Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających

Tytuł projektu

Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających

Program/Działanie

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Dane finansowe

Wartość projektu - 1 231 553,48 zł

Źródła finansowania - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu

2010 - 2014

Opis projektu

Cel

 • zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • zwiększenie motywacji i umiejętności na rzecz zmiany swojego statusu społeczno – zawodowego;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych

Grupa docelowa

Bezrobotni mieszkańcy powiatu toruńskiego w wieku 15-64 lata, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; młodzież z rodzin zastępczych; rodzice, opiekunowie prawni dzieci z rodzin zastępczych

Główne działania

 • zajęcia integracyjne
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • zajęcia z edukacji zdrowotnej
 • zajęcia z wizażu
 • szkołę rodzica
 • warsztaty multimedialne
 • poradnictwo rodzinne i prawne

Osiągnięte rezultaty

 • Uczestnicy szkolenia zapoznali się z rolą i rodzajami dokumentów aplikacyjnych, uczyli się zasad pisania CV i listu motywacyjnego, dostosowania dokumentów aplikacyjnych do wymagań pracodawcy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, roli mowy ciała i savoir vivre podczas spotkania z pracodawcą oraz metod radzenia sobie ze stresem.
 • Na zajęciach można było  nauczyć się podstaw komunikacji interpersonalnej(werbalna i niewerbalna), wziąć udział w ćwiczeniach asertywności/perswazji, zarządzania poprzez cele, poznać zasady profesjonalnej obsługi klienta, radzenia sobie z trudnym klientem oraz obsługi sprzętu i standardów pracy.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.