Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Determinacja i pasja nagrodzone w Gronowie

W nowoczesnej hali sportowej w Gronowie odbyła się coroczna Powiatowa Gala Sportu. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło około 300 osób. Wśród nich byli sportowcy, trenerzy, rodzice, zaproszeni gości oraz osoby związane z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym.

Uroczystość rozpoczęła się występem Mażoretek Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. Ich układy taneczno-marszowe, paradne stroje i harmonijne ruchy przy dźwiękach Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu wprawiły w zachwyt uczestników spotkania.

 • grafika dotycząca organizowanego spotkania

Okrągły stół dla NGO

Idea Okrągłych Stołów została zainicjowana wspólnie przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Celem jest zebranie oczekiwań ze strony organizacji pozarządowych, ale także ze strony administracji publicznej, w jaki sposób zmienić przepisy prawne aby były one jak najbardziej przyjazne społecznikom i stanowiły impuls do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomysł Okrągłych Stołów ma służyć powstaniu pakietu zmian ustawowych pod hasłem Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego.

 • herb powiatu toruńskiego

"Wysportowani" - czekamy na uwagi!

22 maja 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • logo konkursu

Powiat Toruński – ciekawostki i fakty, czyli kolejna odsłona konkursu „Co wiecie o powiecie?”

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie internetowym „Co wiecie o powiecie toruńskim?”. Czekają na Was pytania, które pozwolą Wam zgłębić wiedzę o naszym regionie.
Konkurs prowadzony będzie w Internecie, na profilu społecznościowym powiatu toruńskiego w serwisie Facebook. Startujemy 27 maja br. Codzienne, przez 5 dni, do 31 maja, o godz. 18:00 na powiatowym fanpage’u https://www.facebook.com/PowiatTorunski będzie się pojawiać zadanie konkursowe dotyczące powiatu toruńskiego ziemskiego.
 • logo konkursu "Sołtys Roku"

Wyróżnij aktywnych liderów – trwa nabór wniosków w konkursie „Sołtys Roku”

Sołtys to kluczowa postać w życiu społeczności lokalnych. Jego rola jest nie tylko administracyjna, sołtys pełni funkcję lidera, który łączy ludzi i działa na rzecz dobra wspólnego. Potrafi słuchać i rozmawiać, łączyć i integrować mieszkańców oraz motywować do wspólnego działania. Potrafi budować porozumienie w kwestiach konfliktowych oraz ma odwagę reprezentować interesy mieszkańców na wyższych szczeblach samorządowych.
 • Uczestnicy 5.posiedzenia Rady Pożytku

27 miesięcy działalności Rady Pożytku – podsumowanie

Po raz 5. zebrała się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, która powołana została w grudniu 2021 r. Spotkanie to było m.in. doskonałą okazją to podsumowania dotychczasowej działalności. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli: Marek Olszewski – Starosta Toruński oraz Michał Ramlau – Wicestarosta Toruński. 

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów. Jednakże to od stopnia zaangażowania członków Rady i jakości współpracy z samorządem zależą jej kompetencje i zasięg działania. Może on być dużo szerszy niż ten opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego funkcjonującej w Powiecie Toruńskim taki właśnie jest.

 • corporate-businessman-giving-presentation-large-audience(1)
  • autor: rawpixel.com na Freepik

Gratka dla działaczy sportowych!

W imieniu firmy One Sport, Fundacji OK! GO! i stowarzyszenia Sport Biznes Polska zapraszamy do udziału w Kujawsko – Pomorskim Forum Sportu, które odbędzie się 4 kwietnia 2024 roku w budynku CKK Jordanki w Toruniu.

Kujawsko – Pomorskie Forum Sportu to coroczny kongres dla samorządowców, trenerów, osób zarządzających w klubach sportowych i wszystkich tych, którzy prowadzą działalność związaną ze sportem. Forum to przestrzeń do dyskusji na temat sportu w Naszym regionie, ale także możliwość czerpania wiedzy od najlepszych ekspertów z różnych gałęzi branży sportowej.
 • dokumenty do podpisu
  • autor: www.freepik.com

Otrzymaliśmy dotację i co dalej?

Zarząd Powiatu Toruńskiego, uchwałą Nr 889/2024 z dnia 5 marca 2024 r., podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania podmiotom, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.
Organizacje, które otrzymały dofinansowanie otrzymały powiadomienie (za pomocą systemu witkac.pl) o wysokości przyznanego dofinansowania. Jeżeli zdecydują one o przyjęciu przyznanego dofinansowania to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Jak to zrobić?
 • logo konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert 2024 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe.
W odpowiedzi na ogłoszone konkursy organizacje złożyły 130 ofert. Decyzją Zarządu Powiatu Toruńskiego dofinansowane zostaną 93 zadania.
 • Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Sejmiku

Nasz delegat w prezydium Sejmiku!

W miniony czwartek (15 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji. Wyłonieni w powiatach reprezentanci struktur trzeciego sektora wybierali przewodniczącego i prezydium tego gremium.

Delegatem Powiatu Toruńskiego – decyzją członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – wybrana została i Powiat Toruński w Sejmiku reprezentuje Barbara Mońko–Juraszek Prezeska Fundacji „Trybik” z Lubicza Dolnego.
 • uczestnicy spotkania

Oni już wiedzą!

Zakończyły się konsultacje organizacji pozarządowych z przewodniczącą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego panią Barbarą Mońko-Juraszek w zakresie prawidłowego wypełniania oferty. Na zaproszenie, do udziału w spotkaniu, odpowiedziało 3 społeczników, którzy w poniedziałkowy poranek stawili się w siedzibie Fundacji „Trybik” w Lubiczu Dolnym. 

Podczas prawie trzygodzinnego spotkania uczestnicy m.in. podnieśli swoje umiejętności w pisaniu ofert, nauczyli się precyzować planowane do osiągniecia rezultaty oraz sposoby ich monitorowania, jak również poznali zasady jasnego i syntetycznego opisywania zadań. 

 • herb powiatu toruńskiego

Klub w likwidacji

Informujemy, iż do Starosty Toruńskiego wpłynęła informacja o rozpoczętym procesie likwidacyjnym Klubu Sportowego w Steklinie – zarejestrowanego w Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem 53.
 • ręce na klawiaturze laptopa
 • autor: www.freepik.com

Członkowie komisji pilnie poszukiwani! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z trwającym naborem ofert w otwartych konkursach ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2024 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • grafika przedstawiająca osoby pracujące nad dokumentem
 • autor: www.freepik.com

Jak poprawnie napisać ofertę? Zapraszamy na konsultacje!

W nawiązaniu do deklaracji złożonej przez panią Barbarę Mońko-Juraszek – Przewodniczącą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Toruniu podczas Powiatowego Forum NGO informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych chętnych do skorzystania z konsultacji w zakresie prawidłowego wypełnienia oferty składanej w ramach otwartego konkursu ofert.
 • Ikonka Sportowiec Roku

Wyróżnimy najlepszych sportowców!

Informujemy, że do dnia 12 lutego 2024 r. trwa nabór wniosków o przyznanie wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe.

Wyróżnienie może otrzymać zawodnik będący mieszkańcem Powiatu Toruńskiego, uczniem szkoły z terenu Powiatu Toruńskiego lub członkiem klubu sportowego mającego swoją siedzibę na terenie Powiatu Toruńskiego.
 • OKO

Otwarte konkursy ofert 2024 – ponad 450 tys. do dyspozycji!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota zarezerwowania na dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2024 wynosi 452 tys. złotych, czyli o prawie 80 tys. złotych więcej niż w roku poprzednim!
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą generatora ofert witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl w terminie do 26 stycznia 2024 r. do godz. 23:59:59.

