Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Rada Powiatu Toruńskiego VII Kadencji (2024 - 2029)

 • autor: Agnieszka Szymborska
 • A. Siemianowskij

Andrzej Siemianowski

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Zamieszkały w  miejscowości Jedwabno. Wybrany do Rady Powiatu  VII kadencji z okręgu nr 4 przez mieszkańców  gminy Lubicz i Wielka Nieszawka. Swoje wykształcenie  wyższe uzupełnił o studia podyplomowe z administracji i zarządzania oraz  zarządzania funduszami unijnymi. Ma doświadczenie  w pracy samorządowej. W latach 2006-2014 kierował  pracami Rady Powiatu Toruńskiego jako jej przewodniczący.  W V kadencji  pełnił funkcję Wicestarosty, gdzie odpowiadał za szkolnictwo, pomoc społeczną  i organizacje pozarządowe, w VI kadencji był Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

 

 • K. Kaczmarek

Kazimierz Kaczmarek

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył także studia na kierunku  Prawno-Samorządowym oraz na kierunku Integracja Obszarów Wiejskich z Unią Europejską. Przez sześć kadencji, gdy kierował od 1994 roku samorządem gminnym, Gmina Wielka Nieszawka znalazła się w czołówce gmin w Polce w różnych kategoriach. Chciałby swoje doświadczenie samorządowe wykorzystać rozwiązując problemy ponadlokalne, służąc mieszkańcom powiatu oraz współpracować z samorządami gminnymi. Uprawia turystykę rowerową, pasjonat antycznych lamp naftowych oraz zegarów. W VI Kadencji pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu Toruńskiego.

 

 

 • A.Jankierska-Wojda

Agnieszka Jankierska-Wojda

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzymała tytuł mgr Socjologii Polityki Obszarów Wiejskich Europy. Ukończyła również Podyplomowe Studia Administracji Samorządowej oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Biegle włada językiem angielskim. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Urzędzie Gminy w Łysomicach w dziale Kultury i Promocji. Obecnie jest z-cą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. W Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych pełni funkcję Prezesa. Interesuje się turystyką krajoznawczą i zagraniczną. Swoją pasją dzieli się z mieszkańcami Powiatu Toruńskiego organizując niskobudżetowe wycieczki. Aktywnie włącza się w akcje charytatywne. W wolnych chwilach jeździ na rowerze i słucha podcastów. Lokalna patriotka, której praca zawodowa przenika się z pracą społeczną, dając satysfakcję i spełnienie.

 

 • M.Graczyk

Mirosław Graczyk

Starosta Toruński. 61 lat. Absolwent fizyki na UMK. Od urodzenia związany z gminą Czernikowo. Mieszkaniec Makowisk.

Zawodowo: nauczyciel, w tym dyrektor szkoły w Makowiskach, od powołania powiatów członek zarządu powiatu toruńskiego, w tym wicestarosta i starosta toruński, od 5 lat Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

Samorządowo: od 31 lat związany z samorządem: radny gminy, wiceprzewodniczący sejmiku województwa, radny powiatu toruńskiego,

Społecznie: członek OSP w Makowiskach

 • T. Zakrzewski

Tomasz Zakrzewski

Wicestarosta Toruński. Urodzony w 1971 roku, wykształcenie wyższe, żonaty, dwie córki. Ukończył studia magisterski na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wspólnie z żoną prowadzą gospodarstwo rolne. Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy na rzecz samorządu. W III kadencji pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu, a w V kadencji był Przewodniczącym Rady Powiatu Toruńskiego. W poprzedniej, VI kadencji, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • A. Janiaczyk-Dąbrowska

Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska

Etatowy Członek Zarządu. Urodzona w 1972 r., zamieszkała w m. Brzeźno, mężatka. Wieloletni pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W ODR zajmowała się pozyskiwaniem środków unijnych dla rolników i przedsiębiorców w ramach PROW 2007-2013. Dodatkowo zajmuje się rachunkowością rolną FADN. Ukończyła Akademię Techniczno–Rolniczą w Olsztynie. W IV kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w V kadencji była nieetatowym Członkiem Zarządu, a w VI kadencji przewodniczyła Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 • Mirosław Nawrotek

Mirosław Nawrotek

Etatowy Członek Zarządu. Urodzony w 1967 r., żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w m. Osiek n. Wisłą. Wykształcenie wyższe. Z samorządem związany od 1987 roku. Pełnił funkcję m.in. Zastępcy Wójta w gminie Obrowo. W Radzie Powiatu zasiada od III kadencji, w której był Wiceprzewodniczącym Rady. Natomiast w IV i V kadencji pełnił funkcję etatowego Członka Zarządu. W VI kadencji był Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędzie Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Posiada doświadczenie na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

