Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Szkoła przyszła do ciebie – wykorzystaj tę szansę

 

Tytuł projektu

Szkoła przyszła do ciebie – wykorzystaj tę szansę

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.1.Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych

Dane finansowe

Wartość projektu - 1 865 075,60 zł

Źródła finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

01.08.2014r. – 30.09.2015r.

Opis projektu

Cel

Zwiększenie udziału dorosłych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego

w kształceniu w formach szkolnych, pozaszkolnych oraz kursach innych podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Grupa docelowa

Mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego z wykształceniem co najwyżej średnim w wieku 25-64 oraz 18-24 nie uczących.

Główne działania

- Prowadzenie  kształcenia ustawicznego w formach szkolnych:

*Szkoła policealna dla dorosłych

 •     Asystent osoby niepełnosprawnej
 •     Opiekunka środowiskowa

- Prowadzenie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

*Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 •    R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
 •    A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 •    E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 •    Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

- Kursy inne:

 •    Kurs kadry i płace  
 •    Kurs carvingu
 •    Kurs florystyki
 •    Kurs stylizacji paznokci
 •    Kurs cukiernictwa
 •    Kurs operatora kombajnu zbożowego
 •    Kurs operatora koparko-ładowarki
 •    Kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej
 •    Kurs – spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda MMA
 •    Kurs – spawanie elektrodą w osłonie gazów aktywnych – metoda MAG

Osiągnięte rezultaty

 • Utworzono 3 oddziały Szkoły policealnej dla dorosłych ( w 3 punktach zamiejscowych) ,
 • Utworzono  kwalifikacyjne kursy zawodowe ( w 5 punktach zamiejscowych),
 • 7 osób ukończyło i podniosło kwalifikacje w szkole policealnej na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej
 • 25 osób ukończyło i podniosło kwalifikacje kształcenie w szkole policealnej na kierunku opiekunka środowiskowa
 • 70 osób podniosło kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: A.61 i/lub E.12 i/lub Z.4 i/lub R.3
 • 803 osoby podniosły kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem
 • 950 osób objętych wsparciem w ramach projektu
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.