Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • 2018-08 Kaplica św. Rocha fot. Kasia Rubiszewska

Kaplica p.w. św. Rocha

Kaplica p.w. św. Rocha w Brzezinku znajduje się na terenie parafii Gronowo – parafia p.w. Świętego Mikołaja. Kult patrona gromadzi tu od dawna wielu wiernych. Zbudowana została w 1884 r. w miejscu dawnej wzniesionej około 1600 r. przez benedyktynki z Torunia.

 • Ruiny zamku w Złotorii

Ruiny zamku krzyżackiego w Złotorii

Romantyczne ruiny to pozostałość po zamku wzniesionym u ujścia rzeki Drwęcy w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego, w celu obrony granicy polskiej przed Krzyżakami. Ze względu na strategiczne położenie był obiektem pożądanym przez władców i często przechodził z rąk do rąk.

 • Kościół Św. Wojciecha w Złotorii

Kościół Św. Wojciecha w Złotorii

Kościółek pod wezwaniem Św. Wojciecha w czasach średniowiecznych należał do biskupa włocławskiego. W roku 1262 książę dobrzyński Kazimierz wydał zezwolenie na osadzenie między Drwęcą a Wisłą kolejnych wsi biskupich, w tym Złotorii.

 • Rzeka Drwęca w gminie Lubicz

Ścieżka przyrodnicza Eko-Drwęca

Rzeka Drwęca została uznana w 1961 r. na całej swojej długości za rezerwat ichtiofaunistyczny, którego walory i znaczenie przyrodnicze wykraczają daleko poza granice powiatu toruńskiego.

 • Drewniany most w Złotorii

Drewniany most w Złotorii

Drewniany most na Drwęcy łączący Kaszczorek ze Złotorią pochodzi z 1893 r. Położony jest na dawnym trakcie prowadzącym do Warszawy. W Złotorii do dziś zresztą schodzi się z niego w ulicę Warszawską. W czasach zaborów, za przejazd mostem pobierana była opłata w wysokości 20 fenigów.

 • Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (ok. 8 km od Torunia) mieści się w XIII wiecznym poewangelickim kościele pw. Św. Barbary. Przez cały rok muzeum zaprasza zwiedzających, zarówno dorosłych, dzieci jak i młodzież na interaktywne warsztaty drukarskie, piśmiennicze oraz papiernicze.

 • Młyniec II Kościół pw. Św. Ignacego Loyoli

Kościół pw św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim

Już od średniowiecza wieś Młyniec rozwijała się po obu stronach Drwęcy. Natomiast później, jako że wzdłuż Drwęcy przebiegała granica, każda z części miejscowości znalazła się pod innym panowaniem i miała innych właścicieli.

 • Pałac w Gronowie

Pałac w Gronowie

Historia miejscowości sięga początków XV w.- kiedy należała  do Krzyżaków, później od 1466 r. była królewszczyzną. Od końca XVIII w. po usamodzielnieniu były to dobra należące do rodziny Wolffów, a następnie Puzynów.

 • Młyny w Lubiczu Dolnym

Młyny w Lubiczu Dolnym

Historia pierwszego osadnictwa w Lubiczu Dolnym sięga VI w. Jednak po raz pierwszy w dokumencie nazwa ta pojawia się w 1292 roku, gdy kujawska księżna Salomea wraz z synami zawiera układ z mistrzem krzyżackim Meinhardem z Querfurtu, na mocy którego Zakon może korzystać z młyna w Lubiczu.

 • Budynek dawnej straży pruskiej - zdjęcie Anna Zglińska

Budynek straży pruskiej

Dzisiejsza miejscowość Lubicz stanowiła niegdyś granicę zaborczego podziału ziem polskich, która przebiegała wówczas m.in. wzdłuż rzeki Drwęcy. Obecny Lubicz Dolny trafił pod panowanie Prus, z kolei położony na przeciwległym brzegu rzeki Lubicz Górny przypadł Rosjanom.

 • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie

Jest to jeden z ciekawszych wiejskich kościołów gotyckich okolic Torunia, o zachowanym pierwotnym charakterze architektury oraz wyposażeniem z okresu użytkowania go przez protestantów. Wybudowany z kamienia polnego i cegły.

 • Spływ kajakowy Drwęcą

Spływ kajakowy Drwęcą

Po Brdzie i Wdzie Drwęca uważana jest za trzeci pod względem atrakcyjności szlak kajakowy regionu kujawsko-pomorskiego. Zanim znajdzie się w jego granicach przed Brodnicą, płynie przez województwo warmińsko-mazurskie.

 • Cmentarz ewangelicki Kopanino fot. Rafał Kołodziej

Cmentarz ewangelicki w Kopaninie

Kopanino jest niewielką wsią pod Toruniem. Na północ od drogi zachował się cmentarz ewangelicki z XIX wieku, najstarsze nagrobki pochodzą z 1874 r. Zachowały się tutaj dwa żeliwne ogrodzenia grobów, wiele cokolików w kształcie pnia dębu, kilka tablic oraz dwa żeliwne uszkodzone krzyże.

 • 38920

Trakt Jedwabno

W 2020 r. gmina wraz z Sołectwem Jedwabno udrożniła trakt z Jedwabna do Lubicza Dolnego. Teraz to wygodna i atrakcyjna historyczno-przyrodniczo ścieżka pieszo-rowerowa, którą można dotrzeć do grodziska zwanego Poganką.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.