Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • logotypy

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu

„Zawodowo zakręceni”

Program/Poddziałanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Dane finansowe

Wartość projektu:  1 701 000,96 zł.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) – 1 445 850,81 zł, budżet państwa (5%) – 85 050,04 zł, wkład własny (10%) – 170 100,11 zł (w tym niepieniężny – 54 600,00 zł).

Okres realizacji projektu

01.03.2021 – 30.10.2023 r.

Zasięg projektu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.

 

Opis projektu

Cel

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 113 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży poprzez dostosowane do wymogów rynku pracy rozszerzenie oferty edukacyjnej, rozwijanie kwalifikacji nauczycieli, wyposażanie pracowni szkolnych w terminie do 30.06.2023.

Grupa docelowa

Młodzież szkolna ucząca się zawodu w szkołach z terenu powiatu toruńskiego w:

 • Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Chełmży  
 • Technikum w Chełmży
 • Szkole Policealnej w Chełmży

oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z ww. szkół.

 

Główne działania

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 

Zad. 1. Wsparcie dla uczniów w zakresie uzyskiwania i uzupełniania kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych

 • specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne, jak:
  • catering dietetyczny,
  • kurs baristyczny,
  • kurs kelnerski,
  • kurs cukierniczy,
  • slow food w gastronomii,
  • carving,
  • kurs czekolady z wykorzystanie drukarki 3D,
  • kurs wizażu i doboru fryzur,
  • kurs masażu bańką chińską i gorącymi kamieniami,
  • kurs paznokci hybrydowych i stylizacji rzęs
 • zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych
 • szkolenia:
  • kurs przedłużania i zagęszczania włosów
 • wyjazdy edukacyjne – targi branżowe w Warszawie/ Ostródzie, warsztaty na uczelni wyższej
 • wyposażenie pracowni:
  • doposażenie pracowni konsumenta, pracowni planowania żywienia, pracowni gastronomicznej – sprzęt komputerowy i gastronomiczny, oprogramowanie, meble
  • wyposażenie pracowni fryzjerskiej – meble i produkty/narzędzia zużywalne do prowadzenia zajęć.
  • wyposażenie pracowni w zakresie logistyk i spedycja – komputery, laptopy, meble, projektor, oprogramowanie
  • wyposażenie pracowni informatycznych dla kwalifikacji INF.02 i INF.03 – sprzęt komputerowy, meble, oprogramowanie, stanowiska monterskie.

Zad. 2. Wsparcie dla uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
  • kurs tworzenia witryn internetowych
  • kurs projektowania grafiki komputerowej
  • podstawy e-sportu
  • kurs „zrób sobie krem”
  • kurs „wiem co jem”
  • kurs bezpieczny dom
  • kurs podstaw mechatroniki
  • język angielski zawodowy
  • branżowe symulacje biznesowe
  • warsztaty z kreowania wizerunku zawodowego
  • warsztaty z kreatywnego myślenia
 • wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe
 • doposażenie pracowni:
  • wyposażenie pracowni laboratoryjnych (chemicznej i biologicznej) – meble, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne
  • wyposażenie pracowni językowej (dla j. angielskiego i niemieckiego) - monitor interaktywny, laptopy, projektor, meble.

Zad.3. Staże uczniowskie

 • wakacyjne, miesięczne (150 godzin) staże zawodowe u pracodawców z regionu.

Zad.4. Wsparcie dla nauczycieli

 • szkolenie z wykorzystania narzędzi do zdalnego nauczania
 • studia podyplomowe
 • staże zawodowe.

 

Planowane wskaźniki realizacji projektu

 • 113 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe,
 • 36 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne (po stażach u pracodawców)
 • 87 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
 • 23 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje.

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.