Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Rada Powiatu Toruńskiego VI Kadencji (2018 - 2024)

 • autor: Agnieszka Szymborska
 • IMG_4499

Paweł Polikowski

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Absolwent Politechniki Gdańskiej, gdzie otrzymał tytuł mgr inż. Matematyki Finansowej. Ukończył również Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania dla Kadr Kierowniczych. Posługuje się językiem angielskim. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w ING Banku Śląskim w dziale hipotek, następnie pracował w Energa SA w dziale programowania i prognozowania inwestycji, a później w Neuca SA jako koordynator ds. systemów informatycznych telemarketingu. Obecnie pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynku regionalnego. W wolnych chwilach gra w tenisa ziemnego, futsal i szachy, sędziuje także mecze piłki nożnej i pomaga prowadzić rodzinną piekarnię. Interesują go również odnawialne źródła energii, historia, polityka i gospodarka. Patriota lokalny, który spełnia się w pracy społecznej dla dobra wspólnego.

 • IMG_4372

Łukasz Kowalski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Urodzony w 1985 roku, zamieszkały w miejscowości Kuczwały. Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania w administracji publicznej. Od 11 lat pracuje w Urzędzie Gminy Chełmża aktualnie na stanowisku inspektora ds. zarządzania siecią drogową. Wiceprezes oraz zawodnik w Klubie Sportowym ,,Triathlon Team Ciesielski’’, druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczwałach. Do Rady Powiatu Toruńskiego wybrany po raz drugi z listy Obywatelskiego Komitetu Samorządowego. W poprzedniej kadencji był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 • L. Syroka

Leszek Syroka

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego. Zamieszkały w Lubiczu Dolnym. Lekarz weterynarii, autor książki „Moja weterynaria”, pasjonat motocyklowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Żona nauczycielka biologii, syn lekarz medycyny - stomatolog. W Radzie Powiatu zasiada szóstą kadencję. W III kadencji pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu, w IV pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, w V pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo – Regulaminowej, a obecnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego.  Wybrany z listy KW Prawa i Sprawiedliwości.

 • olszewski-www

Marek Olszewski

Starosta Toruński. Urodzony w 1954 roku w Toruniu. Magister filologii polskiej. Pracował jako nauczyciel, prowadził działalność gospodarczą. W gminie Lubicz był przewodniczącym Rady Gminy, sekretarzem, a następnie przez prawie 27 lat pełnił funkcję wójta. W 2000 roku został przewodniczącym Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Regionów w Brukseli (wcześniej, od 2004 r. był zastępcą członka). W 2015 roku wybrano go także na przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (w latach 1999-2015 pracował w zarządzie związku).

Z zamiłowania samorządowiec, pasjonat książek. Z żoną mieszka w Kopaninie. Ma dorosłego syna i jedną wnuczkę.

 • IMG_4529

Michał Ramlau

Wicestarosta Toruński. Urodzony w 1980 roku, żonaty, troje dzieci, zamieszkały w Dobrzejewicach. Wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych. Do Rady Powiatu wybrany po raz trzeci z listy Prawa i Sprawiedliwości. W IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, a w V kadencji był Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 • IMG_4454

Janusz Kononiuk

Etatowy Członek Zarządu. Urodzony w 1956 r., zamieszkały w Złejwsi Wielkiej, 2 dorosłych dzieci, wykształcenie średnie - technik melioracji wodnych. Prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. W V kadencji Rady Powiatu pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wybrany do Rady Powiatu po raz czwarty z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

 • IMG_4428

Kazimierz Kaczmarek

Etatowy Członek Zarządu. Wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył także studia na kierunku Prawno-Samorządowym oraz na kierunku Integracja Obszarów Wiejskich z Unią Europejską. Przez sześć kadencji, gdy kierował od 1994 roku samorządem gminnym, Gmina Wielka Nieszawka znalazła się w czołówce gmin w Polce w różnych kategoriach. Chciałby swoje doświadczenie samorządowe wykorzystać rozwiązując problemy ponadlokalne, służąc mieszkańcom powiatu oraz współpracować z samorządami gminnymi. Uprawia turystykę rowerową, pasjonat antycznych lamp naftowych oraz zegarów.

 • M.Kłosińska

Mirosława Kłosińska

Członek Zarząd. Urodzona w 1972 r., zamieszkała w m. Obrowo, mężatka, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe. Od 1993 r. pracuje w Urzędzie Gminy w Obrowie na stanowisku Sekretarza Gminy. Jej pasje to hodowla kwiatów oraz pomoc i służenie drugiemu człowiekowi. W Radzie Powiatu zasiada już trzecią  kadencję. Wybrana z KWW OKS dla Powiatu Toruńskiego. W IV kadencji była Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, a w V i VI kadencji Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Toruńskiego.

