Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

PROJEKTY 2004-2006

Już od kilku lat Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Za nami okres absorpcji pomocy przedakcesyjnej oraz pierwszy okres programowania 2004-2006, w którym powiat zajął pod względem przepływu środków UE wysokie miejsce, zarówno w województwie, jak i w kraju.

Starostwo Powiatowe w Toruniu zrealizowało w tym czasie kilka istotnych projektów inwestycyjnych, które zostały w znaczącym stopniu dofinansowane z unijnych pieniędzy.
Pełniło również – przez 3 kolejne lata - funkcję wojewódzkiego koordynatora programu stypendialnego dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

 

  • Szpital Powiatowy w Chełmży

Modernizacja szpitala powiatowego w Chełmży

Bardzo istotną dla powiatu kwestią jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczonych na odpowiednim poziomie usług medycznych. Dotyczy to zarówno umiejętności personelu medycznego, jak i nowoczesnego sprzętu oraz infrastruktury. Dlatego wszyscy z ogromną radością przyjęli informację o przyznaniu w 2005 roku spółce Szpital Powiatowy z o.o., w której 80% udziałów posiada powiat toruński, dofinansowania na realizację projektu „Podniesienie standardu usług medycznych przez rozbudowę i doposażenie obiektów szpitala w Chełmży”.

  • 2006.07.07 Droga Warszewice (21)

"Modernizacja drogi powiatowej nr 2016 Łubianka - Kończewice od km 5+050 do km 6+000 na długości 0,950 km w m. Warszewice”

W terminie 23.09.2005 - 31.08.2006, realizowany był projekt Z/2.04/III/3.1/16/05 "Modernizacja drogi powiatowej nr 2016 Łubianka - Kończewice od km 5+050 do km 6+000 na długości 0,950 km w m. Warszewice”.

  • 2006.08.02 Drogi Turzno - Lubicz (8)

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno – Rogówko – Lubicz dolny w km 3+247 do km 4+582 na długości 1,335 km”

W terminie 21.03.2006 - 31.08.2006, realizowany był projekt Z/2.04/III/3.1/14/05 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno – Rogówko – Lubicz dolny w km 3+247 do km 4+582 na długości 1,335 km”.

  • Otwarcie drogi Kowróz - Ostaszewo (5)

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki ÷ Ostaszewo od km 4+281 do km 5+321 na dł. 1,040 km”

W terminie 29.09.2005 - 15.10.2007, realizowany był projekt Z/2.04/III/3.1/15/05 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki ÷ Ostaszewo od km 4+281 do km 5+321 na dł. 1,040 km”.

  • Plakat

„Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko- pomorskiego”

Na terenie województwa przez 3 kolejne edycje 2004/5, 2005/6, 2006/7 realizowany był projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko- pomorskiego”.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.