Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Powiat Toruński

Slider

 • Powiatowy Dzień Życzliwości wybrzmiał na Jordankach

  21 listopada obchodzimy Dzień Życzliwości i zapewne nieprzypadkowo data ta zbiega się z Dniem Pracownika Socjalnego. Dlaczego? Bez empatii i uśmiechu na ustach nie sposób wykonywać tego trudnego zawodu. Powiat toruński w tym roku postanowił w szczególny sposób docenić tych, których życzliwość i wrażliwość przywraca nadzieję chorym, samotnym i wykluczonym. Pracownicy socjalni z gminnych ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz zawodowe rodziny zastępcze i wolontariusze zasiedli w sali CKK Jordanki, by wysłuchać przygotowanego specjalnie dla nich Koncertu.

  Dwie i pół godziny muzycznej uczty minęły w mgnieniu oka, ale kalejdoskop powiatowych talentów i pozytywnych wrażeń na pewno jeszcze długo pozostanie w pamięci.

  Pełna relacja z wydarzenia tutaj.

 • Pierwszy śnieg...

  Posypało na biało...

  Czy to już zima...? Jeszcze nie - ta kalendarzowa rozpocznie się dopiero 22 grudnia i potrwa do 21 marca. Zima astronomiczna zaczyna się 21 grudnia. Dla meteorologów zima w naszej strefie klimatycznej zaczyna się 8 grudnia i trwa do 9 marca. Klimatolodzy czekają na zimę analizując odczyty przyrządów w klatkach meteorologicznych - ogłaszają jej początek wtedy, kiedy średnie dobowe temperatury powietrza spadną poniżej 0⁰ C. Jedno jest pewne - dla dzieci prawdziwa zima jest dopiero wtedy, kiedy spadnie śnieg i można wyjąć z piwnicy sanki i łyżwy :)

  Pierwszy śnieg pewnie jeszcze na to nie pozwoli, ale warto - niezaleznie od pogody - wybrać się na spacer lub przejażdżkę rowerową, by zobaczyć miejsca, które tak dobrze znamy, przysypane bielą...

   

 • Najpiękniejsze ogrody w powiecie

  Już od 17 lat Starostwo Powiatowe w Toruniu nagradza tych, dzięki którym nasz powiat jest coraz piękniejszy! :)
  W czasie sesji Rady Powiatu wręczono nagrody laureatom konkursu "Piękna Zagroda 2017".

  Ogrody oceniane są w dwóch kategoriach:

  • najbardziej zadbana działka siedliskowa - gospodarstwo rolne oraz
  • najbardziej zadbana działka ogrodnicza - ogródek przydomowy.

  Celem tej ogrodniczej rywalizacji jest zachęcenie do dbania o estetyke zabudowy, warunki higieniczno-sanitarne gospodarstw, a w szerszym kontekście - poprawa wizreunku wsi powiatu toruńskiego.

  Gratulujemy laureatom i dziękujemy Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Przysieku, Oddział Zamejscowy w Chełmży za pomoc w organizacji Konkursu oraz Gazecie "Poza Toruń" za patronat medialny.

   

 • Budżet obywatelski powiatu toruńskiego

  III edycja budżetu obywatelskiego

  Serce rośnie, gdy można na własne oczy zobaczyć, jak spełniają się marzenia! Sukcesy w realizacji obywatelskich pro­jektów pozwalają sięgać myślą dalej. Zakończył się nabór wniosków do III edycji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

  Wpłynęło 47 wniosków, liczba ich może się jeszcze zwiększyć, bowiem czekamy na te, które wpłyną do nas drogą pocztową. Jakie pomysły zgłoszono? Tego dowiemy się już wkrótce. Zgłoszone wnioski podlegać będą weryfikacji pod kątem możliwości ich realizacji oraz ocenie formalno-praw­nej. Lista zadań, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców zostanie opubli­kowana do 20 października 2017 r. Od tego dnia przez miesiąc – do 20 listopada – będzie trwało głosowanie mieszkańców, którego wyniki zostaną ogłoszone do 11 grudnia.

  Bieżące informacje dotyczące budżetu tutaj.

   

 • Stypendia Starosty wręczone po raz dwunasty

  Stypendyści musieli się wykazać nie lada osiągnięciami – co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania oraz średnią ocen na świadectwie nie niższą niż 4,75. Wysokość stypendium wynosi 100 zł miesięcznie.                                 

  Warto zauważyć, że mimo wysokich kryteriów, które trzeba spełnić by otrzymać stypendium, to wyróżnionych tą nagrodą przybywa. W ciągu 12 lat przyznawania stypendiów wsparcie finansowe uzyskało już 1226 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2012/2013 stypendystów było 83, w 2013/2014 – 110, 2014/2015 – 142, 2015/2016 – 166, 2016/2017 – 156, a w roku szkolnym jest ich aż 180!

  Gratulujemy! :)

  Pełna relacja tutaj.