 • Zdjęcie uczestników Forum

Integracja pełną parą!

Za nami kolejne powiatowe święto wszystkich lokalnych liderów. W sali konferencyjnej hotelu „Przystanek” spotkali się przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych oraz kół gospodyń wiejskich. A to za sprawą Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych, które corocznie organizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Powiat Toruński reprezentowali Starostowie Marek Olszewski i Michał Ramlau, Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski oraz członkowie Zarządu Powiatu Toruńskiego: Mirosława Kłosińska i Janusz Kononiuk. W spotkaniu udział wzięli także Rafał Lewandowski – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz radni powiatu toruńskiego.

 • logo forum

Forum NGO już 12 grudnia!

Przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, a także przedstawicielki kół gospodyń wiejskich zapraszamy do udziału w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych. Forum odbędzie się we wtorek, 12 grudnia 2023 r. w Toruniu, w Hotelu "Przystanek Toruń", ul. Chłopickiego 4. Początek spotkania o godz. 11.00.
 • na www

Oferta Stowarzyszenia „Sykomora” z decyzją Zarządu

W związku z ofertą złożoną w trybie uproszczonym przez Stowarzyszenie „Sykomora” z Osieka nad Wisłą – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania pn. „Poszukiwanie siatkarskich talentów – Osiek nad Wisłą” uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję (Uchwała Nr 847/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.) o nieprzyznaniu dofinansowania za realizację wyżej wymienionego zadania.
 • herb powiatu toruńskiego

Klub w likwidacji

Informujemy, iż do Starosty Toruńskiego wpłynęła informacja o rozpoczętym procesie likwidacyjnym Klubu Sportowego „Revival Fight Club” z Chełmży – zarejestrowanego w Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem 64.
 • laureatka konkursu Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego 2023

Barbara Mońko-Juraszek Społecznikiem Roku 2023!

Zakończyła prace komisja konkursowa wybierająca „Społecznika Roku Powiatu Toruńskiego 2023”. Przed komisją było nie lada zadanie, bowiem w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 9 kandydatów! Wszyscy zgłoszeni kandydaci są organizatorami oddolnych działań i przedsięwzięć społecznych. Swoim długoletnim zaangażowaniem działają na rzecz innych oraz swojego najbliższego otoczenia. Podjęte przez nich działania wielokrotnie znalazły swoje odzwierciedlenie w postaci bogatej dokumentacji zdjęciowej i prasowej dołączonej do zgłoszeń.
 • Herb Powiatu Toruńskiego

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

6 listopada br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 • Herb Powiatu Toruńskiego

Oferta na realizację zadania "Poszukiwanie siatkarskich talentów - Osiek nad Wisłą" - czekamy na uwagi!

3 listopada 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • logo konkursu

Nagrodzimy najciekawsze inicjatywy!

Przed nami kolejna edycja konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Konkursu, którego ideą jest wspieranie aktywności społecznej oraz promowanie dobrych praktyk. Jeżeli jesteście zatem Państwo realizatorami inicjatywy, która może być inspiracją dla innych lub też udało się wam zrealizować coś co wydawało się niemożliwe to nie zwlekajcie i już dziś zgłoście ją do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Bony zakupowe i słodkie niespodzianki czekają.
 • herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2024

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Toruński w dniu 20 października 2023 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 • logo konkursu Społecznik Roku

Kto zostanie Społecznikiem Roku 2023?

Są i działają wśród nas. Angażują się w życie społeczne aktywizując mieszkańców do wspólnych akcji i przedsięwzięć. Wspierają najbardziej potrzebujących – dają im wsparcie i pomagają wierzyć w sens życia. W czynieniu dobra działają bezinteresownie. Są pracowici, odpowiedzialni, przyjaźni dla ludzi i aktywni. Tacy są społecznicy powiatu toruńskiego. Konkurs „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” ma na celu promowanie i docenienie ich działalności.
 • Herb Powiatu Toruńskiego

Oferty Fundacji "Fucco" z decyzją Zarządu

W związku z ofertami złożonymi w trybie uproszczonym przez Fundację „Fucco” z Ponieca – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadań pn. „Warsztaty z samoobrony” oraz „Nieodkryty Powiat Toruński” uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję (Uchwała Nr 814/2023 i Uchwała Nr 815/2023 z dnia 27 września 2023 r.) o nieprzyznaniu dofinansowania za realizację ww. zadań.
 • na www

Oferta na realizację zadania „Nieodkryty Powiat Toruński” - czekamy na uwagi!

7 września 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 • na www

Oferta na realizację zadania "Warsztaty z samoobrony" - czekamy na uwagi!

7 września 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 • M.Lewandowska

Mamy Sołtysa Roku 2022!

9 osobowa komisja konkursowa, której zadaniem była ocena oraz wybór laureatów konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2022” zakończyła właśnie prace. W jej składzie zasiadali m.in. laureatka poprzedniej edycji konkursu, przedstawiciele: Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowej Izby Rolniczej, Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  samorządu gminnego, Zarządu oraz Rady Powiatu Toruńskiego.

 • logo konkursu "Co wiecie o powiecie?"

O powiecie wiedzą najwięcej!

Mowa oczywiście o laureatach internetowego konkursu „Co wiecie o powiecie?”. Konkurs ten jest doskonale znany naszym mieszkańcom. Pytania i zadania do rozwiązania były różnorodne. Pod rebusem, równaniem czy hasłami w krzyżówce ukryte były informacje związane z powiatem toruńskim ziemskim. Pytaliśmy m.in. o liczbę decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Toruńskiego, o świętych i patronów parafii w powiecie, jak również o liczbę jachtów zarejestrowanych w systemie REJA24. Nie zabrakło pytań związanych z muzeami, zabytkami czy ciekawymi obiektami znajdującymi się na terenie powiatu, a także zagadek związanych z powiatowymi legendami.
 • 2023-06-24 Powiatowo-Gminny Festiwal Smaku i Zjazd KGW (220)

Za nami Powiatowo-Gminny Festiwal Smaku i IX Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich! Jak było?

Było kolorowo…
A to za sprawą ponad 100 reprezentantek kół gospodyń wiejskich z całego powiatu toruńskiego, które w strojach charakterystycznych dla swojego koła podążały nad Kamionkowskie Jezioro na – IX już – Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. Mnogość barw gościła także na 25 stoiskach wystawienniczych, które tego dnia zadziwiały nie tylko pięknym wystrojem, ale i przepysznymi smakołykami.

Było dostojnie…
A to za sprawą gości, którzy tego dnia przybyli do Kamionek Małych, by wspólnie z mieszkańcami powiatu spędzić to – jakże smaczne – popołudnie. Gospodarzami spotkania byli Marek Olszewski – Starosta Toruński i Piotr Kowal – Wójt Gminy Łysomice. Władze samorządowe reprezentowali także Paweł Polikowski – Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego i Robert Kożuchowski – Przewodniczący Rady Gminy Łysomice oraz radni obu samorządów. 

 • Plakat dotyczący festiwalu

Festiwal dobrego smaku i muzyki już niebawem!

Sobota, 24 czerwca nad Jeziorem Kamionkowskim upłynie pod znakiem pysznego jadła i dobrej muzyki, a wszystko to za sprawą Powiatowo-Gminnego Festiwalu Smaku.

