Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • logo projektu

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Różankowo - Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno

 • Długość: 5,7 km
 • Partnerzy: Powiat Toruński, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Łysomice
 • Termin realizacji: IX 2016-VI 2020
 • Wartość inwestycji: 3,9 mln zł
 • Dofinansowanie: 2,43 mln zł ze środków ZIT RPO WK-P
 • Wykonawca: TRANSBRUK Barczyńscy Pigża

Główny cel projektu to:

 • promowanie strategii niskoemisyjnych – jazda rowerem, to zero spalin,
 • wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu – rozsądne środki transportu, takie jak rowery, to nasz wkład w przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym,
 • zmiana schematów mobilności miejskiej w kierunku mobilności bardziej zrównoważonej (większy udział transportu niezmotoryzowanego - rowerowego) – podejmujmy świadome decyzje wybierając to, jak i czym się przemieszczamy,
 • rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego na terenach podmiejskich – spójna sieć bezpiecznych dróg rowerowych to zaproszenie do podejmowania przyjaznych naszemu środowisku decyzji.

Droga dla rowerów umożliwi wygodne, bezpieczne, darmowe, sprawne, korzystne z punktu widzenia zdrowego trybu życia oraz przyjazne środowisku pokonanie wskazanego odcinka rowerem, co przełoży się na ograniczanie ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym emisji spalin.

Ruch rowerowy na wskazanym odcinku ma zarówno charakter lokalny – dotyczy mieszkańców poruszających się między miejscowościami Różankowo, Piwnice, Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno, jak również ponadlokalny – ścieżka rowerowa bezpośrednio łączy się z drogą rowerową: Toruń Różankowo-Łubianka-Wybcz-Unisław oraz Toruń-Łysomice- Sławkowo-Chełmża-Grzywna, Sławkowo-Kamionki Duże-Kamionki Małe oraz budowaną w partnerstwie z gminami siecią Turzno-Gostkowo-Papowo Toruńskie.

Dzięki połączeniu z istniejącą drogą dla rowerów Toruń - Unisław oraz Toruń - Chełmża – z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe droga rowerowa uzyskuje bezpośrednie połączenie z systemem dróg rowerowych funkcjonujących na terenie m. Torunia, w tym z systemem przystanków komunikacji miejskiej.

Inwestycja podzielona jest na 2 odcinki:

 • odcinek zlokalizowany w pasie dróg wojewódzkiej Różankowo – Lulkowo,
 • odcinek zlokalizowany w pasie dróg powiatowych Kamionki Małe - Turzno.

Efekty realizacji projektu to:

 • więcej rowerzystów,
 • mniej samochodów,
 • separacja ruchu zmotoryzowanego, pieszego oraz rowerowego,
 • mniej spalin, czystsze powietrze, mniej hałasu, większa płynność ruchu,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 • lepsza infrastruktura drogowa powiatu toruńskiego,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców powiatu,
 • poprawa warunków dla działalności gospodarczej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu.
 • logo projektu
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.