 • RD

Renata Dudkiewicz

Urodzona w 1967 r., zamieszkała w m. Lulkowo gm. Łysomice, wdowa, dwoje dzieci. Wykształcenie średnie – ekonomiczne. Od 1991 r. pracuje w Urzędzie Gminy w Łysomicach w Referacie Spraw Obywatelskich. Od 2011 r. pełni funkcję Skarbnika w Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lulkowie. Do Rady Powiatu Toruńskiego startowała z listy KWW Przymierze Samorządowe. Obecnie jest członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • M.Graczyk

Mirosław Graczyk

Urodzony w 1963 r., żonaty, zamieszkały w m. Makowiska. Posiada wykształcenie wyższe. Ma długoletnie doświadczenie w pracy samorządowej różnych szczebli - był radnym Gminy Czernikowo i radnym Sejmiku Włocławskiego. W Radzie Powiatu Toruńskiego pełnił po kolei funkcje Członka Zarządu, Wicestarosty oraz Starosty Toruńskiego. Do Rady Powiatu startował z listy KWW Koalicja dla Powiatu. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowi i Opieki Społecznej.

 • A. Jałocha

Andrzej Jałocha

Urodzony w 1959 r. mieszkaniec Grzywny. Wykształcenie średnie społeczno-prawne. Od 45 lat pracownik Apator S.A. zakład produkcyjny w Ostaszewie. Wieloletni działacz  NSZZ ,,Solidarność”. W 2017 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta RP za walkę o wolność i demokrację w okresie Stanu Wojennego. Pszczelarz, Członek Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.  Do Rady Powiatu wybrany po raz drugi z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. W VI kadencji Rady Powiatu Toruńskiego pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej. W obecnej kadencji przewodniczy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 • A. Janiaczyk-Dąbrowska

Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska

Urodzona w 1972 r., zamieszkała w m. Brzeźno, mężatka. Pracuje w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. W ODR zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych dla rolników i przedsiębiorców w ramach PROW 2007-2013. Dodatkowo zajmuje się rachunkowością rolną FADN. Ukończyła Akademię Techniczno–Rolniczą w Olsztynie. Do Rady Powiatu wybrana po raz trzeci z listy KWW Przymierze Samorządowe. W IV kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w V kadencji pełniła funkcję nieetatowego członka Zarządu, a w VI kadencji przewodniczy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 • A. Jankierska-Wojda

Agnieszka Jankierska - Wojda

Urodzona w 1981 r. mężatka, dwoje dzieci. Zamieszkała w m. Turzno. Od 20 lat związana z pracą społeczną i pracą w samorządzie. Za-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łysomicach. Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Absolwentka studiów wyższych oraz  trzech studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, administracji i bhp. Biegle włada językiem angielskim. Do Rady Powiatu wybrana po raz trzeci. W latach 2010-2018 pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W VI kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Startowała z listy KWW Koalicja dla Powiatu.

 • J. Kałamarski

Jacek Kałamarski

Absolwent Akademii  im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nauczyciel, Radny Miasta Chełmży kadencji  2010 – 2014, Prezes Stowarzyszenia Muzycznego Kamerton w Chełmży, Z-ca prezesa Spółdzielni Lokatorsko –Własnościowej w Chełmży, I Wiceprezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Toruniu. W Radzie Powiatu Toruńskiego pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 • D.Kwiatkowska

Danuta Kwiatkowska

Urodzona 03.03.1982 r. w Chełmży. Mieszka w Dębinach, gmina Łubianka, mężatka. Ukończyła studia  na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Informacja Naukowa i  Bibliotekoznawstwo. Obecnie studiuje w Wyższej Szkole Bankowej  w Toruniu, podyplomowe studia z zakresu Administracji samorządowej. W latach 2006—2018 była kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance. Od maja 2018 roku pełni funkcję dyrektora Biblioteki - Centrum Kultury w Łubiance. W Radzie Powiatu Toruńskiego pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Statutowo - Regulaminowej.

 • Lewandowski Rafał

Rafał Lewandowski

Urodzony w 1981 roku, zamieszkały w Chełmży. Absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.  Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, pomysłodawca i założyciel Akademii Piłkarskiej  „GOL” Chełmża. Trener UEFA A piłki nożnej.  Organizator wydarzeń sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Chełmży i okolic. Pasjonat edukacji poprzez sport, prywatnie mąż i ojciec. W obecnej kadencji Rady Powiatu Toruńskiego pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Do Rady wszedł w miejsce ustępującego Marka Kuffla. 

 

 • M.Nawrotek

Mirosław Nawrotek

Urodzony w 1967 r., żonaty, dwoje dorosłych dzieci, mieszkaniec Osieka n. Wisłą. Wykształcenie wyższe. Od zawsze związany z samorządem, poznał specyfikę pracy samorządowej na każdym szczeblu administracji. Pierwsze doświadczenie zdobywał pracując w Gminie Obrowo, gdzie pełnił funkcję m.in. Zastępcy Wójta. Na szczeblu powiatowym, pracował w wydziale komunikacji a także jako Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa. Aktualnie zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W Radzie Powiatu zasiada od III kadencji, w której był Wiceprzewodniczącym Rady. Natomiast w IV i V kadencji pełnił funkcję etatowego Członka Zarządu. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Wybrany z listy KWW Koalicja dla Powiatu. Aktywny społecznik i wolontariusz zaangażowany w działalność Fundacji Werwa Team z Czernikowa. 

