Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Program Sportowa Polska 2021

Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie

Hala z widownią będzie posiadała pełnowymiarowe pole do gry w koszykówkę i siatkówkę. Hala powiązana będzie z głównym budynkiem szkoły łącznikiem, w którym znajdą się pomieszczenia techniczne, kotłownia, szatnie, toalety, magazyn na sprzęt, sala fitness, siłownia. System ogrzewania będzie w pełni ekologiczny  - zostanie oparty o kaskadowo połączone  pompy ciepła, zaś na dachu hali umieszczona zostanie instalacja fotowoltaiczna Hala funkcjonować będzie przy Zespole Szkół CKU, ale będzie miała charakter ogólnodostępny dla miejscowej ludności.

Wykonawcą jest bydgoska firma „Ebud Przemysłówka”

Początek budowy: 5 sierpnia 2021 r.

Planowane zakończenie budowy: 5 sierpnia 2022 roku.

Koszt inwestycji: 12 656 700,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 500 000 zł

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2 733 100 zł

Dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1  000 000 zł

 

Szczegółowy opis inwestycji:

1. Parametry obiektu

W ramach planowanej inwestycji powstanie hala sportowa wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Projektowana hala sportowa przy Zespole Szkół CKU w Gronowie będzie budynkiem wolnostojącym, w części dwukondygnacyjnym na planie nieregularnego wieloboku, niepodpiwniczonym, krytym dachem płaskim. Wejścia projektuje się bezpośrednio z poziomu terenu. Powierzchnia użytkowa to: ok. 2720 m2, kubatura: ok. 20420 m³, wysokość: 10,72 m.

Budynek połączony będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. Wewnątrz hali powstanie sala sportowa o powierzchni 1151,02 m2 z widownią, zawierającą podstawowe pełnowymiarowe (w skali rozgrywek krajowych) boiska do gry: w piłkę ręczną (lub piłkę nożną halową - 40m x 20m + strefa bezpieczeństwa), koszykówkę (28m x 15m + strefa bezpieczeństwa) oraz siatkówkę (18m x 9m +strefa bezpieczeństwa). Przewidziano możliwość podziału sali (za pomocą kotar/piłkochwytów sterowanych automatycznie na pilota) na 3 części dla lepszej organizacji zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół CKU w Gronowie. Sala wyposażona będzie w piłkochwyty zabezpieczające ściany o szerokości ok 21m, drabinki gimnastyczne przyścienne podwójne o wymiarach: 180x220 cm, słupki do siatkówki, kosze do koszykówki na konstrukcji stalowej opuszczanej, z napędem elektrycznym, bramki do piłki ręcznej o wymiarach 316 x 208 cm.

W bezpośrednim sąsiedztwie sali (pod trybuną) zlokalizowano magazyn na sprzęt sportowy. Projektuje się również komunikację z płyty boiska na trybunę. Z pomieszczenia sali prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku. Główne wejście dla uczniów i nauczycieli (podstawowych użytkowników obiektu) zlokalizowano w części północnej na elewacji frontowej. Poprzez łącznik z istniejącym budynkiem szkoły, korytarz wschodni przy którym zlokalizowano siłownię oraz salę fitness, uczniowie przechodzą do zaplecza hali sportowej, w którym na poziomie parteru (częściowo pod trybuną) zlokalizowano przebieralnie wraz z węzłami sanitarnymi (oddzielne dla kobiet- 2 szatnie każda dla 24 osób, mężczyzn - 2 szatnie każda dla 24 osób i osób niepełnosprawnych - 1 szatnia dla 10 osób) i toalety ogólnodostępne.

W bliskim sąsiedztwie (dla wygodnego nadzoru nad uczniami) projektuje się pokój wraz z węzłem sanitarnym dla nauczycieli wychowania fizycznego. Bezpośrednio z zaplecza dla uczniów i nauczycieli można przejść na wyniesioną na poziom I piętra trybunę, bez konieczności wchodzenia do strefy widzów. Strefę uzupełniają pomieszczenia techniczne zlokalizowane w południowej części budynku. W parterze, do dyspozycji widzów zaprojektowano hol wejściowy, szatnię okryć wierzchnich oraz toalety ogólnodostępne (damską, męską i dla osób niepełnosprawnych). Na poziom trybuny prowadzi klatka schodowa.

Na I piętrze zaprojektowano trybunę wraz z powierzchnią komunikacji oraz dodatkowymi toaletami ogólnodostępnymi (dla kobiet i mężczyzn). Dla celów ewakuacyjnych, po stronie południowowschodniej zaprojektowano drugą, zamkniętą klatkę schodową z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz 2budynku. Strefę uzupełniają pomieszczenia techniczne i magazynowe zlokalizowane w południowej części budynku oraz pomieszczenia pomocnicze służące do utrzymania czystości w budynku, zlokalizowane przy toaletach ogólnodostępnych dla widzów na obu kondygnacjach.

W projekcie przyjęto, że w czasie godzin lekcyjnych w budynku może ćwiczyć jednocześnie maksymalnie 5 grup uczniów oraz 5 nauczycieli, co daje 111 osób, z czego: • na sali sportowej: 3 grupy po 24 uczniów + 3 nauczycieli = 75 osób • w sali fitness - 1 grupa po 24 osoby + 1 nauczyciel = 25 osób • w siłowni - 1 grupa max 10 osób + 1 nauczyciel = 11 osób W czasie zawodów sportowych liczba użytkowników płyty boiska i przebieralni nie będzie wyższa. Na czas zawodów sportowych, dodatkowo w budynku przebywać będą widzowie na trybunach w liczbie 250 osób

 

2. Przewidywane rezultaty projektu

Budowa nowego obiektu sportowego przyczyni się do zwiększenia dostępności wysokiej jakości infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z peryferyjnych placówek oświatowych, z rodzin rolniczych i rodzin ze wsi po-PGR-wskich. Obiekt powstanie przy Zespole Szkół CKU w Gronowie, do którego w większości uczęszczają dzieci i młodzież, pochodzący z środowisk wiejskich, w tym także po-PGR-wskich. Ogólna dostępność hali sportowej w Gronowie przyczyni się do zniwelowania dysproporcji w dostępie do infrastruktury sportowej i związanych z nią możliwości realizacji talentów i zainteresowań sportowych. Powstanie miejsca do realizacji zajęć sportowych, trenowania różnych dyscyplin sportowych, uczestnictwa w życiu sportowym, jest najlepszym sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stworzone zostaną warunki dające możliwość organizowania wolnego czasu całej społeczności lokalnej. Z sali będą bowiem korzystać również mieszkańcy gminy i okolic w czasie wolnym od zajęć. Dostępne będzie w końcu miejsce do organizacji zawodów sportowych i prowadzenia treningów. W zajęcia, na nowopowstałej hali sportowej, oprócz 800 uczniów szkoły, włączone zostaną dzieci z okolicznych szkół nieposiadających sal gimnastycznych (Gronowo, Młyniec Pierwszy) lub posiadające niewielkie sale gimnastyczne (SP Wielka Łąka) – łącznie ok. 350 uczniów. Dodatkowo z obiektu korzystać będą członkowie okolicznych i miejscowych klubów sportowych (ok. 100 osób) oraz nieformalne grupy mieszkańców, w tym – druhowie OSP z najbliższej okolicy (wstępnie zgłoszono do udziału w zajęciach na obiekcie ok. 100 druhów OSP). Co więcej posiadanie takiej infrastruktury sportowej pozwoli zaoferować młodzieży kształcenie w oddziałach sportowych szkoły ponadpodstawowej w następujących dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, unihokej, boks/kickboks.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.