Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Powiatowy Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności

Dane teleadresowe

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

Dane kontaktowe (sekretariat):

  • telefon +48 56 662 87 64
  • fax +48 56 662 87 63

Od 1 stycznia 2018 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu funkcjonuje w strukturach organizacyjnych STAROSTWA POWIATOWEGO - zasady orzekania o niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz innych aktów prawnych, a w szczególności:

  1. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  2. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
  3. wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
  4. wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  5. wydawanie kart parkingowych,
  6. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa,
  7. wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.