Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że w dniu 24.10.2019 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, I piętro, sala nr 123, odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Toruńskiego. 

Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Toruńskiego

 1. Otwarcie X Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Powiatu.
 5. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2020 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego w partnerstwie z Gminą Miastem Chełmża do wspólnej realizacji budowy Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach.
 16. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych.
 17. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników starostwa.
 18. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
 19. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie X Sesji Rady.

drukuj ()

 • autor: A.Szymborska
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.