Do Kamionek Małych zjadą się reprezentacje prawie 100 kół gospodyń wiejskich z powiatu toruńskiego, by uczestniczyć w 9. Powiatowym Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich. Przedstawicielki 24 kół rywalizować będą w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów” prezentując swoje najsmaczniejsze dania regionalne. Koła te wystawią również swoje stoiska sprzedażowo-wystawiennicze. Zatem, każdy będzie miał okazję rozsmakować w tych różnorodnych potrawach. Będą pierogi, kluchy ziemniaczane, mięsiwa różnego rodzaju, pajdy chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem, świeżo pieczone pączki, ciasta i … czego tylko dusza zapragnie. Jesteśmy przekonani, że panie sprostają nawet najbardziej wymagającym podniebieniom.
 • herb powiatu toruńskiego

„Siatkarski Dzień Dziecka” – bez dofinansowania

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego odmówił udzielania dofinansowania Fundacji Instytut Aktywności z Warszawy na realizację zadania pn. „Siatkarski Dzień Dziecka” – oferta realizacji niniejszego zadania została złożona i rozpatrywana była w trybie uproszczonym, o którym mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Plakat dotyczący konkursu

Do trzech razy sztuka, czyli trzecia odsłona konkursu „Co wiecie o powiecie?”

Tradycyjnie, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, zapraszamy Państwa do udziału w konkursie internetowym „Co wiecie o powiecie?” mającym na celu promowanie i popularyzowanie wiedzy o powiecie toruńskim.

Konkurs prowadzony będzie w Internecie, na profilu społecznościowym powiatu toruńskiego w serwisie Facebook. Startujemy 27 maja br. Codzienne, przez 7 dni, aż do 2 czerwca, o godz. 18:00 na powiatowym fanpage’u https://www.facebook.com/PowiatTorunski będzie się pojawiać zadanie konkursowe dotyczące powiatu toruńskiego ziemskiego.
 • logo powiatu toruńskiego

Projekt „O linii kolejowej (…)” ze wsparciem ze strony Powiatu

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „O linii kolejowej, która – choć umarła – żyje we wspomnieniach” Uchwałą Nr 744/2023 zlecił Stowarzyszeniu 553 jego realizację oraz przyznał wnioskowaną kwotę dotacji.

 • logo konkursu

Nagrodzimy najlepszego gospodarza sołectwa – nabór w konkursie Sołtys Roku trwa!

W każdym sołectwie jest ta jedna wyjątkowa osoba. Ta, która potrafi słuchać i rozmawiać, łączyć i integrować mieszkańców oraz motywować do wspólnego działania. Jest najbliżej ich trosk i problemów. Potrafi budować porozumienie w kwestiach konfliktowych oraz ma odwagę reprezentować interesy mieszkańców na wyższych szczeblach samorządowych. Mowa oczywiście o sołtysie.

Na czele sołectw położonych na terenie powiatu toruńskiego stoi 133 sołtysów. Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych gospodarzy naszych miejscowości.
 • herb powiatu toruńskiego

Siatkarski Dzień Dziecka - oferta złożona w trybie uproszczonym - czekamy na uwagi!

28 kwietnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ofertę złożyła Fundacja Instytut Aktywności z Warszawy na realizację zadania pn. „Siatkarski Dzień Dziecka”.
 • herb powiatu toruńskiego

Zadanie pn. "O linii kolejowej (...)" - czekamy na opinie i uwagi

20 kwietnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • herb powiatu toruńskiego

Projekt „Równonoc 2023” – jaka decyzja Zarządu?

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Równonoc 2023” – będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację „Ziemniaki i” z Warszawy – nie przyznał dofinansowania na realizację niniejszego zadania.

 • na www

„Aktywni i zdrowi” – bez dofinansowania

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni i zdrowi” nie przyznał dofinansowania Fundacji Instytut Aktywności z Warszawy na realizację niniejszego zadania.
 • na www

Otrzymaliśmy dotację i co dalej!

Zarząd Powiatu Toruńskiego, uchwałą Nr 722/2023 z dnia 22 marca 2023 r., podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania podmiotom, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.
Organizacje, które otrzymały dofinansowanie otrzymały powiadomienie (za pomocą systemu witkac.pl) o wysokości przyznanego dofinansowania. Jeżeli zdecydują one o przyjęciu przyznanego dofinansowania to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Jak to zrobić?
 • logo otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert 2023 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe.
W odpowiedzi na ogłoszone konkursy organizacje złożyły ponad 150 ofert. Decyzją Zarządu Powiatu Toruńskiego dofinansowanych zostanie 99 zadań.
 • herb powiatu toruńskiego

Kolejna oferta w trybie uproszczonym - czekamy na uwagi!

8 marca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferta ta została uzupełniona 17 marca 2023 r.
Ofertę złożyła Fundacja „Ziemniaki i” z Warszawy na realizację zadania pn. „Równonoc 2023”.
 • herb powiatu toruńskiego

Kolejna oferta w trybie uproszczonym - czekamy na uwagi!

8 marca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferta ta została uzupełniona 17 marca 2023 r.
Ofertę złożyła Fundacja „Ziemniaki i” z Warszawy na realizację zadania pn. „Równonoc 2023”.
 • herb powiatu toruńskiego

Czekamy na uwagi!

6 marca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ofertę złożyła Fundacja Instytut Aktywności z Warszawy na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych grupach społecznych”.
 • herb powiatu toruńskiego

„Nieodkryty Powiat Toruński”- jaka decyzja Zarządu?

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Nieodkryty Powiat Toruński”, nie przyznał dofinansowania Fundacji „Fucco” z Ponieca na realizację niniejszego zadania.
 • herb powiatu toruńskiego

Czekamy na uwagi!

18 stycznia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Ofertę złożyła Fundacja "Fucco" z Poniecka na realizację zadania pn. „Nieodkryty Powiat Toruński”
 • logo otwartych konkursów ofert

Otwarte konkursy ofert 2023 – prawie 380 tys. zł do rozdania i wydłużony termin naboru ofert!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Kwota zarezerwowania na dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2023 wynosi 375 tys. złotych, tj. o prawie 250 tys. złotych więcej niż w roku poprzednim!

Uwaga: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych Zarząd Powiatu Toruńskiego Uchwałą Nr 688/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. wydłużył termin składania ofert do 31 stycznia 2023 r. Wobec powyższego rozstrzygnięcie konkursów planowane jest do 24 marca 2023 r.
 • herb powiatu toruńskiego

Członkowie komisji pilnie poszukiwani! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z trwającym naborem ofert w otwartych konkursach ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2023 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Powiatowe Forum NGO (39)

Oj, działo się działo!

Było podniośle, dostojnie i uroczyście, wzruszająco, radośnie i głośno, a także z morałem i humorem. Ale nie mogło być inaczej! W jednym miejscu bowiem spotkały się najbardziej aktywne środowiska z powiatu toruńskiego, a wszystko to za sprawą Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych, które odbyło się w Hotelu „Przystanek” w Toruniu, w środę 14 grudnia.

Program spotkania był bardzo bogaty. W pierwszej jego części, Starosta Toruński Marek Olszewski i Paweł Polikowski Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego wręczyli odznaki tym, którzy swoją działalnością przyczynili się do wzbogacenia szeroko rozumianego dorobku powiatu i przysłużyli się jego mieszkańcom.

 • logo forum

Forum NGO już 14 grudnia!

Przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, a także przedstawicielki kół gospodyń wiejskich zapraszamy do udziału w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych. Forum odbędzie się w środę, 14 grudnia 2022 r. w Toruniu, w Hotelu "Przystanek Toruń", ul. Chłopickiego 4. Początek o godz. 13.00.

 • Scenka z jedej z zrealizowaych inicjatyw

Nagrodzimy najciekawsze inicjatywy!

