Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

VIII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego - 19.06.2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że w dniu 19.06.2019 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, I piętro, sala nr 123, odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego.   

 

Porządek obrad VIII Sesji Rady Powiaty Toruńskiego:

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.
 6. Przedstawienie raportu o stanie powiatu toruńskiego za rok 2018.
 7. Debata nad raportem o stanie powiatu toruńskiego: głosy radnych, głosy mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2018.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego  powiatu toruńskiego.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu toruńskiego.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego powiatu toruńskiego. 
 12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu   toruńskiego.
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu  Powiatu Toruńskiego.  
 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata 2019-2023.
 20. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
 21. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
 22. Zamknięcie VIII Sesji Rady.

 

 

drukuj (VIII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego - 19.06.2019 r.)

 • autor: A. Paga
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Dzień 21 czerwca dniem wolnym od pracy dla Starostwa Powiatowego w Toruniu