Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naboru wniosków dostępny jest na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/harmonogram-naborow-wnioskow.

Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej

Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (IP) dostępne jest na stronie http://zit.btof.pl/dokumenty-strategiczne-zit-btof/powierzenie.

Porozumienie w sprawie realizacji ZIT BTOF

Porozumienie w sprawie realizacji Zitnegorwanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) dostępne jest na stronie http://zit.btof.pl/dokumenty-strategiczne-zit-btof/porozumienie-zit-btof.

Strategia ZIT BTOF

Strategia ZIT BTOF z lipca 2017 dostępna jest na stronie http://zit.btof.pl/dokumenty-strategiczne-zit-btof/strategia-aktualna.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 2.08.2017 r. dostępny jest na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=83.

Regionalny Program Operacyjny (RPO)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 22.02.2017 r. dostępny jest na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=65.

Pozostałe dokumenty

Pozostałe dokumenty dotyczące ZIT BTOF dostępne są na stronie http://zit.btof.pl/dokumenty-strategiczne-zit-btof/pozostale.

Stanowisko samorządów wschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie udziału w ZIT

Stanowisko Samorządowców Powiatu Toruńskiego w sprawie wytyczenia granic MOF Torunia i Bydgoszczy

Stanowisko Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie ZIT

Stanowisko Rady Miasta Torunia w sprawie wytyczenia granic MOF

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.