Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • logo projektu

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki

 • Długość: 9,93 km
 • Partnerzy: Powiat Toruński, Gmina Zławieś Wielka, Miasto Toruń
 • Termin realizacji: IX 2016-VI 2020
 • Wartość inwestycji: 6,5 mln zł
 • Wykonawca: TRANSBRUK Barczyńscy Pigża

Główny cel projektu to:

 • promowanie strategii niskoemisyjnych – jazda rowerem, to zero spalin,
 • wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu – rozsądne środki transportu, takie jak rowery, to nasz wkład w przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym,
 • zmiana schematów mobilności miejskiej w kierunku mobilności bardziej zrównoważonej (większy udział transportu niezmotoryzowanego - rowerowego) – podejmujmy świadome decyzje wybierając to, jak i czym się przemieszczamy,
 • rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego na terenach podmiejskich – spójna sieć bezpiecznych dróg rowerowych to zaproszenie do podejmowania przyjaznych naszemu środowisku decyzji.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, na terenie gminy wiejskiej Zławieś Wielka, częściowo na działkach po byłym torze kolejowym relacji Toruń – Czarnowo przebiegającym po terenie zalesionym oraz w pasie drogowym ulicy Jaśminowej, na północ od drogi krajowej nr 80. Są to kolejne kilometry infrastruktury rowerowej, stanowiącej bezpieczną, darmową alternatywę dla pojazdów mechanicznych w komunikacji lokalnej, czy to w zakresie dojazdu do sklepu, szkoły, pracy, czy turystyce rowerowej. Lokalizacja budowanych dróg rowerowych, zastosowane rozwiązania technologiczne oraz rosnąca świadomość naszych mieszkańców przekładają się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Każdy kolejny kilometr drogi rowerowej jest budowany w taki sposób, aby stanowiły one spójną sieć dróg rowerowych w powiecie.

Inwestycja podzielona jest 3 odcinki:

 • Odcinek I - droga rowerowa przebiega po śladzie nieistniejącego toru po północnej stronie DK80 między granicą M. Toruń oraz drogą powiatową 2005 C prowadzącą do m. Czarne Błoto z odgałęzieniem w kierunku Szkoły Leśnej na Barbarce - szacunkowa całkowita długość odcinka 8,06 km,
 • Odcinek II - droga rowerowa przebiega po południowej stronie DK80 między granicą M. Toruń oraz m. Przysiek - długość odcinka 0,6 km (odcinek nie jest objęty dofinansowaniem),
 • Odcinek III - odcinek między drogą powiatową 2005C prowadzącą do m. Czarne Błoto, a m. Górsk długości 2 km.

Odcinki ścieżek rowerowych wpinają się w istniejące ciągi komunikacyjne oraz w projektowane ścieżki rowerowe. Teren na odcinku przy ulicy Jaśminowej i Morelowej, w sąsiedztwie drogi dla rowerów, jest zurbanizowany, zaś na pozostałym trasa przebiega przez tereny leśne.

Efekty realizacji projektu to:

 • więcej rowerzystów,
 • mniej samochodów,
 • separacja ruchu zmotoryzowanego, pieszego oraz rowerowego,
 • mniej spalin, czystsze powietrze, mniej hałasu, większa płynność ruchu,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 • lepsza infrastruktura drogowa powiatu toruńskiego,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców powiatu,
 • poprawa warunków dla działalności gospodarczej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu.
 • logo projektu
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.