Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Informacja o funkcjonowaniu Powiatu Toruńskiego w III kadencji Rady w latach 2006-2010

         12 listopada 2006 roku odbyły się wybory samorządowe, dzięki którym wyłoniliśmy władze powiatu na trzecią kadencję 2006-2010. Kończąca się kadencja jest już kolejną od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rozszerzenie wspólnoty europejskiej postawiło samorządy m.in. powiatowe przed nowymi wyzwaniami, dało ogromną szansę szczególnie w procesie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Nasz Samorząd wykorzystał tę szansę i w okresie minionej kadencji skutecznie pozyskiwał środki z funduszy strukturalnych. Konkretne korzyści naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej dostrzec możemy przede wszystkim w obszarze edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, rynku pracy oraz infrastruktury drogowej, czyli wszędzie tam, gdzie zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym mogło aktywnie działać Starostwo Powiatowe. Nie licząc dużych miast na prawach powiatu Powiat Toruński jest liderem w województwie kujawsko – pomorskim pod względem absorpcji środków unijnych.

          Istotą funkcjonowania samorządu terytorialnego i sensem istnienia urzędów jest jak najpełniejsza realizacja potrzeb mieszkańców poprzez profesjonalne świadczenie usług na ich rzecz. Aby iść z duchem czasu i sprostać rosnącym wymaganiom w tym zakresie od marca 2009 roku Starostwo Powiatowe w Toruniu wdrażało System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Skrót ISO powstał od pierwszych liter nazwy International Organization for Standardization – czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej zajmującej się określaniem wymagań i norm dla różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym także dla administracji państwowej i samorządowej.

          Celem wdrożenia tego systemu są przede wszystkim: poprawa funkcjonowania Urzędu tak, by był on przyjazny mieszkańcom powiatu, poprawa jakości świadczonych usług, efektywności pracy oraz doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych Starostwa. Wysoką jakość obsługi klientów urzędnicy Starostwa starają  się zapewnić poprzez szybkie, terminowe i zgodne z prawem, a zarazem staranne i życzliwe załatwianie spraw. Wdrożenie koncepcji e-Urzędu i elektronicznego obiegu dokumentów oraz przygotowanie wyszkolonej, kompetentnej i odpowiedzialnej kadry pracowników pozwoli podnieść efektywność pracy. Od roku poprawiają się także warunki obsługi klienta poprzez ulokowanie Starostwa w przystosowanym do potrzeb Urzędu budynku przy  ul. Towarowej 4-6. Wprowadziliśmy także ankietowanie satysfakcji Klienta, system oceny dostawców, system oceny szkoleń oraz poprawiliśmy obieg informacji i komunikację wewnętrzną w Urzędzie.

            Mijająca kadencja jest tym momentem, kiedy przychodzi czas na podsumowania. Niniejsze opracowanie jest próbą dokonania oceny sytuacji gospodarczej i społecznejpowiatu oraz zmian, jakie zaszły w życiu mieszkańców powiatu. Ponadto jest próbą odpowiedzi na szereg pytań. Jakie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, bądź których realizacja dobiega końca? W jakim stopniu udało się zrealizować inne zamierzenia i jak powiat wywiązał się z powierzonych mu zadań? Nad czym pracował Zarząd Powiatu i pracownicy Starostwa w czasie mijającej kadencji, na co i z jakimi efektami przeznaczano pieniądze z  budżetu powiatu?

            Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znajdziecie Państwo w naszym opracowaniu, staraliśmy się przedstawić najważniejsze dokonania samorządu powiatu toruńskiego w kadencji 2006-2010, choć mamy świadomość, iż w niniejszym materiale nie uda się opisać wszystkiego.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.