Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • herb powiatu toruńskiego

Otrzymaliśmy dotację i co dalej?

Skoro zainteresowała Państwa niniejsza informacja to zapewne reprezentowany przez Państwo podmiot znalazł się w gronie organizacji pozarządowych, które na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2021 roku otrzymały dofinansowanie z budżetu powiatu toruńskiego. 


Decyzję o przyznaniu dofinansowania Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął uchwałą Nr 374/2021 w dniu 17 marca 2021 r. W tym samym dniu na konto organizacji pozarządowej wysłano powiadomienie z systemu witkac.pl o wysokości przyznanego dofinansowania. Jeżeli zdecydowaliście Państwo o przyjęciu przyznanego dofinansowania to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Jak to zrobić?

 

 

  • Organizacje, którym została przyznana dotacja niższa niż kwota wnioskowana w ofercie, w celu podpisania umowy, zobowiązane są do złożenia aktualizacji oferty;
  • Aktualizacji oferty należy dokonać w generatorze ofert na stronie witkac.pl;
  • Oferta została odblokowana w zakresie zakładek, które wymagają uaktualnienia;
  • Oferta będzie odblokowana do 31 października 2021 r.;
  • Zaktualizowaną ofertę należy ponownie złożyć za pośrednictwem generatora ofert;
  • Jeżeli okaże się, iż zakres wprowadzonych zmian jest niewystarczający możecie zostać Państwo poproszeni o ponowne zaktualizowanie oferty;
  • Po zaakceptowaniu przez pracownika Starostwa Powiatowego w Toruniu dokonanych przez Państwa zmian zaktualizowaną ofertę (ze zgodną sumą kontrolną) - podpisaną przez osoby upoważnione - należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Toruniu,
  • Na podstawie zaktualizowanej oferty wygenerowana zostanie umowa, którą prześlemy Państwu – za pośrednictwem generatora ofert - w celu sprawdzenia poprawności zawartych w niej danych a następnie ich zatwierdzenia;
  • Kolejnym krokiem jest podpisanie sporządzonej umowy.

Przypominamy, iż zadanie może być realizowane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  Szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie. 
Wydatki z dotacji poniesione pomiędzy datą rozpoczęcia realizacji zadania, a dniem podpisania umowy będą refundowane przez Powiat Toruński, pod warunkiem poniesienia ich po dniu podjęcia przez Zarząd Powiatu Toruńskiego uchwały rozstrzygającej dany konkurs, tj. od 18 marca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż akceptując przyznaną kwotę dotacji, można zmienić zakres rzeczowy oferty, stosownie do otrzymanych środków, ale nie należy zwiększać procentowego udziału dotacji w ogólnej wartości zadania publicznego oraz nie należy zmniejszać procentowego udziału wkładu finansowego własnego (na który składają się środki finansowe własne i środki finansowe z innych źródeł).

Jeżeli zdecydowaliście Państwo o nieprzyjęciu przyznanej dotacji prosimy o zgłoszenie niniejszego faktu osobie odpowiedzialnej za przygotowywanie umów – dane kontaktowe poniżej w tabeli.


Dodatkowe informacje dotyczące podpisania umowy uzyskacie Państwo pod poniższymi numerami telefonów. 

 

Informacje dot. konkursu z zakresu: Osoba do kontaktu Telefon kontaktowy
kultury, sztuki (…) Aneta Bicz 56 662 88 43
kultury fizycznej Aneta Bicz 56 662 88 43
turystyki i krajoznawstwa Aneta Bicz 56 662 88 43
edukacji ekologicznej Magdalena Nitka 56 662 88 56

 

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.