Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Moja praca - Moja przyszłość

 

Tytuł projektu

Moja praca - Moja przyszłość

Program/Działanie

Program Operacyjny  Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Dane finansowe

Wartość projektu - 30.589.811,64 zł

Źródła finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

2008 – 2013

Opis projektu

Cel

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia jak również stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w Powiecie Toruńskim.

Grupa docelowa

Osoby długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji, doświadczenia lub wykształcenia średniego oraz osób z terenów wiejskich, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia a także, osoby bezrobotne do 25 roku życia

Główne działania

 • Doradztwo, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (forma realizowana od 2008),
 • Szkolenia (forma realizowana od 2008),
 • Zwrot kosztu dojazdu na szkolenia (forma realizowana od 2011),
 • Staże (forma realizowana od 2008),
 • Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (forma realizowana od 2008),
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej(forma realizowana w latach 2008, 2009, 2010, 2011),
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (forma realizowana w 2011),
 • Prace interwencyjne (forma realizowana w 2011, 2012, 2013)

Osiągnięte rezultaty

W ramach projektu 1180 osób objęto poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy:

 • 227 bezrobotnych skierowano do odbycia stażu,
 • 135 osób skierowano do odbycia przygotowania zawodowego,
 • 759 osób skierowano na szkolenie,

59 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.