Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Ziemia Gotyku logo

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców. Partnerstwo zawiązało się w styczniu 2006 roku i przybrało formę Fundacji, której partnerami są reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z obszaru gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.
W wyniku kilkunastu spotkań-warsztatów przedstawiciele LGD wypracowali wspólne stanowisko w sprawie kierunków rozwoju obszaru LGD „Ziemia Gotyku”. Wybrane tematy wiodące i cele strategiczne rozwoju:
-  poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
- stworzenie warunków powstawania nowych miejsc pracy i wzrost zamożności mieszkańców,
- upowszechnianie aktywnego stylu życia mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
- poprawa estetyki wsi,
- wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytków i innych cennych obiektów,
- zintensyfikowanie działań skierowanych na promocję terenu i rozwój turystyki.

Fundacja "Ziemia Gotyku" Lokalna Grupa Działania
Brąchnówko 18
87-140 Chełmża
056 675 60 79
www.ziemiagotyku.com

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.