Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • herb powiatu

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

12 listopada br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 • herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2020

Starosta Toruński ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Na Państwa opinie, sugestie i uwagi (na formularzu – do pobrania poniżej) czekamy do 12 listopada br.

 • herb powiatu toruńskiego

Spotkanie informacyjne - zapraszamy

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2020, prowadzone przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkania odbędą się 5 listopada w Toruniu i Bydgoszczy.
 • Najciekawsza inicjatywa społeczna 2018

Która inicjatywa zasługuje na miano najciekawszej?

Kalendarz wydarzeń w powiecie toruńskim jest niezwykle bogaty i różnorodny. Co weekend w gminach wiele się dzieje. Organizatorzy festynów, spotkań, czy akcji społecznych prześcigają się w pomysłach na uatrakcyjnienie swojego wydarzenia. Z pewnością wiele z nich zasługuje, był zgłosić je do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. W tym roku po raz 5 uczestnicy Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych – w drodze tajnego głosowania – dokonają wyboru tej najciekawszej.
 • Laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu

Społecznik Roku – zgłoszenia do 15 listopada!

W ubiegłym „Społecznikiem Roku” została Maria Kucharzewska z Głuchowa - działaczka społeczna z kilkudziesięcioletnim stażem. Kto w tym roku dołączy do zaszczytnego grona wyróżniających się społeczników przekonamy się niebawem. Ruszył bowiem nabór do IV edycji konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”.
 • Program 20. Forum NGO

XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zapraszamy na XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 25 października 2019 w Toruniu. Gościnne sale Dworu Artusa będą miejscem rozmów, warsztatów, dyskusji i spotkań przedstawicieli trzeciego sektora.

Jak informują organizatorzy, wspólne działania rozpoczną się od spotkania w przestrzeni otwartej na dobre dyskusje. Uczestnicy spotkania nawiążą kontakty, wymienią się doświadczeniami i wypracują konkretne rozwiązania poruszanych problemów, korzystając z metody Open Space.

„Twoje działanie ma znaczenie!” – to hasło przewodnie tegorocznego Forum. Nawet najdrobniejsze działania podejmowane w słusznej sprawie mają wpływ na istotne zmiany, także w skali globalnej. Przykładem takiej sytuacji jest przybierający na sile kryzys klimatyczny, który dotyczy nas wszystkich, bez wyjątku. W trakcie Forum uczestnicy porozmawiają o tym, co każdy z nas może zrobić, by go powstrzymać.
 • Zdjęcie z ubiegłorocznego Zjazdu

Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich już w najbliższy wtorek

9 lipca br. w Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w Wielkiej Nieszawce odbędzie się XII Zjazd Sołtysów i VI Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu toruńskiego. Podczas Zjazdu wręczymy nagrody w konkursie „Sołtys Roku…”, podpowiemy co trzeba zrobić, aby rozpocząć rolniczy handel detaliczny a także spotkamy się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Nie zabraknie także stałych pozycji Zjazdu: z cyklu „Poznaj swój powiat” wirtualnie zwiedzimy gminę Wielka Nieszawka oraz z cyklu „Jak one to robią …?” – zapoznamy się z działalnością Gminnego Klubu Kobiet Kreatywnych w Grębocinie.
 • napis sołtys roku

Sołtys Roku – wybrany!

11-osobowa Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. dokonała wyboru laureatów konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż tytuł „Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego 2018” otrzymała pani Barbara Kisielewska – sołtys Złotorii w gminie Lubicz. Tylko o 0,36 punktu mniej otrzymała pani Brygida Czapiewska – sołtys Małej Nieszawki (Gmina Wielka Nieszawka) i tym samym pani Brygida otrzymała wyróżnienie w niniejszym konkursie. Drugie z wyróżnień Komisja przyznała pani Danucie Wojciechowskiej sołtysowi z Grabowca w gminie Lubicz.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas XII Zjazdu Sołtysów i VI Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 9 lipca br. w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce.

drukuj (Sołtys Roku – wybrany!)

 • Logo Rady Seniora

Senioriada już w tę niedzielę!