 • J.Czerwiński

Jerzy Czerwiński

Członek Zarząd. Żonaty, dwóch dorosłych synów. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauki polityczne. Posiada również wykształcenie techniczne. Pracę zawodowa rozpoczął w 1981 r. na stanowisku nauczyciela. Od 1984 r. był dyrektorem szkoły, a następnie wizytatorem wydziału oświaty. Od 1998 r. pełnił funkcję burmistrza miasta Chełmży.

 

 • RD

Renata Dudkiewicz

Urodzona w 1967 r., zamieszkała w m. Lulkowo gm. Łysomice, wdowa, dwoje dzieci. Wykształcenie średnie – ekonomiczne. Od 1991 r. pracuje w Urzędzie Gminy w Łysomicach w Referacie Spraw Obywatelskich. Od 2011 r. pełni funkcję Skarbnika w Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lulkowie. W VI kadencji była członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Obecnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

 • M.Kłośińska

Mirosława Kłosińska

Urodzona w 1972 r., zamieszkała w m. Obrowo, mężatka, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe. Od 1993 r. pracuje w Urzędzie Gminy w Obrowie na stanowisku Sekretarza Gminy. Jej pasje to hodowla kwiatów oraz pomoc i służenie drugiemu człowiekowi. W Radzie Powiatu zasiada już czwartą kadencję. Wybrana z KWW OKS dla Powiatu Toruńskiego. W IV kadencji była Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, a w V i VI kadencji Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Toruńskiego oraz członkiem Zarządu. Obecnie Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej.

 • Ł. Kowalski

Łukasz Kowalski

Urodzony w 1985 roku, zamieszkały w miejscowości Kuczwały. Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania w administracji publicznej. Jest pracownikiem Urzędu Gminy w Chełmży. Wiceprezes oraz zawodnik w Klubie Sportowym ,,Triathlon Team Ciesielski’’, druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczwałach. Do Rady Powiatu Toruńskiego wybrany po raz trzeci z listy Obywatelskiego Komitetu Samorządowego. W V kadencji był Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, w poprzedniej kadencji Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Toruńskiego. Obecnie Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 • M. Licznerska

Marta Licznerska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mieszkanka Górska. Od 16 lat pracuje w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przysieku gdzie przez ostatnie cztery lata pracy zawodowej pełniła funkcję kierowniczą. Prywatnie mama energicznego półtorarocznego chłopca. Miłośniczka przyrody. Coraz większą cześć jej życia zajmuje fotografia, która bez wątpienia jest także największym hobby. W Radzie Powiatu Toruńskiego pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

 • Mol Wiktor

Wiktor Mol

Urodzony w 1957 r w Toruniu, żonaty, dorosła córka, mieszkaniec Chełmży. Wykształcenie wyższe w zakresie turystyki oraz studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2008-2023 kierował Ośrodkiem Sportu i Turystyki w Chełmży, wcześniej był dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu. Doświadczenie samorządowe: radny, wiceburmistrz, burmistrz w samorządzie miasta Chełmży. W Radzie Powiatu Toruńskiego po raz pierwszy, wybrany z listy KW Prawo i Sprawiedliwość.

 • Marek Olszewski

Marek Olszewski

Urodzony w 1954 roku w Toruniu. Magister filologii polskiej. Z zamiłowania samorządowiec, pasjonat książek. Z żoną mieszka w Kopaninie. Ma dorosłego syna i jedną wnuczkę. Pracował jako nauczyciel, prowadził działalność gospodarczą. W gminie Lubicz był przewodniczącym Rady Gminy, sekretarzem, a następnie przez prawie 27 lat pełnił funkcję wójta. W 2000 roku został przewodniczącym Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Regionów w Brukseli (wcześniej, od 2004 r. był zastępcą członka). W 2015 roku wybrano go także na przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (w latach 1999-2015 pracował w zarządzie związku). W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Starosty Toruńskiego, obecnie Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 • M.Pieńczewski

Maciej Pieńczewski

Mieszkaniec Chełmży, 27 lat. Jest radnym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Ukończył studia licencjackie na kierunku politologia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Obecnie kontynuuje naukę na 4. roku tegoż kierunku. Oprócz działalności samorządowej, pełni funkcję wiceprezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzu, aktywnie angażując się w działania na rzecz lokalnej społeczności. W Radzie Powiatu Toruńskiego pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 • M. Ramlau

Michał Ramlau

Urodzony w 1980 roku, żonaty, troje dzieci, zamieszkały w Dobrzejewicach. Wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych. Do Rady Powiatu wybrany po raz czwarty z listy Prawa i Sprawiedliwości. W IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, a w V kadencji był Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Wicestarosty Toruńskiego, obecnie Wiceprzewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej.

