Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logo otwartego konkursu ofert

Konkurs ofert nr 1/2022 na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie drogą elektroniczną za pomocą generatora ofert Witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl oferty na realizację zadania wraz ze skanami załączników w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59:59.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty w generatorze ofert.

Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie przez oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. Ocenie nie będą podlegać oferty złożone w wersji papierowej.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na https://www.powiattorunski.pl/8776,obowiazujace-dokumenty

drukuj (Konkurs ofert nr 1/2022 na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.