W imieniu Fundacji NEUCA dla Zdrowia, Rady Seniorów Urzędu Miasta Torunia oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT serdecznie zapraszamy na Senioriadę „Jesteśmy” 2019, która odbędzie się 23 czerwca (niedziela) na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 (wejście od ul. Uniwersyteckiej).
 • herb powiatu toruńskiego

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Informujemy, iż 31 maja br. minął termin składania zgłoszeń w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 zgłoszeń. Będą one oceniane – przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Starosty Toruńskiego - w oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Wzorem lat ubiegłych – zgodnie z Regulaminem Konkursu - do udziału w pracach komisji chcielibyśmy zaprosić 1 przedstawiciela organizacji pozarządowych z terenu powiatu toruńskiego. Mam nadzieję, że propozycja ta spotka się z Państwa pozytywnym zainteresowaniem.

 • herb powiatu toruńskiego

Nowe obowiązki fundacji i stowarzyszeń

Realizując zapisy wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Starosta Toruński informuje o nowych obowiązkach jakie na stowarzyszenia i fundacje nakłada w/w ustawa. Jako organ nadzorujący Starosta Toruński zwraca się o przekazywanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 • Laureatka konkursu z ubiegłego roku

Sołtys na medal

Przed nami 8 edycja konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”. Do tej pory o ten zaszczytny tytuł ubiegało się 42 kandydatów, 7 z nich zdobyło nagrodę główną, 14 sołtysom zaś przyznano wyróżnienia. Kto będzie walczył o tytuł w tym roku? Wszystko w Państwa rękach. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja.

Celem Konkursu - ogłaszanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - jest wyłonienie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni.
 • Plakat dotyczący szkolenia

Bezpłatne szkolenie dla NGO

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Efektywne NGO i Izby Gospodarcze w procesie konsultacji publicznych", które odbędzie się w dniu 13-15 maja 2019 r. w Toruniu. Szkolenie jest  całkowicie bezpłatne dla wszystkich organizacji pozarządowych.

 • Herb powiatu toruńskiego

Niezbędne dokumenty do podpisania umowy

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert - w celu podpisania umowy - konieczne jest złożenie zaktualizowanych dokumentów.

 • herb powiatu

Otwarty konkurs ofert 2019 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

Lista organizacji oraz zadań, które otrzymały dofinansowanie ze strony Powiatu znajduje się poniżej.

 • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Toruńskiego otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 15 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną (j.rybitwa@powiattorunski.pl), tradycyjną (ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń) lub faksem (56 662-88-89) – decyduje data wpływu.
 • Zdjęcie z ubiegłorocznej gali

Wybieramy sportowców roku – trwa nabór wniosków

Już po raz 14 wręczane będą Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe. O tym, iż Powiat Toruński może pochwalić się utalentowanymi sportowcami nie trzeba nikogo przekonywać. Corocznie przyznawanych jest kilkadziesiąt statuetek kajakarzom, kolarzom, piłkarzom czy lekkoatletom. Kto w tym roku otrzyma wyróżnienie za osiągnięcia sportowe? O tym zadecyduje specjalnie w tym celu powołana komisja.
 • herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2019 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- edukacji ekologicznej,

- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.
 • Forum Organizacji Pozarządowych

Skakały, skakały i… wyskakały!

„(NIE) na wysokich obcasach tylko skoki w Adidasach” – projekt zrealizowany i zaprezentowany na Forum Organizacji Pozarządowych  przez Koło Aktywnych Kobiet „Szpilki” w Kończewic zyskał największą liczbę głosów i zdaniem uczestników Forum okazał się Najciekawszą Inicjatywą Społeczną. Ćwiczenia na trampolinie, czyli jumping fitness, to forma ćwiczeń fizycznych łącząca w sobie dużą dawkę wysiłku i zabawy. Do treningu wykorzystywana jest jednoosobowa trampolina, na której wykonuje się ćwiczenia zaczerpnięte z różnych dyscyplin sportowych. Najczęściej jest to kombinacja wolnych i szybkich skoków, ćwiczeń znanych z aerobiku i dynamicznych „biegów” w miejscu. Jumping fitness na dobre zagościł w Kończewicach, a „Szpilki” otrzymały bon zakupowy o wartości 1000 zł. 

 • Społecznik Roku 2017

Społecznik Roku poszukiwany!

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych: aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się, wspiera lokalną społeczność, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do trzeciej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku Powiatu Toruńskiego”! Do konkursu zgłosić można pełnoletnie osoby lub zespół osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiatu. Komisja konkursowa porównując kandydatury zwróci szczególną uwagę na skuteczność podejmowanych działań, kreatywność i pomysłowość działań, ale także na współpracę i umiejętność zaangażowania innych osób. Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych upływa 15 listopada. Regulamin i druk formularza do pobrania poniżej.

