Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Wsparcie dla bezrobotnej młodzieży i absolwentów szkół

 

Tytuł projektu

Wsparcie dla bezrobotnej młodzieży i absolwentów szkół:

„Szansa dla młodych”, „Młodzież na rynku pracy”, „Moja kariera”

Program/Działanie

Działanie 1.2 SPO RZL

Dane finansowe

Wartość projektu - 5 783 843,00 zł

Okres realizacji projektu

2004 – 2007

Opis projektu

Cel

Udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży, w tym absolwentom wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi.

Grupa docelowa

Młodzi ludzie poniżej 25 roku życia , bezrobotna przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół, łącznie 1144 kobiety i 880 mężczyzn

Osiągnięte rezultaty

Udzielone formy wsparcia w ramach projektu „Szansa dla młodych” objęły: poradnictwo zawodowe (474 osoby), pośrednictwo pracy (247 osób), staż (274 osoby), szkolenie (162 osoby).
W ramach projektu „Młodzież na rynku pracy”: poradnictwo zawodowe (690 osób), pośrednictwo pracy (430 osób), staż (430 osób), szkolenie (255 osób), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (10 osób).
Natomiast projekt „Moja kariera” obją takie formy wsparcia jak: poradnictwo zawodowe (860 osób), pośrednictwo pracy (696 osób), staż (562 osób), szkolenie (270 osób), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (30 osób).

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.