Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

RADĘ POWIATU TORUŃSKIEGO V KADENCJI NA LATA 2014-2018 TWORZĄ:

 • Tomasz Zakrzewski

Tomasz Zakrzewski

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Urodzony w 1971 roku, wykształcenie wyższe, żonaty, dwie córki. Posiada własne gospodarstwo rolne. W III kadencji pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu.  Wybrany z listy KWW Przymierze Samorządowe.

 • Mirosława Kłosińska

Mirosława Kłosińska

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego

Urodzona w 1972 roku, zamieszkała w Obrowie, mężatka, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe. Pracuje w Urzędzie Gminy w Obrowie na stanowisku Sekretarza Gminy. Jej pasje to hodowla kwiatów oraz pomoc i służenie drugiemu człowiekowi. W Radzie Powiatu zasiada już drugą  kadencję. Wybrana z listy KWW Przymierze Samorządowe. W IV Kadencji była Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów.

 • Andrzej Wieczyński

Andrzej Walczyński

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Urodzony w 1965 roku, żonaty, troje dzieci, zamieszkały w Złejwsi Wielkiej. Wykształcenie wyższe – historyk (archiwista). Ukończył m.in. trzy studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie. Ekspert funduszy europejskich z działania 9. Edukacja. Jest dyrektorem Zespołu Szkół w Górsku. Autor publikacji historycznych o przeszłości naszego regionu. W Radzie Powiatu zasiada po raz drugi, w IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wybrany z listy KW Platformy Obywatelskiej RP.

 • Mirosław Graczyk

Mirosław Graczyk

Starosta Toruński

Urodzony w 1963 roku, żonaty, zamieszkały w Makowiskach. Posiada wykształcenie wyższe. Ma długoletnie doświadczenie w pracy samorządowej różnych szczebli - był radnym Gminy Czernikowo i radnym Sejmiku Włocławskiego. W Radzie Powiatu Toruńskiego zasiada od początku utworzenia powiatu, pełniąc po kolei funkcje Członka Zarządu, Wicestarosty i wreszcie począwszy od III kadencji Rady funkcję Starosty Toruńskiego. Do Rady Powiatu startował z listy KW Platforma Obywatelska RP.

 • Andrzej Siemianowski

Andrzej Siemianowski

Wicestarosta Toruński

Urodzony w 1953 roku, żonaty, czworo dzieci, zamieszkały w Jedwabnie. Wykształcenie wyższe. Ukończone studia podyplomowe z zakresu administracji. Pełnił funkcję Kujawsko - Pomorskiego Wicekuratora Oświaty. Do Rady Powiatu wybrany po raz trzeci z listy KW Platformy Obywatelskiej RP. W  III oraz IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.  

 • Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska

Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska

Członek Zarządu

Urodzona w 1972 roku, zamieszkała w Brzeźnie, mężatka. Pracuje w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. W ODR zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych dla rolników i przedsiębiorców w ramach PROW 2007-2013. Dodatkowo zajmuje się rachunkowością rolną FADN. Ukończyła Akademię Techniczno – Rolniczą w Olsztynie. Do Rady Powiatu wybrana po raz drugi z listy KWW Przymierze Samorządowe. W IV kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Obecnie pełni funkcję nieetatowego członka Zarządu.

 • Wiesław Kazaniecki

Wiesław Kazaniecki

Etatowy Członek Zarządu

Urodzony w 1953 roku, żonaty, dwie córki. W Radzie Powiatu zasiada po raz czwarty. W II i III kadencji zasiadał w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na stanowisku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Wybrany został z listy KWW Przymierze Samorządowe. W IV kadencji pełnił funkcję nietatowego Członka Zarządu, w V kadencji pełni funkcję etatowego Członka Zarządu.

 • -

Mirosław Nawrotek

Etatowy Członek Zarządu

Urodzony w 1967 roku, żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w Osieku n. Wisłą. Wykształcenie wyższe. Od 23 lat związany z samorządem. Pełnił funkcję m.in. Zastępcy Wójta w gminie Obrowo. W Radzie Powiatu zasiada od III kadencji w której był Wiceprzewodniczącym Rady. Natomiast w IV kadencji  i obecnie pełni funkcję etatowego Członka Zarządu. Wybrany z listy KW Platformy Obywatelskiej RP.   

 • Andrzej Jałocha

Andrzej Jałocha

Urodzony w 1959 roku, mieszkaniec Grzywny. Wykształcenie średnie społeczno - prawne, pracownik Apator S.A w Toruniu.Wieloletni działacz związkowy i społeczny. Członek partii Prawa i Sprawiedliwości od 8 lat. Do Rady Powiatu wybrany po raz pierwszy z listy Prawa i Sprawiedliwości. W V kadencji jest Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej.

 • Agnieszka Jankierska - Wojda

Agnieszka Jankierska - Wojda

Urodzona w 1981 roku, zamieszkała w Turznie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania. Jest Zastępcą Kierownika USC w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Łysomicach. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Do Rady Powiatu wybrana po raz drugi. W IV oraz V kadencji Rady pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Startowała z listy KW Platformy Obywatelskiej RP.