Przed nami kolejna edycja konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Konkursu, którego ideą jest wspieranie aktywności społecznej oraz promowanie dobrych praktyk. Jeżeli jesteście zatem Państwo realizatorami inicjatywy, która może być inspiracją dla innych lub też udało się Wam zrealizować coś co wydawało się niemożliwe albo swym rozmachem zaskoczyło nawet Was to nie zwlekajcie i już dziś zgłoście ją do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Bony zakupowe i słodkie niespodzianki czekają.

Konkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, ale również do grup nieformalnych np. rad sołeckich czy młodzieży z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.
 • herb powiatu toruńskiego

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

12 października br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 • logo konkursu

Czy społecznicy są wśród nas?

Znasz osobę, która działa na rzecz innych udzielając się społecznie, czy to wspierając najbardziej potrzebujących, czy też aktywizując mieszkańców powiatu do wspólnych akcji i przedsięwzięć społecznych, których jest pomysłodawcą lub organizatorem? A może kogoś, kto bezinteresownie pomagał innym w czasie epidemii? Jeśli tak, zgłoś go do konkursu Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego 2022.

Do konkursu zgłosić można pełnoletnie osoby lub zespół osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiatu toruńskiego. O tytuł „Społecznika Roku” ponownie mogą ubiegać się osoby, które tytuł taki już otrzymały z zastrzeżeniem jednak, iż nie mogło to nastąpić w 5 ostatnich edycjach konkursu.
 • Grafika Forum

Zaproszenie na Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.

To już 12. Edycja Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Prelegentami podczas tegorocznego wydarzenia będą m.in.:

- dr hab. Adam Bodnar, Profesor Uniwersytetu SWPS, były Rzecznik Praw Obywatelskich,
- dr hab. Alona Revko, profesor Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego (Ukraina),
- Jacek Gralczyk, edukator, wykładowca i ekspert z zakresu aktywizacji i rozwoju społecznego.
 • herb powiatu toruńskiego

Konkurs ofert nr 2/2022 - rozstrzygnięty

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego na posiedzeniu w dniu 21 września br. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na zlecenie realizacji zadania publicznego, związanego z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.

 • herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2023


Starosta Toruński ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2023.

Na Państwa uwagi i sugestie czekamy do 12 października 2023 r.
 • Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (3)

Ach, co to był za dzień!

Dookoła las, drewniana, otulona bluszczem chata pośrodku, w tle śpiew ptaków, przebijające się przez konary ciepłe promyki słońca padające na stół, ognisko, kociołek z gorącą zupą – piękna, złota polska jesień w gminie Zławieś Wielka… Nie, to nie opis oferty agroturystycznej, a okoliczności w jakich pracowała w sobotnie popołudnie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, która na zaproszenie Fundacji „Leśna Droga” gościła w Gutowie.

Idealna sceneria na romans…

a właściwie na ekranizację „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które były tegoroczną lekturą 11. edycji „Narodowego czytania”. Powiat Toruński po raz 3. włączył się tę akcję. Tym razem do współpracy zaprosił przedstawicieli trzeciego sektora, czyli Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesne Gospochy” z Cierpic.

 • Sadzimy tlen - Osiek nad Wisłą (7)

Akcja "Sadzimy tlen" w Osieku nad Wisłą za nami

Słoneczna pogoda w ubiegły weekend sprzyjała imprezom plenerowym. Jedna z nich odbyła się w piątek, 23 września, w leśniczówce w Osieku nad Wisłą. W ramach akcji „Sadzimy tlen”, współfinansowanej przez Powiat Toruński, Stowarzyszenie Vis Vitalis zorganizowało spotkanie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą.

 • 2022-07-23-kgw (79)

Najsmaczniejszy zjazd w naszym powiecie

Tegoroczny Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Toruńskiego odbywał się w ramach Powiatowego Festiwalu Smaku. Wydarzenie zorganizowano w ramach ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa regionów” zorganizowano w Gminnym Parku Kultury w Łubiance w sobotę 23 lipca 2022 roku.

 • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszonym konkursem na zlecenie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisji konkursowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji do 10 sierpnia 2022 r. na formularzu, który znajduje się do pobrania poniżej. Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.
 • logo otwartego konkursu ofert

Konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie drogą elektroniczną za pomocą generatora ofert Witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl oferty na realizację zadania wraz ze skanami załączników w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59:59.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty w generatorze ofert.
 • Plakat dotyczący festiwalu

Powiatowy Festiwal Smaku już w tę sobotę!

Powiatowy Festiwal Smaku oraz VIII Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Toruńskiego odbędzie się w najbliższą sobotę 23 lipca, w Gminnym Parku Kultury w Łubiance. Na uczestników wydarzenia czekać będzie mnóstwo atrakcji i smakołyków.
Festiwal startuje o godz. 16:00. Udział w nim potwierdziło ponad 20 kół gospodyń wiejskich z powiatu toruńskiego, które wystawią stoiska ze swoimi najlepszymi specjałami. Marlena Cichocka, finalistka programu MasterChef poprowadzi pokaz kulinarny – uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję posmakować wykonanych przez nią potraw i poznać tajniki ich przygotowania. Wśród wystawców nie zabraknie także stoisk z rękodziełem i sztuką ludową. Na scenie zaś zaprezentuje się zespół „Polskie Kwiaty”, a gwiazdą wieczoru będzie kabaret „Koń Polski”.
 • herb powiatu toruńskiego

Najładniejsze stoisko KGW - regulamin konkursu

W związku z organizacją Powiatowego Festiwalu Smaku i VIII Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich w Łubiance oraz planowanego podczas powyższego spotkania konkursu na „Najładniejsze stoisko KGW” poniżej zamieszczamy jego regulamin.

Przypominamy, że celem konkursu na „Najładniejsze stoisko KGW” jest m.in. wyłonienie i nagrodzenie najładniej i najciekawiej zaaranżowanego stoiska wystawienniczego oraz prezentowanych w nim wyrobów.
 • 2022-07-07-zjazd-solytsow (56)

Zjazd Sołtysów w nowej odsłonie

Wręczenie nagród w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”, prelekcje dotyczące m.in. praw konsumenta i promowania lokalnej żywności, koncert zespołu „Trzy Korony 2000” oraz wspólna zabawa integracyjna wypełniły program tegorocznego Zjazdu Sołtysów Powiatu Toruńskiego, który zorganizowano we środę 6 lipca 2022 roku w Hotelu Ambasada w Krobi. Znane i cieszące się dużą popularnością wydarzenie zorganizowano w nieco zmienionej formule.

 • plakat dotyczący koncertu

Strażacki festyn już w sobotę

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim po raz kolejny sięgnęła po środki z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego i pozyskując kwotę 20 tys. zł zakupiła - jakże niezbędny w ich codziennej pracy - sprzęt do ratownictwa wysokościowego.
Organizowany festyn „I ty możesz zostać strażakiem” będzie doskonałą okazją do zaprezentowania zakupionego sprzętu. Wydarzenie to z pewnością będzie także nie lada gratką dla najmłodszych, dla których zawód strażaka budzi ogromny podziw. To znakomita okazja do przybicia piątki ze strażakami, przymierzenia hełmu, czy poznania wozu strażackiego od środka.
 • logo zjazdu sołtysów

Program XIV Zjazdu Sołtysów

W najbliższą środę, 6 lipca 2022 r. w Hotelu Ambasada w Krobi, gm. Lubicz odbędzie się XIV Zjazd Sołtysów Powiatu Toruńskiego.

Poniżej zamieszczamy program niniejszego spotkania.
 • 2022 06 23 Komisja Sołtys Roku (9)

Sołtys Roku 2021 wybrany!

