Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Zgodnie z § 44 ust. 1. Statutu Powiatu Toruńskiego,  Rada Powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Rada powołuje następujące komisje stałe:

 • Budżetu i Finansów,
 • Edukacji, Kultury i Sportu,
 • Infrastruktury Komunalnej,
 • Rewizyjna,
 • Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • Statutowo - Regulaminową,
 • Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (wspólna dla Powiatu Toruńskiego oraz Miasta Toruń).

Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

Do zadań komisji stałych należy:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
 • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności  Rady i Zarządu.

Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.