Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu

„Powiatowi Zawodowcy”

Program/Poddziałanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Dane finansowe

Wartość projektu:  1 219 448,98 zł.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) - 1 036 531,63 zł, wkład własny (15%) – 182 917,35 zł.

Okres realizacji projektu

01.11.2017 – 31.12.2020 r.

Zasięg projektu

Szkoły zawodowe prowadzone przez powiat toruński.

 

Opis projektu

Cel

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 316 uczniów z 5 szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Grupa docelowa

Młodzież szkolna ucząca się zawodu w szkołach z terenu powiatu toruńskiego w:

 • Szkole Branżowej I stopnia nr 1 w Chełmży  / Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Chełmży,
 • Technikum w Chełmży, 
 • Szkole Branżowej I stopnia nr 2 w Chełmży /  Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 Specjalnej w Chełmży,
 • Technikum w Gronowie,
 • Szkole Branżowej I stopnia w Gronowie /  Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gronowie.

oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z ww. szkół.

 

Główne działania

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 

Zad. 1. SPInKa do kariery – doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

W ramach zadania powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery, zlokalizowany w ZSP w Chełmży. Zapewnić ma on uczniom Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia pomoc doradcy w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej.

 

Zad. 2. Profesjonalista w zawodzie - zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne i szkolenia dla uczniów

1) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, m.in.

 • zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia z cukiernictwa, carvingu, stylizacji paznokci i wizażu, barman-kelner, masażu (Tech. i SzB w Gronowie);
 • zajęcia z cukiernictwa, rękodzieła krawieckiego, sztuki murarskiej, obsługi programów kosztorysowych (SzB nr 2 w Chełmży);
 • zajęcia z e-sportu, robotyki, opiekunki dziecięcej (opieka nad dzieckiem zdrowym, chorym, pierwsza pomoc), dietetyczny catering, kurs kelnerski, dekoracji stołu z elementami carvingu i florystyki, cukiernictwa (Tech. i SzB nr 1 w Chełmży);

2) kursy i szkolenia dające uprawnienia zawodowe, m.in.:

 • operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych, spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz metodą MMA, obsługi opryskiwaczy polowych, operator koparko-ładowarki (Tech. i SzB w Gronowie);
 • przedstawiciel handlowy z j.angielskim zawodowym (Tech. i ZSZ nr 1 w Chełmży);

3) zajęcia w szkole wyższej - zajęcia laboratoryjne i wyjazdy studyjne na Politechnikę Łódzką / WSB w Bydgoszczy / UMK w Toruniu (Tech. i SzB nr1 w Chełmży);

4) wyjazdy na EUROGASTRO Międzynarodowe Targi Gastronomiczne i targi gier komputerowych Poznań Game Arena (Tech. i SzB nr 1 w Chełmży).

 

Zad.3. Doposażona szkoła - wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych

W ramach zadania zaplanowany został zakup wyposażenia do 8 pracowni szkolnych, które służyć będzie dostosowaniu standardów wyposażenia do naturalnych warunków pracy w firmach.

 

Zad. 4. Nowe umiejętności praktyczne - staże i praktyki zawodowe dla uczniów

Zadanie obejmuje realizację 80 staży i 36 praktyk zawodowych, w wymiarze 150 godzin na ucznia, na podstawie przygotowanych indywidualnie programów, we współpracy z pracodawcami.

 

Zad. 5.  Kompetentna kadra - wsparcie dla nauczycieli kształcenia zawodowego

W ramach zadania przewidziano wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji związanych z nauczanym zawodem, m.in.

 • studia podyplomowe „Agrotronika”,
 • studia uzupełniające magisterskie „Mechanika i budowa maszyn”,
 • studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”
 • szkolenie doskonalące – kurs kelnerski I i II stopnia,
 • kurs kwalifikacyjny – dietetyka podstawowa, dietetyka zaawansowana, dietetyka,
 • szkolenie doskonalące „Akademia kulinarna”.

 

Planowane wskaźniki realizacji projektu

 • 316 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe,
 • 116 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne,
 • 3 szkoły kształcenia zawodowego doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego,
 • 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje.

 

 

 • informacja o projekcie
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.