Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Dbamy o Twoją Przyszłość

Dbamy o Twoją Przyszłość

Tytuł projektu

Dbamy o Twoją Przyszłość

Program/Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu

01.01.2020 – 31.10.2023

Opis projektu

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 705 uczniów z 5 szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w terminie do 31.10.2023.

Grupa docelowa

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 705 uczniów, 49 nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 5 szkół funkcjonujących: w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (technikum i branżowa szkoła I stopnia), Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży (branżowa szkoła I stopnia), Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży ( technikum i branżowa szkoła I stopnia).

Główne działania

Uczniowie uczestniczyć będą w:

  • dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych,
  • specjalistycznych zajęciach, kursach i szkoleniach ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, a także zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  • kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego,
  • zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

 Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez:

  • uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach,
  • podjęcie studiów podyplomowych związanych z nauczanym zawodem,
  • doskonalenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia kadr, poprzez prezentacje i pokazy organizowane podczas wizyt zawodoznawczych (zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów).

Szczegółowe informacje o projekcie:

https://zs-gronowo.edupage.org/a/dbamy-o-twoja-przyszlosc

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.