Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Logotypy

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

„Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja”

Program/Poddziałanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców

Dane finansowe

Wartość projektu:  589 650,00 zł.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) - 501 202,50 zł, budżet państwa (10%) - 58 965,00 zł, wkład własny (5%) – 29 482,50 zł.

Okres realizacji projektu

01.01.2020 – 30.04.2022 r.

Adresaci projektu

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu

 

Opis projektu

Cel

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 118 pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu, w tym 27 osób powyżej 50 r. życia, poprzez promocję zdrowia oraz opracowanie i wdrożenie programu poprawy zdrowia. Projekt skierowany jest do kadry
zarządzającej, pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i stanowiskach obsługowych, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na ich stan zdrowia w miejscu pracy. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów zdrowotnych pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach projektu zaplanowano działania i formy wspierające poprawę stanu zdrowia oraz promujących aktywny tryb życia.

Główne działania

Zad. 1. Aktywizacja ruchowa oraz konsultacje ze specjalistami usług zdrowotnych

w ramach zadania realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • zajęcia sportowe i aktywności w obiektach sportowo-rekreacyjnych akceptujących karty sportowe
  • indywidualne spotkania konsultacyjne z dietetykiem 
  • indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą wraz z bonem na masaże
  • doposażenie stanowiska pracy poprawiającego ergonomię miejsca pracy

Zad. 2. Konsultacje z psychologiem oraz pakiet antystresowy

w ramach zadania realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • indywidualne spotkania z psychologiem
  • szkolenie z zagadnień dotyczących radzenia sobie ze stresem
  • opracowanie zestawu ćwiczeń relaksacyjnych dla pracowników
  • schemat uczestnictwa w projekcie
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.