Aktualności

Powiat

Urząd

Edukacja

 • List gratulacyjny Starosty Toruńskiego dla stypendysty...

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie powiatu toruńskiego mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Toruński

Powiat Toruński jest organem prowadzacym następujące szkoły:

1. Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (zobacz film)

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży (zobacz film)

3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

4. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach

 

Rekreacja

 • Rekreacja

Odwiedzając powiat można skorzystać z wielu atrakcji jakie przygotowały dla turystów poszczególne gminy. Liczne lasy i jeziora zachęcają do czynnego wypoczynku: wędkowania, zbierania grzybów, wycieczek pieszych i rowerowych, a przede wszystkim poznawania tradycyjnej i gościnnej wsi.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy organizuje natomiast zawody stanowiące system całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie sportowym każdemu dziecku. Młodzi ludzie startują w eliminacjach gminnych, następnie przechodząc rywalizację powiatową trafiają na zawody wojewódzkie. Poszczególne szczeble mistrzostw przeprowadzane są przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego: Gminny, Miejski, Powiatowy i Wojewódzki.

Powiat skupia również grono lokalnych artystów ludowych, organizując cykliczne majowe spotkania tych osób w Skłudzewie. Mają one na celu upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie kultury i sztuki. Jest to ważna uroczystość kulturalna będąca możliwością spotkania i prezentacji twórczości regionalnych artystów ludowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z szeregiem publikacji opracowanych i wydanych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Projekty UE

 • Zajęcia ze spawania w ZS CKU w Gronowie

Powiat toruński oraz jego jednostki organizacyjne od 2004 r. wykorzystują środki unijne. Pod względem ich absorpcji uznawany jest za jednego z liderów w województwie kujawsko-pomorskim.

W ciągu minionych 11 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, powiat pozyskał fundusze na realizację ponad 60 projektów z obszaru edukacji, zdrowia, infrastruktury, rynku pracy. Ich łączną wartość  szacuje się na 150 mln zł.

W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat zrealizowanych i aktualnie prowadzonych projektów.

 

 

Zdrowie

Powiat odpowiedzialny jest za prowadzenie domów pomocy społecznej oraz za opiekę nad dziećmi umieszczo­nymi postanowieniami sądów rodzinnych w rodzinach zastępczych. Dużym obszarem naszej działalności jest także wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie orzecznictwa oraz udzielania pomocy finansowej w codziennym funkcjonowaniu, rehabilitacji oraz zatrudnieniu. W przypadku ochrony zdrowia zgodnie z wdrożoną w 1999 roku reformą powiat przejął prowadzenie szpitali powiatowych.

Przyjmując 16 lat temu w/w zadania przejęliśmy 5 jednostek, w tym 4 domy pomocy społecznej. Powiat stał się organem założycielskim dla SPZOZ w Chełmży, który prowadził szpital oraz przychodnie lekarskie w Chełmży i Łysomicach.

Początki powiatu to zderzenie z problemami funkcjonowania szpitali. Dyskusja o ograniczeniu ich liczby i likwidacji Szpitala w Chełm­ży, była powodem podjęcia radykalnych działań. Jako pierwsi w województwie założyliśmy spółkę, która bez zadłużeń prowadzi opiekę szpitalną. Nastąpiła także zmiana zakresu świadczeń: rezygnacja z prowadzenia podstawowej opieki zdrowotnej i poszerzenie oferty o Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

Domy pomocy społecznej to miejsca, w których przebywają osoby z różnych powodów wymagające całodobowej opieki. W minionym okresie poszerzyliśmy zakres świadczonych usług o dwa Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo informacje dotyczące realizacji powyższych zadań.

NGO

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) są częścią tzw. społeczeństwa obywatelskiego.

W preambule ustawy Prawo o stowarzyszeniach stwierdza się, że wszyscy mamy możliwość równego, bez względu na przekonania, czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce wiąże się ze stosowaniem rozlicznych aktów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia w obszarze działalności III sektora.

AKTY PRAWNE

Teksty aktów prawnych pochodzą ze stron serwisu Sejmu RP - internetowego systemu aktów prawnych, który jest dostępny pod adresem:  http://isap.sejm.gov.pl/ .

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w  sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w  sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego.
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

PRZYDATNE LINKI

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Ogólnopolski serwis informacyjny dla NGO
 3. Wyszukiwarka bazy organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w Polsce
 4. Wyszukiwarka podmiotów organizacji pozarządowych i pożytku publicznego -  Ministerstwo Sprawiedliwości (Krajowy Rejestr Sądowy)
 5. Departament Pożytku Publicznego
 6. Poradnik dla organizacji pozarządowych
 7. Kujawsko-Pomorski serwis informacyjny dla NGO
 8. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 9. Serwis informacyjny dla NGO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 10. Serwis Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
02.01.2017 dniem wolnym od pracy