 • Jedna z prezentowanych inicjatyw

Zgłoś ciekawą inicjatywę….

Nagranie płyty, biesiada leśna czy dzień kobiet rodem z PRL-u to tylko nieliczne inicjatywy, które w minionym roku ubiegały się o miano tej najciekawszej Za nami już trzy edycje konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia kolejnych akcji i niebanalnych wydarzeń. Konkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń i fundacji, jak również do grup nieformalnych np. kół gospodyń wiejskich, sołectw, uczniów czy też uczestników środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

 • Herb powiatu toruńskiego

„Program współpracy (…) 2019” – wynik konsultacji

10 października br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 • Mistrzostwa Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu

Mieszkańcy powiatu na podium w Mistrzostwach Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu!

W dniach 16-23 września 2018 r. we włoskim Lido di Jesolo odbyły się Mistrzostwa Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu.

 • Herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2019

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Toruński w dniu 20 września 2018 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 • Uczestnicy Gali Sportowców

Medaliści i mistrzowie wyróżnieni przez Starostę

Karatecy zdominowali tegoroczną Galę Wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe w 2017 roku. Nie tylko odbierali wyróżnienia, ale także dali wspaniały pokaz swoich umiejętności. Zgromadzeni na trybunach zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi, rodzice, a nawet dziadkowie towarzyszący sportowcom obejrzeli widowiskowe show. Przy muzyce i efektach dymnych zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego Kumade prezentowali swoją sprawność fizyczną oraz techniki karate.

Tuż przed wejściem uczestników Gali żywiołowo witała Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka. Spotkanie tradycyjnie składało się z dwóch części. W pierwszej wręczono wyróżnienia i zaprezentowano osiągnięcia młodych sportowców, w drugiej zaś przedstawiono wyniki Sportowego Rankingu Szkół biorących udział w zawodach organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakończonym właśnie roku szkolnym 2017/2018.

 • Herb powiatu toruńskiego

Czy Twój sołtys jest OK?

Ci z Was, którzy mieszkają na wsi, doskonale wiedzą, jak ważny jest sołtys dla lokalnej społeczności. To osoba godna zaufania we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa. Teraz macie okazję wyrazić swoim sołtysom uznanie dla ich pracy i zaangażowania zgłaszając ich do konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2017”. Ruszyła kolejna edycja rywalizacji, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy aktywnie działają na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie oraz parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak i władze samorządowe oraz radni. Sołtysi wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie.

Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe informacja dla Was

20 maja 2018 roku upływa czas na zgłoszenie do nowej ewidencji Starosty „starych” stowarzyszeń zwykłych! Stowarzyszenia zwykłe, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach (wejście w życie 20 maja 2016 r.), powinny dostosować się do nowych przepisów i wprowadzić konieczne zmiany oraz uzyskać wpis do nowej ewidencji. Stowarzyszenia, które tego nie zrobią, z mocy prawa po 20 maja 2018 r. przestaną istnieć!

 • Herb powiatu

Otwarty konkurs ofert 2018 - wyniki

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe.

 • herb powiatu

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Toruńskiego otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 23 lutego 2018r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną (j.rybitwa@powiattorunski.pl), tradycyjną (ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń) lub faksem (56 662-88-45) – decyduje data wpływu.
 • wzór medali

Wyróżnienie za osiągnięcia sportowe - trwa nabór wniosków

Sportowcy zostaną uhonorowani za wybitne osiągnięcia sportowe podczas corocznej uroczystej Gali.

W starostwie powiatowym trwa nabór wniosków o przyznanie Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe dla najlepszych sportowców powiatu toruńskiego w 2017 roku. Do 12 lutego 2018 r. – decyduje data stempla pocztowego – przyjmowane są zgłoszenia zawodników. Kandydatami mogą być uczniowie reprezentujący szkołę lub sportowcy reprezentujący kluby sportowe z naszego powiatu.O wyróżnienia ubiegać mogą się również mieszkańcy powiatu, którzy swoje sukcesy zdobywają reprezentując kluby sportowe bez względu na ich siedzibę. Wyróżnienia przyznawane będą również opiekunom, nauczycielom, trenerom i działaczom, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez zawodników sportowych wyników.
 • wzór oferty

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2018 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - edukacji ekologicznej, - upowszechniania turystyki krajoznawstwa. Oferty należy składać w Kancelarii (pokój 100) Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w termie do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz. 14.30.

