Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Aktywizacja muzyczno-plastyczna mieszkańców DPS

 

Tytuł projektu

Aktywizacja muzyczno-plastyczna mieszkańców DPS

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Dane finansowe

Wartość projektu - 46 957,00 zł

Źródła finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

2011

Opis projektu

Cel

  • podwyższenie umiejętności społecznych (umiejętności śpiewu, komunikacji, empatii, wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych poprzez prezentację swojej twórczości, co sprzyja podwyższeniu swojej samooceny w pełnieniu ról społecznych)
  • wzmocnienie motywacji i poczucia przynależności do grupy.
  • zwiększenie częstotliwości kontaktów uczestników ze środowiskiem lokalnym.

Grupa docelowa

15 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie (8 kobiet i 7 mężczyzn)

Główne działania

  • warsztaty muzyczno-plastyczne – dotyczyły rozwoju osobistego za pomocą ukrytych talentów artystycznych. W trakcie projektu realizowano warsztaty muzyczno-plastyczne prowadzone przez muzyka. W efekcie powstał repertuar pieśni wykonanych przez zespół Browinki i wystawa prac plastycznych o tematyce uwzględniającej akcenty ludowe. Celem warsztatów był samorozwój uczestników, między innymi poprzez umiejętność posługiwania się głosem i śpiewem, wyrażanie swoich emocji i uczuć, kształtowanie wyobraźni twórczej. Efektem warsztatów było przygotowanie występu muzycznego. W ramach warsztatu uczestnicy pojechali również z wizytą studyjną do opery. Warsztaty plastyczne były doskonałą formą na ćwiczenie koncentracji uwagi i pamięci, wyciszały i wyzwoliły swobodę twórczą, wiarę w siebie i inicjatywę oraz dawały możliwość wyrażenia swoich uczuć i emocji. Działanie to służyło budowaniu motywacji do aktywności i rozwoju zainteresowań oraz doświadczeń w kontakcie z nowymi miejscami i osobami.
  • spotkania integracyjne – prezentacja prac plastycznych i występy muzyczne w okolicznych Ochotniczych Strażach Pożarnych. Uczestnicy projektu pod nadzorem opiekuna jeździli do OSP zaproszonych do udziału w projekcie. Spotkania te pełniły funkcję integracyjną i profilaktyczną. Ich odbiorcą były osoby zamieszkałe w lokalnym środowisku. Działanie miało na celu wyjście mieszkańców DPS do lokalnego środowiska, sprzyjało integracji mieszkańców ze środowiskiem lokalnym. Trening interpersonalny - cel: ekspresja emocji, przełamywanie oporów i pogłębianie relacji w grupie. Na zajęciach uczestnicy uczyli się funkcjonowania w grupie, słuchania, rozumienia, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pracy w zespole, kontrolowania emocji. Zadaniem treningu było poszerzenie umiejętności społecznej i przywracanie umiejętności współdziałania z otoczeniem.
  • wystawa prac twórczości ludowej – w ramach projektu zorganizowana została wystawa  i występ muzyczny na terenie DPS, na który zaproszone były wszystkie osoby współpracujące w ramach projektu, uczniowie szkół, lokalni działacze itp. Podobnie jak spotkanie integracyjne, wystawa służyła budowaniu poczucia wspólnoty i integracji uczestników w środowisku lokalnym i wzmacnianiu więzi.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.