Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Logotyp RPO WK-P

Projekt „EduAkcja w technikach”

 

Tytuł projektu

„EduAkcja w technikach”

Program/Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Dane finansowe

Wartość projektu: 4 954 180,50 zł , w tym dla powiatu toruńskiego – 783 331,00 zł

Źródła finansowania: dofinansowanie z EFS i budżetu państwa – 4 706 471,47 zł, wkład własny partnerów – 247 709,03 zł.

Źródła finansowania dla powiatu toruńskiego: dofinansowanie z EFS i budżetu państwa – 744 164, 45  zł, wkład własny  - 39 166,55 zł.

Okres realizacji projektu

01.01.2017 – 31.12.2019 r.

Partnerzy:

Partner Wiodący: Miasto Bydgoszcz

Partnerzy projektu: Powiat Bydgoski, Powiat Nakielski oraz Powiat Toruński

Zasięg projektu

4 jednostki samorządu terytorialnego i prowadzone przez nich technika  kształcące w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Toruniu.

 

Opis projektu

Cel

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

Grupa docelowa

1236 uczniów, 80 nauczycieli kształcenia zawodowego, 6 opiekunów stażystów oraz 12 techników, które znajdują się na terenie tych 4 jednostek samorządu terytorialnego,

w tym powiat toruński – 154 uczniów i 14 nauczycieli.

Główne działania

 • dla uczniów: szkolenia specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne służące nabywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, staże zawodowe, wizyty w przedsiębiorstwach/parkach technologicznych,
 • dla nauczycieli: szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, staże zawodowe,
 • dla szkół: doposażenie pracowni/warsztatów zawodowych.

Planowane rezultaty dla powiatu toruńskiego

 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – 14,
 • Liczba szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wykorzystają doposażenie zakupione dzięki EFS – 1,
 • Liczba uczniów, którzy podniosą, nabędą lub uzupełnią kompetencje po opuszczeniu programu – 154,
 • Liczba uczniów, którzy będą uczestniczyć w stażach u pracodawców – 70,
 • Liczba szkół , które zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego – 1,
 • Liczba nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w stażach u pracodawców – 2.

 

Aktualności z projektu

 • IMG_8055

Rusza nowy projekt - „EduAkcja w technikach”

W środę 18 stycznia 2017 r. w bydgoskim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „EduAkcja w technikach”. W spotkaniu udział wzięli starostowie wymienionych powiatów oraz zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.