 • uczestnicy biesiady

Projekt zakończony biesiadą!

12 grudnia br. Dworek na Barbarce w Toruniu przyozdobiły kolorowo stoiska domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy. Okazją było uroczyste podsumowanie projektu pn. „Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarci na historię, tradycję i natu­rę”. Tego dnia na Barbarkę przybyło pra­wie 120 osób, w tym aż 72 mieszkańców Domów z terenu powiatu toruńskiego, którym towarzyszyli opiekunowie oraz dyrektorzy.

 • zdjęcie z forum

Kolejne Forum NGO za nami!

Już wiemy, która inicjatywa, zdaniem uczestników Forum jest tą najciekawszą – oczywiście nie obyło się bez dogrywki. Wiemy też, kto został społecznikiem roku - o tytuł ubiegało się w tym roku sześcioro kandydatów. Rozstrzygnięcie obu konkursów odbyło się podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu.

 • posiedzenie komisji

Społecznik Roku 2017 wybrany!

Miło nam jest poinformować, iż komisja konkursowa dokonała wyboru „Społecznika Roku Powiatu Toruńskiego 2017”. Niniejszy tytuł otrzymuje Stanisława Stasieczek z Zelgna, gmina Chełmża. Wyróżnienie również wędruje do gminy Chełmża do rąk Marii Kucharzewskiej z Głuchowa. Ponadto do konkursu zgłoszono także Halinę Dąbrowską z Cierpic, Hannę Tucholską z Łysomic, 3 –osobowy zespół – Wiolettę Borowicz, Monikę Kamińską i Ewę Madej oraz Mirosława Jackiewicza z Krobi.

 • zdjęcie z Forum z 2016 roku

Forum NGO już 14 grudnia!

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 10:00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, przy ul. Łokietka 3.

Idea organizacji Forum powstała z myślą o ludziach niezwykle kreatywnych, ambitnych i realizujących się w pracy społecznej. Takimi osobami są właśnie mieszkańcy powiatu toruńskiego działąjacy w stowarzyszeniach i fundacjach. Wszystkie te osoby zapraszamy do udziału w Forum. A zapowiada się ono niezwykle ciekawie.

 • Oddawanie głosów podczas konkursu

Cudze chwalicie ...

Za nami już dwie edycje konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia kolejnych akcji i niebanalnych wydarzeń. Konkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń i fundacji, jak również do grup nieformalnych, czyli kół gospodyń wiejskich, sołectw, uczniów czy też mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

 • Laureatka konkursu 2016

Kto Społecznikiem Roku? Trwa nabór wniosków do II edycji konkursu.

Wszyscy ich znają, bo lubią organizować spotkania i akcje, mają przekonanie, że życie społeczne jest istotne i są w nie zaangażowani. Dają wsparcie i pomagają wierzyć w sens życia. Podejmują inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. W czynieniu dobra działają bezinteresownie. Są pracowici, odpowiedzialni, przyjaźni dla ludzi i aktywni. Tacy są wolontariusze i społecznicy powiatu toruńskiego. Konkurs „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” ma na celu promowanie i docenienie ich działalności.

 • herb powiatu

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

Zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 • Herb powiatu

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2018

Starosta Toruński w dniu 11 października 2017 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Na Państwa opinie, sugestie i uwagi (na formularzu – do pobrania poniżej) czekamy do 17 października br.
 • herb powiatu

Sprawozdanie z wykonania zadania - druk - otwarte konkursy ofert

Poniżej zamieszczamy druk sprawozdania z wykonania zadania na realizację którego otrzymaliście Państwo dotację w 2017 roku w ramach otwartych konkursów ofert.
 • Osada Karbówko

Takiego Zjazdu jeszcze nie było!

X Jubileuszowy Zjazd Sołtysów i IV Zjazd KGW powiatu toruńskiego ściągnęły do Osady Karbówko prawdziwe tłumy!

Jak na Jubileusz przystało były podziękowania, kwiaty i specjały pań z KGW. Nie zabrakło pierogów ze Strużala, sernika z Łysomic, gigantycznej drożdżówki z gminy Zławieś Wielka czy przepięknego bukietu z kwiatów z własnego ogrodu od pani sołtys i członkiń KGW z Młyńca Pierwszego.

