Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ewelina Lewandowska

Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń

tel. (56) 662 88 11
e-mail:
konsumenci@powiattorunski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad telefonicznie, drogą elektroniczną oraz osobiście w biurze - pok. nr 112, I piętro w siedzibie Starostwa.

Godziny przyjęć konsumentów:

 • Poniedziałki od 7:30 do 14:30
 • Wtorki od 7:30 do 15:30
 • Środy od 7:30 do 14:30
 • Czwartki od 7:30 do 15:30
 • Piątki biuro nieczynne

Na wniosek konsumenta (do pobrania tutaj) Rzecznik występuje do sprzedawcy w celu rozwiązania sporu. Do wniosku należy dołączyć kserokopie wszystkich związanych ze sprawą dokumentów. Wniosek taki wraz z kopią dokumentów można złożyć osobiście w biurze, przesłać pocztą elektroniczną konsumenci@powiattorunski.pl lub  listownie na adres: ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

drukuj (Powiatowy Rzecznik Konsumentów)

Ваші права в Польщі – ПОСІБНИК ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 6 innych instytucji: Europejskie Centrum Konsumenckie, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Urząd Transportu Kolejowego przygotowały przydatne informacje konsumenckie dla gości z Ukrainy.
Poradnik „Twoje prawa w Polsce – VADEMECUM KONSUMENTA” dostępny na stronie www.uakonsument.uokik.gov.pl opracowany w języku ukraińskim, skupia się na podstawowych prawach konsumenckich: Ваші права в Польщі – ПОСІБНИК ДЛЯ СПОЖИВАЧА.

 

Zadania rzecznika

Do zadań rzecznika w szczególności należy:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. rzecznik może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 5. rzecznik współdziała z własciwymi miejscowo delgaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
 • Nie bądź Jeleń, weź paragon

Nie bądź Jeleń, weź paragon

Dowód zakupu musimy otrzymać niezależnie od miejsca sprzedaży produktu. Musi nam go wydać m.in. sprzedawca w sklepie, na bazarze, na stoisku z pamiątkami, w Internecie. Powinniśmy go otrzymać także wtedy, gdy kupujemy bilet do kina, na mecz lub różne usługi. Dowód zakupu potwierdza, co kupiliśmy, od kogo, kiedy i po jakiej cenie. Dzięki temu będziemy mogli reklamować produkty lub usługi, które okażą się niezgodne z umową, mówiąc prościej – będą wadliwe. Najłatwiejszym i najbardziej powszechnym potwierdzeniem zakupów jest paragon. Warto pamiętać, że nie tylko on może udokumentować zawartą transakcję – zgodnie z prawem podobną moc ma potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura VAT, a nawet zeznania osób, które nam towarzyszyły. 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.