Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Wsparcie dla bezrobotnych powyżej 25 roku życia

 

Tytuł projektu

Wsparcie dla bezrobotnych powyżej 25 roku życia:

„Powrót na rynek pracy” i „Startuj od nowa”

Program/Działanie

Działania 1.3 SPO RZL

Dane finansowe

Wartość projektu - 3 797 200,00 zł

Okres realizacji projektu

„Powrót na rynek pracy” 2004 – 2006 (2 projekty) oraz „Startuj od nowa” 2006 - 2007

Opis projektu

Cel

Ułatwienie ponownej integracji z rynkiem pracy oraz ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych.

Grupa docelowa

Osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów  oraz osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy), z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów

Osiągnięte rezultaty

Pierwszy projekt „Powrót na rynek pracy” 2004-2005 objął wsparciem 195 bezrobotnych. Wszystkie te osoby odbyły poradnictwo zawodowe, 75 osób skierowano do pośredników pracy, 74 osoby odbyły przygotowanie zawodowe, 106 osób skierowano na szkolenia.
Udzielone formy wsparcia podczas realizacji drugiego projektu „Powrót na rynek pracy” objęły poradnictwo zawodowe (474 osoby), pośrednictwo pracy (256 osób), przygotowanie zawodowe (250 osób), szkolenia (205 osób) oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (7 osób).
Natomiast w przypadku projektu „Startuj od nowa” udzielone formy wsparcia charakteryzowały się następująco: poradnictwo zawodowe (690 osób), pośrednictwo pracy (340 osób), przygotowanie zawodowe (338 osób), szkolenia (296 osób), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (69 osób).

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.