Wspomnieniowa prezentacja przeniosła uczestników spotkania w minioną dekadę – dowiedzieli się jak to z organizacją Zjazdu było. Natomiast Starosta Toruński zaprezentował działalność powiatu m.in. na rzecz wsparcia środowisk lokalnych.

 • Plakat budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski – wynik konsultacji

20 czerwca br. zakończył się proces konsultacyjny projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

Protokół z przebiegu i wyników konsultacji zamieszczamy poniżej.
 • Logo OWES

Doradzą za darmo

Działasz w stowarzyszeniu? Prowadzisz fundację? A może myślisz o założeniu spółdzielni socjalnej i nie wiesz od czego zacząć? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu zaprasza do współpracy mieszkańców powiatu toruńskiego, którzy planują założyć organizację z sektora NGO lub też działają w organizacjach pozarządowych i myślą o rozwoju swoich stowarzyszeń i fundacji.

 • zdjęcie uczestników rajdu

Sezon rowerowy w Łysomicach rozpoczęty !

1 kwietnia w pięknym wiosennym słońcu odbył się rajd rowerowy pod nazwą „ Aktywna Gmina to Aktywni Mieszkańcy”, który oficjalnie rozpoczął sezon rowerowy w Gminie Łysomice w 2017 roku. Rajd zgromadził 125 miłośników dwóch kółek w wieku od 5 roku życia, głównie mieszkańców gminy Łysomice oraz kilkoro gości z gmin ościennych.                               

 • komisja oceniająca wnioski

Otwarte konkursy ofert '2017 -znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe.

 • komisja konkursowa podczas pracy

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • wyróżnieni sportowcy z 2015 roku

Sportowe wyróżnienia – trwa nabór wniosków

Już po raz 12 wręczane będą Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe. Z każdym rokiem liczba wyróżnionych młodych sportowców jest coraz większa. Jak będzie w tym roku? Niebawem się o tym przekonamy.
 • Fragment wzoru oferty

Otwarty konkurs ofert dla NGO ‘2017 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- edukacji ekologicznej,
- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.
 • Uczestnicy Forum w 2015 roku

Forum NGO - już we wtorek!

Już w najbliższy wtorek – 13 grudnia – odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas Forum podsumujemy m.in. konkurs „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego 2016”, zaprezentujemy zadania zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Toruńskiego 2016, zapoznamy się z ofertą Ośrodka Wpierania Ekonomii Społecznej. Uczestnicy Forum będą brać także czynny udział w wyborze Najciekawszej Inicjatywy Społecznej.
 • Herb województwa kujawsko-pomorskiego

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

W związku postępującym wdrażaniem i realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
 • Herb powiatu toruńskiego

Program współpracy (...) - wyniki konsultacji

10 listopada br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Protokół z przebiegu i wyników konsultacji zamieszczamy poniżej.
 • Herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy 2017

Starosta Toruński w dniu 27 października 2016 r. ogłosił konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Na Państwa opinie, sugestie i uwagi czekamy do 10 listopada br.
 • Prezentacja wyróżnionej inicjatywy

Bony zakupowe czekają …

Po sukcesie pierwszej edycji konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną” czekamy na zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu.

Jesteście realizatorami inicjatywy, która może być inspiracją dla innych. Udało się wam zrealizować coś co wydawało się niemożliwe albo swym rozmachem zaskoczyło nawet Was. Nie zwlekajcie – już dziś zgłoście je do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Bony zakupowe i słodkie niespodzianki czekają.
 • Laureat konkursu 2015

Szukamy osób pozytywnie zakręconych. Znasz takie – zgłoś je już dziś!

Znasz osoby, które działają na rzecz społeczności lokalnej lub są inspiratorami pozytywnych zmian? Takie, które są doskonałym przykładem brania spraw we własne ręce bez oglądania się na innych? Są pomysłodawcami i organizatorami wartościowych akcji i inicjatyw społecznych? To dobrze się składa ! Ruszył bowiem nabór do I edycji konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”. Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada.

 • Marsz nordic walking

Szli "po zdrowie"

Kolejny raz aura dopisała uczestnikom marszu Idę po Zdrowie zorganizowanego w Gutowie przez fundację „Leśna Droga” z okazji Międzynarodowego Dnia Marszu.

