Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że XX Sesja Rady Powiatu Toruńskiego odbędzie się 29 października 2020 roku o godz. 12.00 za pomocą wideokonferencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Powiatu.
5. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020wraz z wynikami sprawozdań i egzaminu.
6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020-2026.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Łysomice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Lubicz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Chełmża.
15. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu.
16. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Toruńskiego.
17. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
18. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie XX Sesji Rady.

drukuj ()

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.