 • A.Siemianowski

Andrzej Siemianowski

Zamieszkały w  miejscowości Jedwabno. Wybrany do Rady Powiatu  VI kadencji z okręgu nr 4 przez mieszkańców  gminy Lubicz i Wielka Nieszawka. Swoje wykształcenie  wyższe uzupełnił o studia podyplomowe z administracji i zarządzania oraz  zarządzania funduszami unijnymi. Ma doświadczenie  w pracy samorządowej. W latach 2006-2014 kierował  pracami Rady Powiatu Toruńskiego jako jej przewodniczący.  W V kadencji  pełnił funkcję Wicestarosty, gdzie odpowiadał za szkolnictwo, pomoc społeczną  i organizacje pozarządowe. W obecnej kadencji zasiada w Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska jako jej Wiceprzewodniczący (od 25.10.2023 r.) oraz jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Do 25.10.2023r. był członkiem Komisji Budżetu i Finansów.

 • P.Skiba

Piotr Skiba

Urodzony w 1969 r. zamieszkały w Brąchnowie, prawnik, żonaty, dwoje dzieci, zarządca nieruchomości, pracuje jako główny specjalista w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej Gminnego Ośrodka Zdrowia Sp. z o.o. w Łubiance, Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Zakładzie Usług Komunalnych Złąwieś Wielka z/s, w Rzęczkowie Sp. z o.o., społecznie Członek OSP Brąchnowo, 24 – letnie doświadczenie samorządowe: radny Rady Gminy w Łubiance i jednocześnie delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Toruńskiego w latach 1994–1998, Sekretarz Gminy Łubianka w latach 1994–1999, od 2005 r. Kierownik Referatu, a następnie Kierownik Wydziału w Urzędzie Gminy w Łubiance. W VI Kadencji Rady Powiatu Toruńskiego jest członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wspólnej dla Gminy Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 • A.Walczyński

Andrzej Walczyński

Zamieszkały  w Złejwsi Wielkiej, urodzony 1965 r., żonaty, troje dzieci, wykształcenie wyższe, historyk, nauczyciel, archiwista, ekspert funduszy unijnych z zakresu edukacji, społeczny opiekun zabytków, strażak-ochotnik. Regionalista, autor kilku pozycji książkowych i artykułów na temat historii gminy Zławieś Wielka, Torunia i powiatu toruńskiego. Przez 13 lat kierował szkołą w Górsku, dyrektor ds.nadzoru pedagogicznego Przedszkola Niepublicznego „Jagoda” w Górsku. Ukończył trzy studia podyplomowe z zakresu wykorzystania funduszy pomocowych, wos i historii najnowszej oraz zarządzania oświatą. W Radzie Powiatu Toruńskiego po raz trzeci od 2010 r., obecnie z ramienia „Koalicji dla powiatu”, wcześniej Platformy Obywatelskiej RP. Przewodniczący powiatowych struktur PO. W obecnej Kadecji pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo - Regulaminowej.

 • T.Wierzbicki

Tomasz Wierzbicki

Urodzony w 1990 r. zamieszkały w m. Obrowo, żonaty. Z wykształcenia magister inżynier budownictwa oraz uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracował jako inżynier i kierownik budowy. Prowadzi gospodarstwo rolne oraz własną działalność gospodarczą, w ramach której pełni m.in. funkcję inspektora nadzoru budowlanego. Wybrany do Rady Powiatu po raz pierwszy z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.

 • E.Zakrzewska

Edyta Zakrzewska

Urodzona w 1968 r. mężatka, matka 2 córek. Absolwentka Wydziału Zootechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od ponad 23 lat zajmuje się pracą na rzecz wsi i rolnictwa. Obecnie z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji. Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe. Wybrana do Rady Powiatu po raz drugi z listy KWW Przymierze Samorządowe. W V kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. W VI kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

 • T.Zakrzewski

Tomasz Zakrzewski

Urodzony w 1971 roku, wykształcenie wyższe, żonaty, dwie córki. Posiada własne gospodarstwo rolne. W III kadencji pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu, w V kadencji funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Wybrany z listy KWW Przymierze Samorządowe.

 • M. Kuffel

Marek Kuffel

Wybrany do Rady Powiatu z listy KW Obywatelskiego Komitetu Samorządowego.

W związku z pełnieniem funkcji Wiceburmistrza Gminy Miasta Chełmża zrzekł się uzyskanego mandatu.

 • Wiesław Kazaniecki

Wiesław Kazaniecki

Urodzony w 1953 r., żonaty, dwie córki. W Radzie Powiatu zasiada po raz piąty. W II i III kadencji zasiadał w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na stanowisku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W IV kadencji pełnił funkcję nieetatowego Członka Zarządu, w V kadencji funkcję etatowego Członka Zarządu. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wybrany został z listy KWW Przymierze Samorządowe.

Zmarł 20 września 2023 r.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.