Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • logo projektu

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa

Długość: 24,3 km

Partnerzy: Powiat Toruński, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Czernikowo, Gmina Obrowo

Termin realizacji: IX 2016-VI 2020

Wartość inwestycji: 14,5 mln zł

Wykonawca: PRD Lipno

Główny cel projektu to:

 • promowanie strategii niskoemisyjnych – jazda rowerem, to zero spalin,
 • wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu – rozsądne środki transportu, takie jak rowery, to nasz wkład w przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym,
 • zmiana schematów mobilności miejskiej w kierunku mobilności bardziej zrównoważonej (większy udział transportu niezmotoryzowanego - rowerowego) – podejmujmy świadome decyzje wybierając to, jak i czym się przemieszczamy,
 • rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego na terenach podmiejskich – spójna sieć bezpiecznych dróg rowerowych to zaproszenie do podejmowania przyjaznych naszemu środowisku decyzji.

W ramach projektu budujemy 24,3 km drogi dla rowerów łączącej Osiek nad Wisłą z Obrowem, Sąsiecznem, Zimnym Zdrojem, Czernikowem oraz Mazowszem. Dzięki tej inwestycji w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych, drogi wojewódzkiej oraz pasie pożarowym działek leśnych powstanie spójny, bezpieczny i przyjazny środowisku odcinek, stanowiący przedłużenie drogi rowerowej Toruń – Złotoria – Grabowiec – Silno – Osiek nad Wisłą. Jest to kolejne działanie Powiatu, Gmin oraz Województwa mające na celu rozbudowę infrastruktury rowerowej, stanowiącej bezpieczną, darmową alternatywę dla pojazdów mechanicznych w komunikacji lokalnej, czy to w zakresie dojazdu do sklepu, szkoły, pracy czy turystyce rowerowej. Lokalizacja budowanych dróg rowerowych, zastosowane rozwiązania technologiczne oraz rosnąca świadomość naszych mieszkańców przekładają się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Rosnąca liczba osób, które przesiądą się z samochodów na rowery to niewymierny prezent dla naszego środowiska, jak również pośredni i bezpośredni ukłon w stronę naszego zdrowia i kondycji.

Efekty realizacji projektu to:

 •  więcej rowerzystów,
 • mniej samochodów,
 • separacja ruchu zmotoryzowanego, pieszego oraz rowerowego,
 • mniej spalin, czystsze powietrze, mniej hałasu, większa płynność ruchu,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 • lepsza infrastruktura drogowa powiatu toruńskiego,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców powiatu,
 • poprawa warunków dla działalności gospodarczej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu.
 • logo projektu
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.