Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Aktywizacja społeczna mieszkańców DPS w Browinie

 

Tytuł projektu

Aktywizacja społeczna mieszkańców DPS w Browinie

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Dane finansowe

Wartość projektu - 49 954 00 zł

Źródła finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

01.04.2010-15.08.2010

Opis projektu

Cel

1.Podwyższenie umiejętności społecznych i twórczych (umiejętności komunikacyjnych, empatii, prezentacji na scenie, wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mowę ciała i mimikę, co sprzyja przygotowaniu do funkcjonowania w różnych rolach społecznych).

2.Wzmocnienie samooceny, motywacji i poczucia odpowiedzialność mieszkańców DPS.

3.Zwiększenie częstotliwości kontaktów mieszkańców DPS ze środowiskiem lokalnym.

Grupa docelowa

15 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie (8 kobiet i 7 mężczyzn)

Główne działania

Oddziaływanie socjoterapeutyczne, którego celem było przywracanie umiejętności współdziałania z otoczeniem i warsztaty teatralne z prezentacjami spektakli o tematyce profilaktycznej w lokalnych szkołach. Projekt realizowano w formie cyklicznych warsztatów i spotkań. Projekt stanowił FORMĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI mieszkańców DPS - osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym (w tym szczególnie młodymi ludźmi – uczniami).

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.