Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających

 

Tytuł projektu

Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających

Program/Działanie

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Dane finansowe

Wartość projektu - 1 231 553,48 zł

Źródła finansowania - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu

2010 - 2014

Opis projektu

Cel

- zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- zwiększenie motywacji i umiejętności na rzecz zmiany swojego statusu społeczno – zawodowego;

- podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych

Grupa docelowa

Bezrobotni mieszkańcy powiatu toruńskiego w wieku 15-64 lata, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; młodzież z rodzin zastępczych; rodzice, opiekunowie prawni dzieci z rodzin zastępczych

Główne działania

- zajęcia integracyjne

- warsztaty umiejętności społecznych

- zajęcia z edukacji zdrowotnej

- zajęcia z wizażu

- szkołę rodzica

- warsztaty multimedialne

- poradnictwo rodzinne i prawne

Osiągnięte rezultaty

  • Uczestnicy szkolenia zapoznali się z rolą i rodzajami dokumentów aplikacyjnych, uczyli się zasad pisania CV i listu motywacyjnego, dostosowania dokumentów aplikacyjnych do wymagań pracodawcy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, roli mowy ciała i savoir vivre podczas spotkania z pracodawcą oraz metod radzenia sobie ze stresem.
  • Na zajęciach można było  nauczyć się podstaw komunikacji interpersonalnej(werbalna i niewerbalna), wziąć udział w ćwiczeniach asertywności/perswazji, zarządzania poprzez cele, poznać zasady profesjonalnej obsługi klienta, radzenia sobie z trudnym klientem oraz obsługi sprzętu i standardów pracy.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.