Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logo projektu

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice – Kończewice

Długość: 8,06 km

Partnerzy: Powiat Toruński, Gmina Łubianka

Termin realizacji: IX 2016-VI 2019

Wartość inwestycji: 2,8 mln zł

Wykonawca: DROBUD Chełmża

Główny cel projektu to:

- promowanie strategii niskoemisyjnych – jazda rowerem to zero spalin,

- wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu – rozsądne środki transportu, takie jak rowery, to nasz wkład w przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym,

- zmiana schematów mobilności miejskiej w kierunku mobilności bardziej zrównoważonej (większy udział transportu niezmotoryzowanego - rowerowego) – podejmujmy świadome decyzje wybierając to, jak i czym się przemieszczamy,

- rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego na terenach podmiejskich – spójna sieć bezpiecznych dróg rowerowych to zaproszenie do podejmowania przyjaznych naszemu środowisku decyzji.

Inwestycja podzielona jest na 4 części:

- połączenia wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od granicy gmin Łubianka i Chełmża z przebiegiem przez Warszewice do skrzyżowania dróg powiatowych oraz przedłużenie do cmentarza w Biskupicach,

- połączenia od skrzyżowania dróg powiatowych do istniejącego chodnika w m. Pigża,

- przekroczenia drogi wojewódzkiej,

- doprowadzenia przy drodze gminnej do wpięcia w drogę rowerową Toruń - Unisław.

Efekty realizacji projektu to:

- więcej rowerzystów,

- mniej samochodów,

- separacja ruchu zmotoryzowanego, pieszego oraz rowerowego,

- mniej spalin, czystsze powietrze, mniej hałasu, większa płynność ruchu,

- poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,

- lepsza infrastruktura drogowa powiatu toruńskiego,

- zwiększenie mobilności mieszkańców powiatu,

- poprawa warunków dla działalności gospodarczej,

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu.

  • logo projektu
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.