 • herb powiatu toruńskiego

Przebieg i wyniki konsultacji społecznych

Poniżej zamieszczamy protokół z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.
 • herb Powiatu Toruńskiego

Budżet obywatelski – konsultacje projektu uchwały

Starosta Toruński ogłasza konsultacje nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

 • zdjęcie uczestników zjazdu z ubiegłego roku

Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich

Już 5 lipca br. na Barbarce odbędzie się IX już Zjazd Sołtysów i III Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu toruńskiego. Pozniżej zamieszczamy szczegółowy program spotkania.

Sołtys Roku - wybrany !

Kolejni sołtysi dołączyli do grona najlepszych. 13-osobowa Komisja Konkursowa do oceny zgłoszeń i wyboru laureata w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2015” na posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. dokonała wyboru laureatów konkursu. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 8 zgłoszeń.

 • Sołtys Roku Powiat Toruńskiego 2014 - p. Adam Noworacki z...

Najlepsi sołtysi na start!

Nie od dziś wiadomo, że dobry sołtys to prawdziwy skarb – pomoże, doradzi, zorganizuje i jeszcze świeci przykładem! Dlatego tych najlepszych warto docenić, a właśnie nadarza się ku temu świetna okazja.

 • Logo Rady Seniorów Miasta Torunia

II Toruńska Senioriada „Jesteśmy” 2016

Informujemy, iż 19 czerwca 2016 roku w godz. 11.00 – 17.00 w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu  odbędzie się II Toruńska Senioriada „Jesteśmy” 2016. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Torunia.

 • Uczestnicy projektu pod tężniami w Inowrocławiu

Wspólny projekt - wspólne pozytywne emocje

Na półmetku realizacji projektu pn. „Tacy sami – Otwieramy się na innych” uczestnicy przepełnieni są wrażeniami i wspomnieniami z ostatnich miesięcy. Naprawdę wiele się działo w powiatowych domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, a to zasługa zaplanowanych w ramach projektu wyjazdów i warsztatów. Każda wycieczka to dla podopiecznych spotkanie z czymś nowym, a ich zróżnicowana tematyka nie pozwalała na nudę i zachęcała do porzucenia codziennej rutyny i wyjścia poza mury Domu.

 • Herb powiatu toruńskiego

Rodzynki z pozarządówki - IX edycja

Jak co roku nadszedł czas na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już IX edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

 • Herb Powiatu Toruńskiego

Powiat rozdał pieniądze

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.

Lista organizacji oraz zadań, które otrzymały dofinansowanie ze strony Powiatu znajduje się poniżej.

 

 • Budynek Starostwa Powiatowego w Toruniu

Konsultacje nad projektem uchwały zakończone

Poniżej załączamy protokół z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

 • Budynek Starostwa Powiatowego

Zapraszamy do konsultacji nad projektem uchwały

Starosta Toruński ogłasza konsultacje nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

 • Budynek Starostwa Powiatowego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Na zdjęciu wyróżnieni za osiągnięcia sportowe

Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe– trwa nabór wniosków

Sportowcy zostaną uhonorowani za wybitne osiągnięcia sportowe podczas corocznej uroczystej Gali. Kto w tym roku otrzyma wyróżnienie za osiągnięcia sportowe? O tym zadecyduje specjalnie w tym celu powołana komisja. W Starostwie trwa właśnie nabór wniosków.

 • Adrian Walecki i Łukasz Ochocki

Kolejne medale na koncie !

29-30 grudnia na pruszkowskim torze odbyły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym w konkurencjach nieolimpijskich. Do rywalizacji przystąpił wychowanek Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Dwójka” Chełmża, obecnie reprezentujący UKS Copernicus „ Akademia Michała Kwiatkowskiego”- junior Adrian Walecki.

 • Koordynatorzy projektu w poszczególnych jednostkach pomocy...

Tacy sami - otworzyli się na świat

Zakończyła się właśnie realizacja innowacyjnego na skalę powiatu projektu pn. „Tacy sami – Otwieramy się na innych” skierowanego do mieszkańców wszystkich domów pomocy społecznej oraz uczestników zajęć dwóch funkcjonujących na terenie powiatu środowiskowych domów samopomocy
 • HERB

Otwarty konkurs ofert dla NGO - rozpoczęliśmy nabór wniosków !

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, edukacji ekologicznej, turystyki krajoznawstwa. Termin składania ofert upływa: 25 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego).

 • HERB

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

6 listopada br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.