9-osobowa komisja konkursowa, której zadaniem była ocena oraz wybór laureatów konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2021” obradowała w czwartek 23.06 w Starostwie Powiatowym w Toruniu. W komisji zasiadali: laureatka poprzedniej edycji konkursu, przedstawiciele: Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowej Izby Rolniczej, Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, samorządu gminnego i powiatowego oraz reprezentant Zarządu i Rady Powiatu Toruńskiego.

 • logo organizowanych zjazdów

Dwa zjazdy zamiast jednego

Doceniając współpracę sołtysów oraz członkiń kół gospodyń wiejskich Powiat Toruński od wielu lat organizował wspólny Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich. Z roku na rok liczba kół gospodyń wiejskich, a także liczba pań w nich działających systematycznie wzrasta, co z kolei przekłada się na liczbę uczestników naszych spotkań. Ogromne zainteresowanie nimi powoduje jednak, że nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom i zapewnić wszystkim zaproszonym gościom komfortowych warunków uczestnictwa oraz naszej uwagi i zainteresowania. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję o organizacji dwóch zjazdów – jednego dla sołtysów i drugiego dla kół gospodyń wiejskich.

Ruszyli z kopyta….

Tak można określić start uczestników konkursu internetowego „Co wiecie o powiecie?”. Rywalizacji, w której oprócz prawidłowej odpowiedzi liczył się także czas jej udzielenia. Wydawać by się mogło, że rozwiązanie nieco trudniejszego niż w zeszłym roku piętrowego równania zajmie trochę czasu, a tu prawidłowy wynik padł już w pierwszej minucie konkursu! W ten właśnie sposób przypomnieliśmy sobie ile wynosi powierzchnia powiatu toruńskiego. O ile pierwsze pytanie jest zawsze na rozgrzewkę i swoich sił próbuje wielu uczestników, to drugie – dotyczące liczby wydanych w minionym roku, stałych dowodów rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji – nie doczekało się prawidłowej odpowiedzi.
 • plakat o konkursie

„Co wiecie o powiecie?” – druga edycja internetowego konkursu!

W ubiegłym roku, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zaprosiliśmy Państwa do udziału w konkursie internetowym „Co wiecie o powiecie?” mającym na celu promowanie i popularyzowanie wiedzy o powiecie toruńskim. Duże zainteresowanie konkursem oraz pozytywne komentarze uczestników konkursu spowodowały, iż postanowiliśmy zorganizować jego drugą edycję.
Ta edycja konkursu również prowadzona będzie w Internecie, na profilu społecznościowym powiatu toruńskiego w serwisie Facebook. Startujemy 27 maja br. Codzienne, przez 7 dni, aż do 2 czerwca, o godz. 12:00 na powiatowym fanpage’u https://www.facebook.com/PowiatTorunski będzie się pojawiać zadanie konkursowe dotyczące powiatu toruńskiego.
 • logo konkursu

X edycja konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” – już dziś zgłoś swojego kandydata!

Sołtysi - często po cichu i bez splendoru - wykonują ciężką pracę na rzecz wsi. Są prawdziwymi gospodarzami wiosek dbającymi o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury publicznej. Muszą niejednokrotnie wykazywać się dobrą organizacją, sprytem i ogromem cierpliwości. Na czele wsi położonych na terenie powiatu toruńskiego stoi 133 sołtysów. Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych gospodarzy naszych miejscowości.
 • herb powiatu toruńskiego

Klub w likwidacji

Informujemy, iż do Starosty Toruńskiego wpłynęła informacja o rozpoczętym procesie likwidacji Klubu Sportowego „Senshi Klub Karate Kyokushin” – zarejestrowanego w Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod nr 56.
Likwidator klubu informuje, iż rozpoczęte postępowanie ma na celu zakończenie działalności klubu i uregulowanie zobowiązań i spraw majątkowych klubu.
Przewidywany termin likwidacji ww. klubu: 4 maja 2022 r.
 • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z zakończonym naborem ofert w otwartych konkursach ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2022 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisjach do 25 lutego 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.
 • Aktywni

Ruszyła nowa edycja programu Aktywni+

Nawet 250 tys. złotych dofinansowania może otrzymać organizacja pozarządowa na realizację projektów skierowanych do osób starszych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej startuje z nową edycją programu „Aktywni+”. Na wsparcie projektów dla seniorów rząd przeznaczy w tym roku 40 mln złotych.

 • Grafika dotycząca wyróżnień sportowych

Trwa nabór wniosków

Informujemy, że do dnia 10 lutego 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie wyróżnienia Starosty Toruńskiego za wysokie wyniki sportowe.
Przyznawane nagrody za osiągnięcia w wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym są wyrazem docenienia wysiłków zawodników, trenerów, nauczycieli, opiekunów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 • 2021-12-09 Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (47)

Obradowali po raz pierwszy!

Wczoraj po raz pierwszy spotkali się członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rady, która utworzona została na wniosek organizacji pozarządowych, a rolą której jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb powiatu. Jednakże to od zaangażowania członków Rady zależy, czy kompetencje i zasięg jej działania będzie poszerzony.

 • grafika przedstawiająca zebranie

Powołaliśmy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest m.in. konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa.
W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 12 członków – dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu, dwóch przedstawicieli Rady Powiatu oraz ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu toruńskiego. Taka konfiguracja członków umożliwia zaprezentowanie różnych stanowisk związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem trzeciego sektora oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.
 • logo konkursu

Podziękujmy społecznikom!

Na pozór są tacy jak my – to nasi sąsiedzi, znajomi lub współpracownicy – ale jest coś, co ich wyróżnia. To ponadprzeciętną aktywność i wrażliwość na sprawy drugiego człowieka. Wrażliwość, która w ostatnich kilkunastu miesiącach, kiedy sytuacja epidemiczna spowodowana koronawirusem zmieniła życie mieszkańców powiatu, okazała się szczególnie cenna. Wielu wolontariuszy spontanicznie i bezinteresownie ruszyło z pomocą, czy to szyjąc maseczki, czy też robiąc niezbędne zakupy osobom przebywającym na kwarantannie. A gdy sytuacja została nieco opanowana, powrót do normalności stał się przyjemniejszy dzięki organizowanym przez nich akcjom i inicjatywom społecznym. O kim mowa? O wolontariuszach i społecznikach z powiatu toruńskiego! To dla nich właśnie rusza kolejna edycja konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”, który ma na celu promowanie i docenianie ich działalności.
 • logo konkursu

Forum NGO niebawem – zatem poszukujemy najciekawszej inicjatywy społecznej!

Czy trudne doświadczenia mijającego roku uśpiły czy wyzwoliły energię do działania i kreowania pomysłów na nowe wydarzenia i ciekawe inicjatywy? Niebawem się o tym przekonamy! Po rocznej przerwie rusza nabór do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Tę tradycyjnie wybiorą uczestnicy Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w drodze tajnego głosowania.

Konkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, ale również do grup nieformalnych np. rad sołeckich czy młodzieży z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.
 • herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2022

Starosta Toruński w dniu 15 października 2021 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Na Państwa opinie, sugestie i uwagi (na formularzu – do pobrania poniżej) czekamy do 26 października br.

 • grafika przedstawiające zebranie

Tworzymy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego

Do Starosty Toruńskiego wpłynął wniosek od organizacji pozarządowych z terenu powiatu toruńskiego dotyczący powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego. Wobec powyższego Starosta Toruński ogłasza nabór członków do powyższej Rady.
 • Dzień Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Krobi (24)

II edycja Dnia Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Krobi

W ostatni weekend, 19 września w Krobi odbyła się II edycja Dnia Zdrowia i Aktywności Fizycznej zorganizowany w Krobi wspólnie ze Stowarzyszeniem "Świadomie po Zdrowie" i Powiatem Toruńskim. Oferta wydarzenia była bardzo bogata, skierowana zarówno do dzieci jak i zgromadzonych rodziców.

