Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Program współpracy z NGO

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Program współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został opracowany w celu sprecyzowania zakresu oraz reguł jego współdziałania. W Ustawie proponowany jest szeroki zakres zadań merytorycznych dla współpracy. Za celowe uznaje się coroczne wskazywanie priorytetowych zadań po to, by przede wszystkim na ich realizację kierować przeznaczone w budżecie środki. Podstawowym kryterium określającym priorytetowe zadania będą potrzeby Powiatu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Programów Współpracy oraz sprawozdaniami z ich realizacji w poszczególnych latach.

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.