Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Komisje V Kadencji Rady Powiatu Toruńskiego

Skład osobowy Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego w latach 2014 - 2018

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Kowalski Łukasz - przewodniczący
 2. Polikowski Paweł - wiceprzewodniczący
 3. Ramlau Michał
 4. Jałocha Andrzej
 5. Kłosińska Mirosława
 6. Graczyk Mirosław
 7. Nawrotek Mirosław
 8. Zakrzewski Tomasz

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Jankierska - Wojda Agnieszka - przewodnicząca
 2. Żeglarska Honorata - wiceprzewodnicząca
 3. Meller Dariusz
 4. Skorulski Jacek
 5. Walczyński Andrzej
 6. Siemianowski Andrzej
 7. Kowalski Łukasz

 

Komisja Infrastruktury Komunalnej

 1. Rzeszotek Marian - przewodniczący
 2. Jałocha Andrzej - wiceprzewodniczący
 3. Żeglarska Honorata
 4. Polikowski Paweł
 5. Kazaniecki Wiesław
 6. Janiaczyk - Dąbrowska Agnieszka
 7. Nawrotek Mirosław

 

Komisja Rewizyjna

 1. Zakrzewska Edyta - przewodnicząca
 2. Jankierska-Wojda Agnieszka - wiceprzewodnicząca
 3. Strąkowski Cezary
 4. Rzeszotek Marian
 5. Kononiuk Janusz

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Ramlau Michał - przewodniczący
 2. Kononiuk Janusz - wiceprzewodniczący
 3. Kazaniecki Wiesław
 4. Zakrzewska Edyta
 5. Janiaczyk - Dąbrowska Agnieszka

 

Komisja Statutowo - Regulaminowa

 1. Meller Dariusz - przewodniczący
 2. Syroka Leszek - wiceprzewodniczący
 3. Kłosińska Mirosława
 4. Walczyński Andrzej
 5. Zakrzewski Tomasz

 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Strąkowski Cezary - przewodniczący
 2. Skorulski Jacek - wiceprzewodniczący
 3. Graczyk Mirosław
 4. Syroka Leszek
 5. Siemianowski Andrzej
 • autor: Agnieszka Szymborska

Komisje IV kadencji Rady Powiatu Toruńskiego

Składy osobowe komisji stałych Rady na lata 2010 - 2014:

 

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Ramlau Michał - przewodnicący 
 2. Kłosińska Mirosława - wiceprzewodnicząca
 3. Graczyk Miroslaw 
 4. Lewandowski Eugeniusz
 5. Nawrotek Mirosław 
 6. Siemianowski Andrzej
 7. Strąkowski Cezary 

 

Komiaja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Jankierska - Wojda Agnieszka - przewodnicząca
 2. Kisielewska Barbara - wiceprzewodniczaca
 3. Meller Dariusz
 4. Pikus Jarosław
 5. Walczyński Andrzej
 6. Żeglarska Honorata

 

Komiaja Infrastruktury Komunalnej 

 1. Syroka Leszek - przewodniczący
 2. Sobociński Andrzej - wiceprzewodniczący
 3. Kazaniecki Wieslaw 
 4. Kisielewska Barbara
 5. Lewandowski Kazimierz
 6. Nawrotek Mirosław 
 7. Siemianowski Andrzej

 

Komisja Rewizyjna

 1. Walczyński Andrzej - przewodniczący
 2. Jankierska - Wojda Agnieszka - wiceprzewodnicząca
 3. Janiaczyk - Dąbrowska Agnieszka 
 4. Kłosińska Mirosława
 5. Ramlau Michał
 6. Sobociński Andrzej

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Janiaczyk - Dąbrowska Agnieszka - przewodnicząca
 2. Brończyk Janina - wiceprzewodnicząca
 3. Kazaniecki Wiesław
 4. Smarz Tadeusz
 5. Żeglarska Honorata

 

Komisja Statutowo - Regulaminowa

 1. Smarz Tadeusz - przewodniczący
 2. Lewandowski Eugeniusz - wiceprzewodniczący
 3. Drapiewski Zdzisław
 4. Lewandowski Kazimierz
 5. Meller Dariusz

 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Strąkowski Cezary - przewodniczący
 2. Pikus Jarosław - wiceprzewodniczący
 3. Brończyk Janina
 4. Graczyk Miroslaw 
 5. Syroka Leszek

Komisje III kadencji Rady Powiatu Toruńskiego

Skład osobowy Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego w latach 2006 - 2010

 

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Grzegorz Karpiński - przewodniczy
 2. Zofia Karpa - wiceprzewodnicząca
 3. Mirosław Graczyk
 4.  Wiaczesław Jarmulski
 5.  Eugeniusz Lewandowski
 6.  Andrzej Siemianowski
 7.  Jan Surdyka

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Barbara Kisielewska - przewodnicząca
 2. Janina Brończyk - wiceprzewodnicząca
 3. Dariusz Meller
 4. Mirosław Nawrotek
 5. Henryk Preuss
 6. Sławomir Słowik 

 

Komisja Infrastruktury Komunalnej

 1. Kazimierz Lewandowski - przewodniczący
 2. Mirosław Kwiatkowski - wiceprzewodniczący
 3. Arkadiusz Adamek
 4. Wacław Filar
 5. Mirosław Nawrotek
 6. Jan Surdyka

 

Komisja Rewizyjna

 1. Janusz Kononiuk - przewodniczący
 2. Kazimierz Lewandowski - wiceprzewodniczący
 3. Grzegorz Karpiński
 4. Wiesław Kazaniecki
 5. Barbara Kisielewska