 • uczestnicy Zjazdu

Jak dobrze było się spotkać…

Po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną sołtysi, sołtyski, panie z kół gospodyń wiejskich z wszystkich stron powiatu toruńskiego zjechali w niezwykle urokliwe miejsce tuż nad jeziorem Grodno, do Mirakowa. Okazją był powiatowy Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkania te stały się już tradycją, sołtysi spotkali się już po raz 13. zaś panie z KGW po raz 7. Jak na uroczysty zjazd przystało panie przybyły w strojach charakterystycznych dla swojego koła, niejednokrotnie upiększonych własnoręcznie wykonaną biżuterią.

 

 • logo zjazdu sołtysów

Już jest! Program Zjazdu Sołtysów i KGW

W najbliższy wtorek, 14 września 2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Grodno" w Mirakowie odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń w powiecie toruńskim. W jednym miejscu spotkają się najbardziej aktywni mieszkańcy powiatu toruńskiego - sołtysi i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich na swoim corocznym, a w tym roku XIII już Zjeździe Sołtysów i VII Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu toruńskiego.
 • Logo konkursu "Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego"

Oceniaj razem z nami!

Zapraszamy przedstawiciela organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej wyboru laureata w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2020”.
Członek komisji konkursowej otrzyma drogą mailową zaszyfrowane zgłoszenia kandydatek wraz z załącznikami oraz kartę do oceny. Ocena odbywa się w sposób zdalny, indywidualnie – termin i szczegóły oceny przesłane zostaną na adres e-mailowy członka Komisji. Starostwo Powiatowe zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranym kandydatem.
 • 222357436_2882715145282050_1152171193453199460_n

Ekologiczne zajęcia dla dzieci z powiatowym wsparciem

Co roku z budżetu Powiatu Toruńskiego przekazujemy dotacje fundacjom i stowarzyszeniom na realizację publicznych zadań między innymi z zakresu edukacji ekologicznej. Jedno z nich polegało na zorganizowaniu warsztatów kształtujących wśród dzieci postawy proekologiczne.

Zajęcia zaplanowane w programie Fundacji TRYBIK podzielono na dwie części: warsztatową i ekologiczno-ruchową. Podczas warsztatów dzieci wykonały piękne rzeczy z przedmiotów uważanych za odpady. W drugiej wysłuchały opowieści o mieszkańcach lasu, a potem brały udział w zabawach ruchowych.

 • kujawsko-pomorskie

Konsultacje II wersji projektu Programu współpracy z NGO

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął II wersję projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Teraz czas na konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • 60plus_grafika

Mobilna E-Pracownia 60+

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej rozpoczęło realizację projektu pt.: Mobilna E-Pracownia 60+, czyli cyfrowa aktywizacja i integracja społeczna osób starszych, w ramach którego osoby starsze mogą uczestniczyć w programie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z internetu, mobilnych aplikacji, posługiwania się tabletem, laptopem, smartfonem; w zajęciach z psychologiem, w life coachingu oraz warsztatach obejmujących zajęcia rozwoju zainteresowań, hobby.

Udział jest bezpłatny.

Trwa nabór do kolejnych grup zajęciowych.

 • Wręczenie nagród za konkurs Co wiecie o powiecie (18)

Nagrody w konkursie "Co wiecie o powiecie" wręczone

Dzisiaj, w Starostwie Powiatowym w Toruniu trzech laureatów konkursu "Co wiecie o powiecie" odebrało nagrody. Ze zwycięzcami spotkał się Starosta Toruński Marek Olszewski, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski oraz Wicestarosta Michał Ramlau.
 • logo konkursu

„Popłynęli” na Jeziorze Dzikowskim…

To właśnie z tą zagadką uczestnicy internetowego konkursu „Co wiecie o powiecie?” mieli najwięcej problemów. Pod puzzlową układanką skrywało się znajdujące w gminie Obrowo Jezioro Dzikowskie. Na 19 udzielonych odpowiedzi tylko 2 okazały się prawidłowe! Zdaje się, iż mieszkańcy naszego powiatu wolą jednak „królową nauk” czyli matematykę, bowiem z przygotowanym przez nas piętrowym równaniem, pod wynikiem którego ukrywała się aktualna liczba mieszkańców powiatu toruńskiego zmierzyło się ponad 40 uczestników, a prawidłowy rezultat pojawił się niemal błyskawicznie.
 • plakat dotyczacy konkursu

„Co wiecie o powiecie?” – odpowiedzcie w Internecie!

Powiat toruński, z okazji przypadającego w najbliższy czwartek Dnia Samorządu Terytorialnego, upamiętniającego pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast w 1990 roku, zaprasza do udziału w internetowym konkursie „Co wiecie o powiecie?”.

Konkurs prowadzony będzie w Internecie, na profilu społecznościowym powiatu toruńskiego w serwisie Facebook. Startujemy 27 maja br. Codzienne, przez 7 dni, aż do 2 czerwca, o godz. 12:00 na powiatowym fanpage’u https://www.facebook.com/PowiatTorunski będzie się pojawiać zadanie konkursowe dotyczące powiatu toruńskiego.
 • herb powiatu toruńskiego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - wyniki konsultacji

17 maja br. zakończył się proces konsultacyjny uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • Sołtys roku 2021

Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” – już dziś zgłoś swojego kandydata!

Sołtys to wyjątkowa postać w życiu społeczności lokalnej. Potrafi słuchać mieszkańców, motywować ich do działania, jest najbliżej ich trosk i problemów, dba o rozwój swojej małej ojczyzny. Na czele wsi położonych na terenie powiatu toruńskiego stoi 131 sołtysów. Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych gospodarzy naszych miejscowości.

Jest to już 9. edycja konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Konkursu, do którego może zostać zgłoszony sołtys pełniący tę funkcję przez co najmniej jedną pełną kadencję i piastujący to stanowisko w momencie zgłoszenia. Sołtysi wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu (ale nie laureaci) mogą kandydować ponownie.

 • na www

Konsultujemy projekt uchwały

Starosta Toruński ogłasza konsultacje nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na Państwa opinie, sugestie i uwagi czekamy do 17 maja br.
 • 66894

"Rodzynki z pozarządówki" – ruszył nabór wniosków

Jak co roku ogłaszono kolejną edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To czternasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

 • herb powiatu toruńskiego

Otrzymaliśmy dotację i co dalej?

Skoro zainteresowała Państwa niniejsza informacja to zapewne reprezentowany przez Państwo podmiot znalazł się w gronie organizacji pozarządowych, które na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2021 roku otrzymały dofinansowanie
z budżetu powiatu toruńskiego.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął uchwałą Nr 374/2021 w dniu 17 marca 2021 r. W tym samym dniu na konto organizacji pozarządowej wysłano powiadomienie z systemu witkac.pl o wysokości przyznanego dofinansowania. Jeżeli zdecydowaliście Państwo o przyjęciu przyznanego dofinansowania to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Jak to zrobić?
 • Polska od kuchni rozpoczęcie naboru

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

 • plakat konkurs sołecki_do internetu rgb (2)

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – konkurs dla sołectw

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje I edycję konkursu pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa".

