Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Równe szanse w drodze do poszerzania kompetencji kluczowych

 

Tytuł projektu

Równe szanse w drodze do poszerzania kompetencji kluczowych

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dane finansowe

Wartość projektu - 229 602,97 zł

Źródła finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

01.09.2008r. – 30.06.2009r.

Opis projektu

Cel

Poszerzenie umiejętności kluczowych uczniów w dwóch obszarach: kompetencji językowych i kompetencji z zakresu ICT oraz podnoszenie jakości kształcenia poprzez przeprowadzenie w ramach zajęć pozalekcyjnych szkolenia ECDL oraz szkolenia językowego.

Grupa docelowa

Uczniowie liceum ogólnokształcącego ZS CKU w Gronowie.

Główne działania

Bezpłatne szkolenia:

 1. z zakresu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
 2. języka angielskiego.

 Beneficjenci otrzymali zestaw skryptów, podręczników i ćwiczeń. Zapewniono również poczęstunek w trakcie zajęć, oraz zestaw posiłków dla grupy weekendowej. Grupie tej przysługiwał bezpłatny nocleg z piątku na sobotę w internacie szkoły. Projektodawca ponosił również wszelkie koszty związane z przystąpieniem beneficjentów do egzaminów ECDL. Uczestnicy otrzymali także zestaw materiałów promocyjnych.

Osiągnięte rezultaty

 • uczniowie ukończyli szkolenie ECDL oraz otrzymali certyfikat ukończenia
 • 59 uczniów uzyskało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 • otrzymali podręczniki ECDL
 • 70 uczniów ukończyło szkolenie "Wyrażam siebie, rozumiem innych"
 • uczestnicy otrzymali podręczniki i ćwiczenia z j. angielskiego Natrual English
 • uczniowie otrzymali certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz przystąpili do próbnego egzaminu TOEIC
 • stworzyli portfolio zawierające: CV, list motywacyjny formularz aplikacyjny w języku angielskim
 • Nauczyciele odwiedzili 70 gimnazjum promując projekt
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.