Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Gmina Zławieś Wielka

Położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego i rozciąga się wzdłuż prawego brzegu Wisły, zajmując obszar 178 km². Umiejscowiona jest pomiędzy dwoma największymi ośrodkami województwa Toruniem i Bydgoszczą, w związku z czym wykazuje szereg cech zurbanizowanego obszaru podmiejskiego z 11,5 tys. mieszkańców.

W giminie dominuje gospodarka rolnicza – użytki rolne stanowią 64%, zaś lasy (w znacznej mierze zaliczane do obszaru chronionego krajobrazu) 26% powierzchni. Rolniczy charakter podkreśla fakt, iż głównymi firmami działającymi na terenie gminy są zakłady rolne, rolno-spożywcze i obsługi rolnictwa. Na rolnictwo gminy korzystnie wpływa także zlokalizowane w Przysieku Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Ze względu na położenie część terenów gminy przyjęła funkcje mieszkaniowo-rekreacyjne - szczególnie te położone wzdłuż drogi krajowej nr 80, łączącej Toruń z Bydgoszczą. Rozwija się tam różnorodna przedsiębiorczość - od stacji paliw i moteli, po handel i gastronomię.

Dzięki specyficznemu położeniu, na styku pradoliny Wisły i wysoczyzny morenowej, możemy tu obserwować różne typy krajobrazów. Na szczególną uwagę zasługują bujnie porośnięty  roślinnością obszar strefy krawędziowej kotliny i obszary Natura 2000. Miłośnicy przyrody chętnie odwiedzą Stawy Przysieckie, pasjonatów astronomii zapewne zainteresuje Astrobaza w Złejwsi Wielkiej, pasjonaci historii mogą szukać jej śladów w starych dworach i starych kościołach lub odwiedzić Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, a rowerzystów zapraszają szlaki wiodące przez najciekawsze zakątki gminy.

URZĄD GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
Wójt Jan Surdyka
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
tel.: 56 674 13 11, fax 56 678-09-13

ug@zlawies.pl

www.zlawies.pl

  • Urząd Gminy Zławieś Wielka
  • Astrobaza
  • Stary Toruń
  • Skłudzewo
  • Stawy Przysieckie  fot. Rafał Kołodziej
  • Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku
  • Miejsce porwania ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
  • Przysiek
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.