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

 • grafika otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert 2021 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 63 oferty, 7 z nich z uwagi na błędy formalne nie podlegało ocenie merytorycznej. Ostatecznie, decyzją Zarządu Powiatu Toruńskiego, dofinansowane zostaną 44 zadania.
Łącznie na dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert powiat toruński przeznaczył prawie 130 tys. zł. Corocznie najwięcej środków finansowych przeznacza się na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (63 800 zł) oraz edukacji ekologicznej (38 000 zł). W ramach konkursu wspierane są także zadania z zakresu kultury i sztuki (22 100zł) oraz turystyki i krajoznawstwa (6 000 zł).
 • 67034

Konkurs "Rodzynki z pozarządówki" przełożony ze względu na epidemię

Ze względu na nasilającą się trzecią falę epidemii COVID-19, przełożone zostaje ogłoszenie XIV edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki".

 • plakat - Wielakanocny Konkurs

"Powiatowa kartka wielkanocna" - konkurs dla dzieci i młodzieży

Święta Wielkanocne to czas niosący radość i nadzieję. Chcąc dzielić się tym z naszymi rodzinami, z naszymi bliskimi, przesyłamy sobie kartki wielkanocne. Jest to szczególnie ważne teraz, w okresie pandemii, stąd pomysł na konkurs "Powiatowa kartka wielkanocna".

 • cropped-logo_tsas

Szkolenia dla NGO

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS w ramach zadania realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatytułowanego: Pracownia NGO 2021 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na spotkania edukacyjne dla NGO, grup nieformalnych – z województwa kujawsko-pomorskiego.

 • herb powiatu toruńskiego

Klub Bokserski "Legia Chełmża" w likwidacji

Informujemy, iż do Starosty Toruńskiego wpłynęła informacja o rozpoczętym procesie likwidacji Klubu Bokserskiego "Legia Chełmża" z Chełmży.

Likwidator klubu informuje, iż rozpoczęte postępowanie ma na celu zakończenie działalności klubu i uregulowanie zobowiązań i spraw majątkowych klubu.

Przewidywany termin likwidacji ww. klubu: 25 lutego 2021 r.
 • logo-przekaz-1

Wciąż zastanawiasz się, na którą OPP przeznaczyć swój 1%?

Nieważne, ile zarabiasz i jak wysoki jest Twój 1% podatku – każda kwota może pomóc wybranej fundacji lub stowarzyszeniu w realizowaniu celów statutowych. Organizacji Pożytku Publicznego jest w Polsce bardzo wiele – tych znanych z billboardów i telewizji oraz tych małych, lokalnych, które działają w Twoim sąsiedztwie. Pomóż im pomagać!

 • MG-DolaczdoAkcji_kwadrat

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

 • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z zakończonym naborem ofert w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisjach do 19 lutego 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.
 • Imprezy 2020 podsumowanie (6)

Aktywni mieszkańcy, aktywny powiat - podsumowanie 2020

Pandemiczne obostrzenia nakazywały samoizolację i nie pozwalały na spotkania w większym gronie, więc większość zaplanowanych na ten rok imprez integracyjnych została przełożona na moment, kiedy warunki będą sprzyjające. Dotyczyło to zarówno imprez finansowanych z budżetu obywatelskiego, jak i innych inicjatyw organizacji pozarządowych z dziedziny kultury, sportu, ekologii czy turystyki.

 • 67034

Nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2021

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2021 roku Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Karate

Wyróżnienia sportowe - trwa nabór wniosków

Miniony rok był trudny pod wieloma względami. Epidemia koronawirusa zmieniła również sportową rzeczywistość. Wiosną ogłoszono lockdown i większość zaplanowanych już zawodów została odwołana. Przez kilka tygodni w Polsce obowiązywał zakaz wychodzenia do parku czy lasu, więc nawet indywidualne uprawianie sportu w plenerze było niemożliwe. W kolejnym etapie współzawodnictwo i wydarzenia sportowe mogły się już odbywać, ale bez udziału publiczności. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i zdobycia medalowych miejsc było więc zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych. Tym większe uznanie i podziw budzi fakt, że sportowcom z powiatu toruńskiego udało się osiągnąć wysoką formę i wielokrotnie wywalczyć medale i miejsca na podium.
 • grafika szkolenie on line

Generator ofert – zapraszamy na szkolenie!

W związku z wprowadzeniem - w otwartych konkursach ofert - generatora ofert zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Wprowadzenie elektronicznej obsługi ofert za pomocą systemu witkac.pl ma na celu usprawnienie procesu zlecania zadań publicznych oraz ograniczenie kontaktu bezpośredniego.

Powyższe szkolenie, krok po kroku przygotuje Państwa do wypełnienia i złożenia ofert w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Toruńskiego. Dowiecie się Państwo m.in. jak założyć konto w systemie, jak wypełnić i złożyć ofertę, jak dokonać ewentualnych poprawek i uzupełnień oraz w jaki sposób – za pośrednictwem generatora - przebiegać będzie komunikacja z urzędem.

 • logo

Bezpłatna uproszczona księgowość dla ngo i KGW z kujawsko-pomorskiego

Toruński Ośrodek "TŁOK" prowadzi bezpłatną pomoc w prowadzeniu księgowości. Księgowy ośrodka wytłumaczy zainteresowanym jak prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów oraz pokaże jak księgować.
By skorzystać z tej oferty należy zgłosić potrzebę pomocy do 20.01.2021 r. na adres rozwoj@tlok.pl

 • konkurs-ofert-v4

Otwarty konkurs ofert dla NGO z nowymi zasadami!

Wraz z początkiem roku Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Sposób ubiegania się o środki finansowe w niniejszych konkursach organizacjom pozarządowym jest doskonale znany. Nowością w tym roku jest aplikowanie o powyższe środki z wykorzystaniem generatora ofert systemu witkac.pl. To właśnie za jego pomocą organizacje pozarządowe składają w tym roku ofertę.
 • 67034

Pracownia NGO 2020 zaprasza na szkolenia

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS, w ramach zadania realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a zatytułowanego: Pracownia NGO 2020 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza: organizacje, grupy nieformalne, KGW, osoby zainteresowane podjęciem działalności w 3 sektorze, np. powołaniem fundacji, założeniem oraz stowarzyszenia, etc, na kolejne, a zarazem ostatnie już w tym roku szkolenia, warsztaty, konsultacje,..:

 • herb powiatu toruńskiego

Klub "Kamus Maraton" w likwidacji

Informujemy, iż do Starosty Toruńskiego wpłynęła informacja o rozpoczętym procesie likwidacji Klubu Sportowego "Kamus Maraton" ze Smogorzewca.

Likwidator klubu informuje, iż rozpoczęte postępowanie ma na celu zakończenie działalności klubu i uregulowanie zobowiązań i spraw majątkowych klubu.

Przewidywany termin likwidacji ww. klubu: 30 grudnia 2020 r.
 • wyróżnieni sportowcy

Gratulacje dla sportowców

Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe w 2019 roku otrzymało 145 młodych utalentowanych sportowców i 30 trenerów.
Co roku, w czerwcu, młodzi sportowcy wyróżnieni przez Starostę Toruńskiego spotykali się na uroczystej Gali Sportu. Nie inaczej miało być i w tym roku. Tymczasem wszystkie plany czerwcowego spotkania pokrzyżował koronawirus i epidemia wywołanej przez niego choroby COVID. Początkowo organizacja spotkania została przesunięta na IV kwartał - jednakże i ten termin okazał się nierealny. Nie chcąc narażać młodych sportowców i ich najbliższych na niebezpieczeństwo, a także stosując się do obowiązujących przepisów podjęto decyzję o odwołaniu corocznego spotkania.
 • 66894

Nowy termin bezpłatnych warsztatów pn. „Udział NGO-sów w konsultacjach społecznych"

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pn. „Udział NGO-sów w konsultacjach społecznych", które poprowadzi doświadczony trener Grzegorz Wiaderek z INPRIS. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo".