 • Janusz Kononiuk

Janusz Kononiuk

Urodzony w 1956 roku, zamieszkały w Złejwsi Wielkiej, 2 dorosłych dzieci, wykształcenie średnie - technik melioracji wodnych, prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. Wybrany do Rady Powiatu po raz trzeci, z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. W V Kadencji Rady Powiatu pełni funkcję Wiceprzeowodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 • Łukasz Kowalski

Łukasz Kowalski

Urodzony w 1985 roku, zamieszkały w miejscowości Kuczwały. Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania w administracji publicznej. Od 7 lat pracuje w Urzędzie Gminy Chełmża aktualnie na stanowisku inspektora ds. zarządzania siecią drogową . Wiceprezes oraz zawodnik w Klubie Sportowym ,,Triathlon Team Ciesielski’’, druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczwałach. Do Rady Powiatu Toruńskiego wybrany po raz pierwszy z listy KW Platformy Obywatelskiej RP. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.

 • Dariusz Meller

Dariusz Meller

Urodzony w 1964 roku, żonaty, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe, historyk. Mieszkaniec Chełmży. Autor wielu interesujących publikacji związanych z Chełmżą, w szczególności dotyczących gwary chełmżyńskiej. W Radzie Powiatu zasiada czwartą kadencję. W III i IV kadencji pełnił funkcję Wicestarosty Toruńskiego. Do Rady Powiatu wybrany z listy KW Prawa i Sprawiedliwości.  W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji Statutowo - Regulaminowej.

 • Paweł Polikowski

Paweł Polikowski

Urodzony w 1985 roku, mieszkaniec Chełmży. Wykształcenie wyższe z zakresu Matematyki Finansowej. Posiada szerokie zainteresowania dotyczące inwestycji na rynkach finansowych oraz  źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz sportu,  jest sędzią piłkarskim, amatorsko gra w tenisa ziemnego i piłkę nożną na hali. Wybrany do Rady Powiatu po raz pierwszy z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. W obecnej kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

 • Michał Ramlau

Michał Ramlau

Urodzony w 1980 roku, żonaty, troje dzieci, zamieszkały w Dobrzejewicach. Wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych. Pracownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. Do Rady Powiatu wybrany po raz drugi z listy Prawa i Sprawiedliwości. W IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 • Marian Rzeszotek

Marian Rzeszotek

Urodzony w 1955 roku, żonaty, dorosłe dzieci. Emerytowany policjalnt. Dwukrotnie był członkiem Rady Gminy Lubicz. Sołtys Złotorii  w latach 1998-2011, współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Rozwoju wsi Złotoria. Jego dewiza - służyć drugiemu człowiekowi. W Radzie Powiatu zasiada pierwszą kadencję. W V kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej.

 • Jacek Skorulski

Jacek Skorulski

Urodzony w 1972 roku, żonaty, jedno dziecko. Zamieszkały w Cierpicach. Wykształcenie wyższe, Absolwent WSKiM w Toruniu, studia magisterskie na kierunku politologia o specjalności polityka społeczno-ekonomiczna, studia uzupełniające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na UKW w Bydgoszczy z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  w Gminie Wielka Nieszawka. Wybrany z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. W obecnej kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • Cezary Strąkowski

Cezary Strąkowski

Urodzony w 1966 roku, żonaty, dwóch synów, mieszkaniec Chełmży. Od 11 lat prowadzi wraz z żoną Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmży. Lekarz internista, lekarz rodzinny. Był radnym Rady Miejskiej w Chełmży. Do Rady Powiatu wybrany po raz drugi z listy KW Platformy Obywatelskiej RP. W IV oraz V kadencji Rady pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • Leszek Syroka

Leszek Syroka

Urodzony w 1948 roku, żonaty, jedno dziecko, zamieszkały w Lubiczu. Lekarz weterynarii, prowadzi prywatną praktykę weterynaryjną. W Radzie Powiatu zasiada piątą kadencję. W III kadencji pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu, a w IV pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej. Wybrany z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Komisji Statutowo - Regulaminowej.

 • Edyta Zakrzewska

Edyta Zakrzewska

Urodzona w 1968 roku, mężatka, matka 2 córek. Absolwentka Wydziału Zootechniki Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od ponad 20 lat zajmuje się pracą na rzecz wsi i rolnictwa. Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe. Wybrana do Rady Powiatu po raz pierwszy z listy KWW Przymierze Samorządowe. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

 • Honorata Żeglarska

Honorata Żeglarska

Urodzona w 1970 roku, wykształcenie wyższe, zamieszkała w m. Biskupice. Nauczyciel j. polskiego. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warszewicach. Od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. W Radzie Powiatu zasiada po raz drugi. W IV kadencji pełniła funkcję nieetatowego członka Zarządu. Startowała z listy KW Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jest Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 • Jerzy Zająkała

Jerzy Zająkała

Urodzony w 1953 roku, żonaty, czworo dzieci, zamieszkały w m. Brąchnowo. Wykształcenie wyższe. Wybrany do Rady Powiatu po raz czwarty z listy KW Prawa i Sprawiedliwości.

W związku z wyborem na Wójta Gminy Łubianka uzyskany mandat radnego powiatu z mocy prawa wygasł.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.