Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) są częścią tzw. społeczeństwa obywatelskiego.

W preambule ustawy Prawo o stowarzyszeniach stwierdza się, że wszyscy mamy możliwość równego, bez względu na przekonania, czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

W powiecie toruńskim funkcjonuje szereg organizacji pozarządowych, które ze względu na typ działalności można podzielić na następujące kategorie:

  1. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną - posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Stowarzyszenia zwykłe - są uproszczoną formą stowarzyszenia, nie podlegają rejestracji w Sądzie, rejestrowane są w ewidencji Starosty.
  3. Fundacje - posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
  4. Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) - są również stowarzyszeniami posiadającymi osobowość prawną, zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  5. Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS) – są specjalnym rodzajem stowarzyszenia, bowiem do UKS stosuje się przepisy ustawy o sporcie oraz prawa o stowarzyszeniach z wyłączeniem przepisów dot. rejestracji.
  6. Kluby sportowe działające w formule stowarzyszeniowej - których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Klub sportowy działa jako osoba prawna.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.