Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z zakończonym naborem ofert w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisjach do 19 lutego 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.

Zadaniem członków komisji jest ocena merytoryczna ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych. W tym roku praca w komisjach przebiegać będzie w sposób zdalny a ocena ofert obywać się będzie za pomocą generatora ofert witkac.pl.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Starosta Toruński we współpracy z Wydziałem Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji oraz Wydziałem Środowiska. 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 56 622 - 88 - 42.

drukuj (Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.