Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Herb Powiatu Toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z prowadzonym naborem w otwartym konkursie ofert na zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisji konkursowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji do 21 lipca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Starosta Toruński we współpracy z Wydziałem Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji. 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 56 622 - 88 - 42.

 

drukuj (Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.