Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, I piętro, sala nr 123, odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego. 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
 5. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2021 r.
 6. Przedłożenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie w 2021 r.
 7. Analiza informacji nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2021 r.
 8. Przekazanie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 9. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
  w Dobrzejewicach i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu Toruńskiego pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz nadania jej statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Toruńskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Toruńskiego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Toruńskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.
 16. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
 17. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
 18. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady.

drukuj ()

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.