Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logotyp PO KL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W Chełmży i Gronowie multimedialnie uczą języków

W dwóch szkołach zawodowych powiatu toruńskiego powstały nowoczesne pracownie językowe. To jeden z efektów „SZkOlnej kuźni Profesjonalistów”- projektu prowadzonego od roku przez Starostwo w dużej części za pieniądze z Unii Europejskiej.

Jak wygląda taka nowa pracownia, określana często jako laboratorium językowe? Tworzą ją ustawione w podkowę stoły z ponumerowanymi miejscami, każdy z uczniów i nauczyciel posiada własne słuchawki, wszystko zaś połączone jest w jeden system sterowany z poziomu laptopa (Zespół Szkół w Chełmży) lub panelu na biurku i tablicy interaktywnej (Zespół Szkół, Centrum Kształcenia w Gronowie). Dzięki temu nauczyciel może maksymalnie wykorzystać czas lekcyjny, rozmawiając z wybranym uczniem lub całą grupą, dzieląc uczniów na pary lub grupy realizujące własne programy, prowadząc podsłuch, rejestrując cyfrowo ich pracę, odtwarzając nagrania. W ten oto sposób nauka – zamiast w jednej liczebnej klasie – odbywa się w mniejszych, ale bardziej efektywnych grupach, a uczniowie nieśmiali, niepewni wiedzy, unikający wystąpień na forum klasowym, mogą przełamywać swój opór do rozmowy w obcym języku.

Zakupione i zamontowane w ramach jednego projektu pracownie różnią się. Nie tylko liczebnością (sala na 24 stanowiska w Gronowie i na 16 w Chełmży), szczegółami rozwiązań technicznych (dwaj różni producenci), ale przede wszystkim możliwościami. W ZS, CKU w Gronowie pracownia językowa połączona została bowiem z pracownią komputerową, co w połączeniu z zakupionym dodatkowym oprogramowaniem sieciowym pozwala jeszcze skuteczniej nauczać języka obcego. W takiej klasie nauczyciele mogą przeprowadzać egzaminy testowe, pobierać z komputerów uczniowskich przygotowane przez nich pliki tekstowe lub dźwiękowe. Z kolei uczniowie mają możliwość odtwarzania dźwięku i obrazu przesłanego przez nauczyciela, czy też zapisywania za pomocą magnetofonu cyfrowego swojego głosu i wykładu nauczyciela.

Liczymy, iż nowe narzędzia do nauki języka wpłynie na większą skuteczność nauczania i zachęci do wzmożonej pracy również uczniów. I temu właśnie miało służyć 55 tys. złotych zainwestowanych w sprzęt, oprogramowanie, meble składające się na obie pracownie językowe. Musimy bowiem pamiętać, zgodnie z hasłem Programu Kapitał Ludzki, z którego zakup został współfinansowany, że to „człowiek jest najlepszą inwestycją”.  

  • Pracownia językowa w ZS w Chełmży
  • Pracownia językowa w ZS w Chełmży
  • Pracownia językowa w ZS w Chełmży
  • Pracownia językowa w ZS, CKU w Gronowie
  • Pracownia językowa w ZS, CKU w Gronowie
  • Pracownia językowa w ZS, CKU w Gronowie

„SZkOlna kuźnia Profesjonalistów” zatem to nie tylko wsparcie dla naszych szkół, ale przede wszystkim dla jej uczniów. W zajęciach organizowanych od marca do czerwca uczestniczyło już 212 osób. Po wakacyjnej przerwie wykorzystanej na staże zawodowe dla 5 osób, projekt znów zawitał w szkołach i swoje umiejętności zawodowe podwyższają obecnie m.in. kucharze, hotelarze, sprzedawcy, technicy obsługi turystycznej. Poza tym, już niedługo ci, który chcą zdobyć nowe uprawnienia zawodowe, będą uczyć się teorii i ćwiczyć na placu manewrowym jako kierowcy wózków jezdniowych lub operatorzy koparko-ładowarki. W nowym roku na młodzież, która zakwalifikowała się do projektu czekają następne atrakcje. W marcu zorganizowany zostanie 2-dniowy wyjazd do Berlina na międzynarodowe targi turystyczne, a wiosną w Chełmży zespoły uczniów będą rywalizować o nagrody w ramach konkursu umiejętności zawodowych.

Uczniowie, którzy nie załapali się do „SZkOlnej kuźni”, lub którzy dopiero jesienią pojawili się w szkołach zawodowych powiatu toruńskiego, nie powinni być zawiedzeni. Od stycznia 2014 roku wystartuje bowiem kolejny projekt z jeszcze bogatszą ofertą bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.