Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Zgodnie z § 33  Statutu Powiatu Toruńskiego,  Rada Powiatu, w drodze uchwały, powołuje ze swojego grona komisje stałe i doraźne do określonych zadań, regulując przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Rada powołuje następujące komisje stałe:

 • Rewizyjna,
 • Skarg, Wniosków i Petycji,
 • Budżetu i Finansów,
 • Edukacji, Kultury i Sportu,
 • Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • Infrastruktury Komunalnej,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Statutowo - Regulaminową,
 • Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (wspólna dla Powiatu Toruńskiego oraz Miasta Toruń).

Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

Do zadań komisji stałych należy:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje.

Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.

 • autor: Agnieszka Szymborska
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.