Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • logotyp PO KL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Lepsza szkoła, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010”

 

Tytuł projektu

„Lepsza szkoła, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010”

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dane finansowe

Wartość projektu: 385 655,26 zł

Źródła finansowania: 336 484,21 zł – Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, 49 171,05 zł – wkład własny (finansowy i rzeczowy).

Okres realizacji projektu

01.08.2009 - 30.11.2010r.

Opis projektu

Cel

Podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych na terenie powiatu toruńskiego.

Grupa docelowa

326 uczniów oraz 6 nauczycieli z technikum i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński, z: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie; Zespołu Szkół w Chełmży; Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

Główne działania

Wsparcie dla uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych:

 1. carving
 2. spawanie gazowe i elektryczne
 3.  język angielski i język niemiecki biznesowy
 4. przedsiębiorczość
 5. księgowość komputerowa
 6.  doradztwo zawodowe dla uczniów.

Dodatkowo zajęcia lingwistyczne oraz z przedsiębiorczości wspomagane były lekcjami e-learningowymi za pomocą platformy do zdalnego nauczania Moodle.

Wsparcie dla kadry pedagogicznej:

 1. szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie carvingu (6 nauczycieli).

Doposażenie szkół w środki dydaktyczne:

 1. zakup sprzętu kuchennego dla pracowni gastronomicznej w ZSS w Chełmży
 2. zakup sprzętu prowadzenia zajęć w zakresie ICT w ZS w Chełmży
 3. zakup stanowisk do spawania dla pracowni w ZS, CKU w Gronowie.

Osiągnięte rezultaty

 • 46 uczniów podniosło swoje kompetencje językowe potwierdzone certyfikatem TOEIC i Start Deutsch
 • 124 uczniów zwiększyło swoją mobilność zawodową w wyniku uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych z przedsiębiorczości
 • 42 uczniów podniosło swoje praktyczne umiejętności z zakresu księgowości komputerowej
 • 87 uczniów podniosło swoją elastyczność zawodową w wyniku objęcia wsparciem doradczym
 • 87 uczniów nabyło umiejętność poruszania się po rynku pracy dzięki doradztwu edukacyjno-zawodowemu
 • 6 nauczycieli zdobyło kompetencje w zakresie nauczania carvingu.

 

WIADOMOŚCI Z PROJEKTU

 • gra edukacyjna "Chłopska szkoła biznesu"

Sprzedawali płótno w Barcelonie

Czy ekonomia może być pasjonująca? Czy można poznać podstawowe zasady rządzące rynkiem nie usypiając na wykładach? I czy w Barcelonie będzie popyt na płótna z Polski…? Odpowiedzi na te i mnóstwo innych pytań poznali uczniowie ZS CKU w Gronowie i ZS w Chełmży uczestniczący w Projekcie „Lepsza szkoła – lepszy zawód”.

Projekt – koordynowany przez powiat toruński – dobiega końca, a na zakończenie zajęć z przedsiębiorczości udało się zorganizować dla uczniów grę edukacyjną pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”. W tej edukacyjnej zabawie uczestniczyły kilkunastoosobowe grupy uczniów a całością kierował moderator – twórca gry, który przyjechał by poprowadzić zajęcia. Gracze wcielali się w role tkaczy, kowali, piekarzy i brali udział w symulacji rzeczywistych mechanizmów rynkowych – produkowali, handlowali z innymi graczami na jarmarkach i gromadzili towary – płótno, chleb i wozy - niezbędne do zrealizowania wypraw handlowych do wybranych miast Polski i Europy: Krakowa, Warszawy, Moskwy czy Barcelony.

 • Zajęcia pozalekcyjne ze spawania

Ze Starostwem po lepszy zawód

Dobiega końca kolejny Projekt dla szkół zawodowych powiatu toruńskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Tym samym kolejne grupy uczniów podniosły swoje kwalifikacje w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i doradztwa zawodowego.
Projekt „Lepsza szkoła, lepszy zawód - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010”, rozpoczęty w czerwcu 2009 roku objął 328 uczniów, którzy przez cały rok szkolny na zorganizowanych w szkole i poza nią zajęciach rozwijali swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe.
Jakie korzyści zatem przyniósł uczniom nasz Projekt?

 • Zajęcia pozaszkolne ze spawania

"Lepsza szkoła, lepszy zawód" - zapisz się do projektu unijnego

W dniach 6-9 października 2009 roku prowadzona będzie rekrutacja do nowego projektu powiatu toruńskiego. Projekt „Lepsza szkoła, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010” adresowany jest dla uczniów i nauczycieli technikum i zasadniczych szkół zawodowych z terenu powiatu.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaplanowano bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.