 • Święto wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Wszystkim Wolontariuszom w dniu ich święta składam najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za dobre serce, gotowość, oddanie, chęć i wolę służenia innym w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności.

Niech wolontariat będzie źródłem Waszej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech tych, którym poświęcacie swój czas, niech motywuje Was do dalszego działania.

Starosta Toruński

Marek Olszewski

 

 

 • 67034

Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację „Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”. Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego – Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie.

 • herb powiatu toruńskiego

Kluby w likwidacji

Informujemy, iż do Starosty Toruńskiego wpłynęła informacja o rozpoczętym procesie likwidacji 4 klubów z terenu gminy Lubicz.

Likwidator klubów informuje, iż rozpoczęte postępowanie ma na celu zakończenie działalności klubów i uregulowanie zobowiązań i spraw majątkowych klubów.

Przewidywany termin likwidacji ww. klubów: 15 grudnia 2020 r.

 • 66894

Trwa głosowanie na do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W wyniku naboru uzupełniającego na kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęły trzy zgłoszenia:

 • cropped-logo_tsas

Szkolenia z cyklu Pracownia NGO 2020

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje zadanie pt. Pracownia NGO 2020. Po raz kolejny w tym roku zaprasza na szkolenia w formie zdalnej przygotowane dla 3 sektora – 24 listopada 2020 ( 17:oo-20:oo).

 • facebook

Nabór uzupełniający do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W związku ze złożoną przez jednego z członków rezygnacją z dalszej pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłoszony został nabór uzupełniający, tym samym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów.

 • herb powiatu toruńskiego

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

16 października br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 • herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2021

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Toruński w dniu 8 października 2020 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Na Państwa opinie, sugestie i uwagi (na formularzu – do pobrania poniżej) czekamy do 16 października br.
 • cropped-logo_tsas

Szkolenie warsztatowe dla ngo "ABC księgowości w organizacji pozarządowej"

Pracownia NGO 2020 zaprasza do uczestniczenia w szkoleniu dla przedstawicieli ngo z województwa kujawsko-pomorskiego – przygotowanym przez księgową ngo Iwonę Iwicką. Tytuł: ABC księgowości w organizacji pozarządowej. Termin: 29 września 2020 r. w godz.: od 9:oo do 15:oo.

 • praca plastyczna uczstniczki warsztatów

Czy ta prawda jest prawdziwa?

Jaka prawda płynie z legend przekonali się uczestnicy projektu pt. "Prawda płynąca z legend" realizowanego przez Fundację TRYBIK w ramach zadania publicznego powiatu toruńskiego.

Podczas warsztatów dzieci poznawały legendy powiatu toruńskiego z akcentem na miejscowości, w których mieszkają. W ten sposób zostały opracowane dwie legendy pochodzące ze zbioru pt. „Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary-mary”: „Legenda o Madeju z Szembekowa” i „O Krzywoustym z Brzozówki i Bazylim z Krobi”.

Legendy o trzeciej miejscowości nie było, więc została wymyślona przez Barbarę Mońko-Juraszek na potrzeby warsztatów.  Nadano jej tytuł „Jak to z głogiem i Głogosią było ...” i wyjaśniała powstanie nazwy wsi Głogowo.

 • Zdjecia uczestników warsztatów

TRYBIKI wyszły na ulicę z torbami …

TRYBIKI wyszły na ulicę z torbami, kończąc tym samym realizowany przez Fundację TRYBIK  projekt pt. „W trosce o Ziemię”, którego celem było upowszechnianie wiedzy i zachowań proekologicznych, wypracowanie postaw i zachowań, wpływających na poprawę  środowiska naturalnego, ochrona naszej przyrody przed zagładą, jak i dbałość o czyste powietrze.

W warsztatach trwających od 24 lipca do 20 sierpnia 2020r. uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Lubicz i gminny Obrowo. 

 • unnamed (1)

Wolne miejsca na warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem projektowym

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TSAS informuje, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem projektowym.

Warsztaty adresowane są dla przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Biuro Współpracy z NOG WK-P_www

Biuro Współpracy z NGO szuka ludzi z wizją

W związku z przystąpieniem do prac nad Wieloletnim programem Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021-2025 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór do Zespołu przygotowującego projekt programu.

 • Jedna z realizacji zadania

Koronawirus a dotacje z pożytku publicznego

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami w życiu społecznym zwracamy się do wszystkich organizacji pozarządowych, które w wyniku postępowania konkursowego otrzymały dotacje z powiatu toruńskiego na realizację zadań publicznych o rozważenie możliwości zmiany harmonogramów imprez, spotkań, turniejów grupowych, itp. zaplanowanych do realizacji w okresie obowiązującego na terenie naszego kraju stanu epidemii.

 • Herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert - dokumenty niezbędne do podpisania umowy

Skoro zerkacie Państwo do tej zakładki, to zapewne reprezentujecie te organizacje, którym udało się pozyskać środki finansowe na wsparcie realizowanych działań. Zanim jednak rozpoczniecie ich realizację, konieczne jest podpisanie z nami umowy. Aby to uczynić należy złożyć zaktualizowaną wersję oferty, w której to m.in. trzeba wypełnić harmonogram działań wraz z określeniem planowanego terminu realizacji. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w Polsce, w tym z obowiązującym zakazem organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych prosimy o rozważenie czasowego wstrzymania się od składania niniejszego dokumentu.

 • herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert 2020 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 77 ofert, 8 z nich z uwagi na błędy formalne nie podlegało ocenie merytorycznej. Ostatecznie dofinansowanych zostanie 57 zadań.

Łącznie na dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert powiat toruński przeznaczył ponad 120 tys. zł. Corocznie najwięcej środków finansowych przeznacza się na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (63 800 zł) oraz edukacji ekologicznej (31 850 zł). W ramach konkursu wspierane są także zadania z zakresu kultury i sztuki (22 100zł) oraz turystyki i krajoznawstwa (6 000 zł).

Rodzynki z pozarządówki - rusza nabór wniosków

Jak co roku Urząd Marszałkowski ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To trzynasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

 • na www

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z zakończonym naborem ofert w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • fotomapa Powiatu Toruńskiego

Zostaw 1% w powiecie toruńskim!

Na rozliczenie się z fiskusem mamy jeszcze dużo czasu, ale już teraz warto zastanowić się, komu przekażemy 1 procent naszego podatku dochodowego. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Zachęcamy Państwa do wsparcia organizacji z naszego Powiatu.

Poniżej przekazujemy dostęp do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu toruńskiego.
 • Wyróżnieni zawodnicy w 2019 roku

Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe – trwa nabór wniosków

Najliczniejszą grupą sportowców odbierającą corocznie - przyznawane przez Starostę Toruńskiego - wyróżnienia za osiągnięcia sportowe są karatecy i kajakarze. Czy w tym roku będzie podobnie?

W Starostwie Powiatowym trwa nabór wniosków o przyznanie Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe dla najlepszych sportowców powiatu toruńskiego w 2019 roku. Do 10 lutego 2020 r. – decyduje data stempla pocztowego – przyjmowane są zgłoszenia zawodników. Kandydatami mogą być m.in. uczniowie reprezentujący szkołę lub sportowcy reprezentujący kluby sportowe z naszego powiatu. Wyróżnienia przyznawane będą również opiekunom, nauczycielom, trenerom i działaczom, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez zawodników sportowych wyników.

Zadanie pn. "O linii kolejowej (...)" - czekamy na opinie i uwagi

20 kwietnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.