Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Wsparcie na dobry początek

 

Tytuł projektu

„Wsparcie na dobry początek” - poradnictwo, szkolenia i staże

Program/Działanie

Projekt realizowany od 01.07.2012r. do 30.09.2013r., w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Dane finansowe

Wartość projektu - 865 087,10 zł.

Opis projektu

Cel

Uzyskanie zatrudnienia przez 45% z liczby wszystkich uczestników projektu z terenu Powiatu Toruńskiego na okres min. 3 miesięcy w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

Grupa docelowa

Projekt skierowany był do 81 osób długotrwale bezrobotnych (50 kobiet i 31 mężczyzn) oraz 9 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP dla Powiatu Toruńskiego.

Główne działania

W ramach projektu udzielono kompleksowego wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, tj.:

a) indywidualne doradztwo zawodowe,

b) szkolenie - każdy uczestnik mógł wziąć udział w jednym z niżej wymienionych szkoleń:

  • Magazynier z uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi
  • Rachunkowość budżetowa
  • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
  • Sprzedawca kasjer z obsługą kas fiskalnych

c) staż o zakresie tematycznym zbliżonym bądź identycznym jak odbyte szkolenie

Uczestnikom projektu zamieszkującym poza miejscem realizacji poszczególnych zadań zrefundowano koszty dojazdów. Ponadto przysługiwało im stypendium za udział w szkoleniu oraz stypendium za udział w stażu.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.