 

 

 • A. Stankiewicz

Artur Stankiewicz

Artur Stankiewicz, urodzony w 1977 roku, żonaty, dwójka dzieci. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia uzupełniające z zakresu zarządzania kulturą na Wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wieloletni organizator i koordynator wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, instruktor łucznictwa. W Radzie Powiatu po raz pierwszy. W obecnej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków.

 

 • L.Syroka

Leszek Syroka

Zamieszkały w Lubiczu Dolnym. Lekarz weterynarii, autor książki „Moja weterynaria”, pasjonat motocyklowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Żona nauczycielka biologii, syn lekarz medycyny - stomatolog. W Radzie Powiatu zasiada siódmą kadencję. W III kadencji pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu, w IV pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, w V pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo – Regulaminowej, w VI kadencji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Obecnie Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wybrany z listy KW Prawa i Sprawiedliwości.

 • A. Walczyński

Andrzej Walczyński

Urodzony 1965 r., zam. Zławieś Wielka, żonaty, troje dzieci. Wykształcenie wyższe, historyk, nauczyciel, archiwista, ekspert funduszy unijnych z zakresu edukacji, społeczny opiekun zabytków, strażak-ochotnik. Regionalista, autor kilku pozycji książkowych i artykułów na temat historii gminy Zławieś Wielka, Torunia i powiatu toruńskiego. Przez 13 lat kierował szkołą w Górsku, dyrektor ds.nadzoru pedagogicznego Przedszkola Niepublicznego „Jagoda” w Górsku. Ukończył trzy studia podyplomowe z zakresu wykorzystania funduszy pomocowych, wos i historii najnowszej oraz zarządzania oświatą. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo - Regulaminowej.

 • T.Wierzbicki

Tomasz Wierzbicki

Urodzony w 1990 r. zamieszkały w m. Obrowo, żonaty. Z wykształcenia magister inżynier budownictwa oraz uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracował jako inżynier i kierownik budowy. Prowadzi gospodarstwo rolne oraz własną działalność gospodarczą, w ramach której pełni m.in. funkcję inspektora nadzoru budowlanego. Wybrany do Rady Powiatu po raz drugi. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, obecnie Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 • J. Zająkała

Jerzy Zająkała

Urodzony w 1953, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Le Moyne College w Syracuse (USA) z tytułem MBA. W latach 1990 – 2024 Wójt Gminy Łubianka. Radny Rady Powiatu Toruńskiego w I oraz VII kadencji. W latach 1993 – 95 oraz 2003 – 2015 członek zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. W latach 2004 – 2015 członek Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli, w tym przewodniczący grupy politycznej Unia na Rzecz Europy Ojczyzn – Przymierze Europejskie oraz Komisji Zrównoważonego Rozwoju tego Komitetu. W latach 2008 – 2010 członek Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP, a od roku 2015 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

 • E.Zakrzewska

Edyta Zakrzewska

Urodzona w 1968 r. mężatka, matka 2 córek. Absolwentka Wydziału Zootechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od 30 lat zajmuje się pracą na rzecz wsi i rolnictwa. Obecnie Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Bydgoszczy. Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe. Wybrana do Rady Powiatu po raz trzeci. W V kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, w VI kadencji była Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Obecnie przewodniczy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 • B. Zalewska

Barbara Zalewska

Wrocławianka, a z wyboru od 2004 roku mieszkanka Zamku Bierzgłowskiego, mama 4 dzieci i 2 psów. Od 2014 roku radna Gminy Łubianka. W latach 2015-2019 także sołtys Zamku Bierzgłowskiego. Zawodowo od 35 lat nauczycielka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Administracja i finanse publiczne, Administracja Samorządowa, Akademia Przywódctwa, kończy Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menagerów, Formy taneczno- gimnastyczne i fitness. Ukończyła wiele kursów, szkoleń i seminariów. Od 1998 roku zatrudniona w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu. Społeczniczka, Prezeska Stowarzyszenia 553 oraz Członek Zarządu ZNP Oddział Toruń.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.