Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

W dniu 20 maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), które kreują nowy kształt stowarzyszeń zwykłych.

Starosta Toruński - w oparciu o obowiązujące przepisy - prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych nieprowadzących działalności gospodarczej, działających na terenie powiatu.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644) - prowadzona jest ewidencja stowarzyszeń zwykłych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Co należy zrobić aby stowarzyszenie zwykłe wpisać do ewidencji bądź dokonać zmian w istniejącym już wpisie dowiecie się Państwo poniżej:

Stowarzyszenia zwykłe, które działały przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 20 maja 2016 r. muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji. Obowiązane są dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Mają na to czas do 20 maja 2018 r. Jeśli wpisu nie uzyskają, zostaną rozwiązane z mocy prawa.  

Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.