadzenia podstawowej opieki zdrowotnej i poszerzenie oferty o Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

Domy pomocy społecznej to miejsca, w których przebywają osoby z różnych powodów wymagające całodobowej opieki. W minionym okresie poszerzyliśmy zakres świadczonych usług o dwa Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo informacje dotyczące realizacji powyższych zadań.

NGO

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) są częścią tzw. społeczeństwa obywatelskiego.

W preambule ustawy Prawo o stowarzyszeniach stwierdza się, że wszyscy mamy możliwość równego, bez względu na przekonania, czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce wiąże się ze stosowaniem rozlicznych aktów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia w obszarze działalności III sektora.

AKTY PRAWNE

Teksty aktów prawnych pochodzą ze stron serwisu Sejmu RP - internetowego systemu aktów prawnych, który jest dostępny pod adresem:  http://isap.sejm.gov.pl/ .

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w  sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w  sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego.
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

PRZYDATNE LINKI

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Ogólnopolski serwis informacyjny dla NGO
 3. Wyszukiwarka bazy organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w Polsce
 4. Wyszukiwarka podmiotów organizacji pozarządowych i pożytku publicznego -  Ministerstwo Sprawiedliwości (Krajowy Rejestr Sądowy)
 5. Departament Pożytku Publicznego
 6. Poradnik dla organizacji pozarządowych
 7. Kujawsko-Pomorski serwis informacyjny dla NGO
 8. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 9. Serwis informacyjny dla NGO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 10. Serwis Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.