Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Profesjonalny Urząd

 

Tytuł projektu

"Profesjonalny Urząd"

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałania 6.1.2

Dane finansowe

Wartość projektu - 200.240,00zł

Źródła finansowania -Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

2008-2009

Opis projektu

Cel

Osiągnięcie standardów usług rynku pracy określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47 z 2007r., poz. 315).

Osiągnięte rezultaty

  • wyposażenie 4 stanowisk pracy,
  • szkolenia dla 4 pracowników,
  • wynagrodzenia dla 4 nowotworzonych etatów (2 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych).
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.