Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

„Kobiety na rynku pracy” i „Szansa dla kobiet”

 

Tytuł projektu

„Kobiety na rynku pracy” i „Szansa dla kobiet”

Program/Działanie

Działania 1.6 SPO RZL

Dane finansowe

Wartość projektu - 2 802 757,50 zł

Okres realizacji projektu

2005 – 2007

Opis projektu

Cel

udzielenie wszechstronnego wsparcia  kobietom na rynku pracy, doprowadzenia do wzrostu stopy zatrudnienia kobiet i podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego poprzez promocję jednakowego dostępu przedstawicieli obu płci do zatrudnienia, promocję kształcenia ustawicznego, działań na rzecz wzrostu zatrudnialności oraz upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Osiągnięte rezultaty

  • „Kobiety na rynku pracy” to: poradnictwo zawodowe (472 kobiety), pośrednictwo pracy (307 kobiet), staż (94 kobiety), przygotowanie zawodowe (213 kobiet), szkolenia (145 kobiet)
  • „Szansa dla kobiet” objął następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe (315 kobiet), pośrednictwo pracy (315 kobiet), staż (103 kobiety), przygotowanie zawodowe (102 kobiety), szkolenia (78 kobiet), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (32 kobiety)
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.