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Arkadiusz Adamek - przewodniczący
 2. Wiesław Kazaniecki - wiceprzewodniczący
 3. Janusz Kononiuk
 4. Mirosław Kwiatkowski
 5. Leszek Syroka
 6. Tomasz Zakrzewski


Komisja Statutowo - Regulaminowa

 1. Eugeniusz Lewandowski - przewodniczący
 2. Henryk Preuss - wiceprzewodniczący
 3. Dariusz Meller
 4. Andrzej Siemianowski
 5. Sławomir Słowik


Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Zofia Karpa - przewodniczący
 2. Wiaczesław Jarmulski - wiceprzewodniczący
 3. Janina Brończyk
 4. Wacław Filar
 5. Mirosław Graczyk
 6. Leszek Syroka
 7. Tomasz Zakrzewski

Komisje II kadencji Rady Powiatu Toruńskiego

Skład osobowy Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego w latach 1998 - 2002

 

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Makowski Czesław - przewodniczący
 2. Fałkowski Robert - wiceprzewodniczący
 3. Grodzicki Jan
 4. Kryn Michał
 5. Wierzchowski Jerzy
 6. Woźny KazimieraKomisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Giziński Stanisław - przewodniczący
 2. Meller Dariusz - wiceprzewodniczący
 3. Brończyk Janina
 4. Karpa Zofia
 5. Lewandowski EugeniuszKomisja Infrastruktury Komunalnej

 1. Kwiatkowski Mirosław - przewodniczący
 2. Lewandowski Kazimierz - wiceprzewodniczący
 3. Kazaniecki Wiesław
 4. Surdyka Jan
 5. Zakrzewski SławomirKomisja Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Drapiewski Zdzisław - przewodniczący
 2. Karpa Zofia - wiceprzewodnicząca
 3. Lewandowski Eugeniusz
 4. Pańka KrzysztofKomisja Rewizyjna

 1. Pańka Krzysztof - przewodniczący
 2. Grodzicki Jan - wiceprzewodniczący
 3. Drapiewski Zdzisław
 4. Dudzic Jerzy
 5. Kwiatkowski MirosławKomisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Kazaniecki Wiesław - przewodniczący
 2. Syroka Leszek - wiceprzewodniczący
 3. Fałkowski Robert
 4. Lewandowski Kazimierz
 5. Surdyka Jan
 6. Zakrzewski TomaszKomisja Statutowo - Regulaminowa

 1. Dudzic Jerzy - przewodniczący
 2. Wierzchowski Jerzy - wiceprzewodniczący
 3. Meller Dariusz
 4. Woźny Kazimiera
 5. Zakrzewski TomaszKomisja Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Kryn Michał - przewodniczący
 2. Zakrzewski Sławomir - wiceprzewodniczący
 3. Brończyk Janina
 4. Giziński Stanisław
 5. Makowski Czesław
 6. Syroka Leszek

Komisje I kadencji Rady Powiatu Toruńskiego

Skład osobowy Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego w latach 1998 - 2002

 

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Niedbała Fryderyk - przewodniczący
 2. Wieczyński Andrzej - wiceprzewodniczący
 3. Borucki Roman
 4. Filar Wacław
 5. Gawroński Zdzisław
 6. Grodzicki Jan
 7. Olszewski Marek
 8. Urbański Andrzej
 9. Wierzchowski Jerzy
 10. Zająkała Jerzy

 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Puczka Rafał - przewodniczący
 2. Bórawski Marek - wiceprzewodniczący
 3. Antoniak - Hałat Ewa
 4. Brończyk Janina
 5. Graczyk Mirosław
 6. Kaczmarek Kazimierz
 7. Lewandowski Eugeniusz
 8. Syroka Leszek

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Brończyk Janina - przewodnicząca
 2. Graczyk Mirosław - wiceprzewodniczący
 3. Antoniak - Halat Ewa
 4. Hornowski Andrzej
 5. Lewandowski Eugeniusz
 6. Olszewski Marek
 7. Ramlau Józef
 8. Urbański Andrzej
 9. Zająkała Jerzy

 

Komisja Statutowo - Regulaminowa

 1. Kryn Michał - przewodniczący
 2. Hornowski Andrzej - wiceprzewodniczący
 3. Gawroński Zdzisław
 4. Wierzchowski Jerzy

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Zakrzewski Tomasz - przewodniczący
 2. Gębski Kazimierz - wiceprzewodniczący
 3. Borucki Roman
 4. Filar Wacław
 5. Grodzicki Jan
 6. Kononiuk Janusz
 7. Kwiatkowski Mirosław
 8. Lewandowski Kazimierz
 9. Ramlau Józef
 10. Syroka Leszek

 

Komisja Infrastruktury Komunalnej

 1. Kwiatkowski Mirosław - przewodniczący
 2. Lewandowski Kazimierz - wiceprzewodniczący
 3. Czarnecki Jacek
 4. Kononiuk Janusz
 5. Kręgiel Zbigniew
 6. Surdyka Jan

 

Komisja Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Drapiewski Zdzisław - przewodniczący
 2. Gębski Kazimierz - wiceprzewodniczący
 3. Bórawski Marek
 4. Czarnecki Jacek
 5. Kręgiel Zbigniew
 6. Wieczyński Andrzej
 7. Zakrzewski Tomasz

 

Komisja Rewizyjna

 1. Surdyka Jan - przewodniczący
 2. Puczka Rafał - wiceprzewodniczący
 3. Drapiewski Zdzisław
 4. Kaczmarek Kazimierz
 5. Kryn Michał
 6. Niedbała Fryderyk

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.