Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert dla NGO z nowymi zasadami!

Wraz z początkiem roku Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


Sposób ubiegania się o środki finansowe w niniejszych konkursach organizacjom pozarządowym jest doskonale znany. Nowością w tym roku jest aplikowanie o powyższe środki z wykorzystaniem generatora ofert systemu witkac.pl. To właśnie za jego pomocą organizacje pozarządowe składają w tym roku ofertę.

 


Jak i do kiedy należy złożyć ofertę?

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1) przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl/strona w terminie do 31 stycznia 2021 r. do godz. 23:59:59
oraz
2) wydrukowanie oferty z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierającej zgodną sumę kontrolną, podpisanej przez osoby do tego uprawnione1 i złożenie jej osobiście w wersji papierowej wraz z załącznikami lub drogą pocztową do Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania konkursowego) w terminie do 5 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).


(1) Ofertę podpisują osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli. 


Należy pamiętać, iż o zachowaniu terminu decyduje łącznie:
1) data i godzina złożenia oferty w GENERATORZE OFERT witkac.pl,
2) data dostarczenia oferty, stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną, do Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 lub data stempla pocztowego.

Oferty złożone wyłączenie w wersji papierowej zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w ogłoszeniach konkursowych.

Generator ofert znajduje się tutaj.

Weź udział w szkoleniu!

W związku z wprowadzeniem generatora ofert zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 21 stycznia br. o godz. 13:00 (czas trwania szkolenia ok. 2,5 godz.). Szkolenie przeprowadzone zostanie przez platformę ClickMeeting. Do uczestniczenia w szkoleniu nie są wymagane kamery oraz mikrofony. 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są pod numerem telefonu 56 662 88 42 lub mailowo: j.rybitwa@powiattorunski.pl. 

Po zgłoszeniu się na szkolenie otrzymacie Państwo link do spotkania wraz z instrukcją dołączenia.

Powyższe szkolenie, krok po kroku przygotuje Państwa do wypełnienia i złożenia ofert w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Toruńskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu pod nr 56 662 88 42.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert !

 

drukuj (Otwarty konkurs ofert dla NGO z nowymi zasadami!)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.